Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Okolje: strožje omejitve glede industrijske uporabe kreozota

V Bruslju, 26. julija 2011 – Komisija je zaostrila predpise glede industrijske uporabe kreozota, toksične kemikalije, znane po uporabi v lesenih železniških pragovih, električnih drogovih in ograjah. Poostreni predpisi bodo začeli veljati 1. maja 2013. Kreozot je rakotvorna snov, ki je podjetja brez predhodne odobritve ne bodo več smela dajati na trg EU. Potrošniška uporaba kreozota je prepovedana od leta 2003.

Novi sklep Komisije spreminja direktivo o biocidnih pripravkih ter temelji na oceni tveganja učinkov kreozota za človeško zdravje in okolje. Kreozot je rakotvoren na vseh ravneh. Kadar les, obdelan s kreozotom, pride v neposreden stik s prstjo ali vodo, so tveganja za okolje zelo velika.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: Današnji sklep bo prispeval k varnejšemu okolju za vse. Nekatere uporabe kreozota bodo še naprej dovoljene, vendar bodo te omejitve zagotovile, da bo varnost vedno v ospredju. Industrija si mora zdaj močno prizadevati za razvoj donosnih, okolju manj škodljivih alternativ.“

Kreozot je industrijski proizvod za preventivno obdelavo lesa, ki se uporablja že več kot sto let, vendar je vse več pomislekov glede njegove toksičnosti. Kreozot je kompleksna mešanica čez sto različnih komponent, vključno z bi- in policikličnimi aromatskimi ogljikovodiki (PAH), ki so zelo škodljivi za okolje in povzročajo nesprejemljiva tveganja za prihodnje generacije.

Železniške družbe še vedno v velikem obsegu uporabljajo s kreozotom obdelane lesene pragove, zlasti na podeželju in v težko dostopnih krajih. Zelo uveljavljena je tudi uporaba kreozota v lesenih drogovih za električno in telekomunikacijsko omrežje. Velik trg za les, obdelan s kreozotom, so tudi ograje, ki se uporabljajo v kmetijstvu in industriji.

Analize življenjskega cikla kažejo, da v nekaterih primerih ni ustreznih alternativ. Zato lahko države članice odobrijo dajanje na trg kreozota za natančno določeno uporabo, če ni na voljo alternativ, ki bi bile manj škodljive za okolje. V takih primerih veljajo strogi pogoji, vključno z ukrepi za zaščito delavcev pred izpostavljanjem med obdelavo lesa in manipulacijo obdelanega lesa. Na podlagi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi kot dela postopka odločanja je bilo ugotovljeno, da imajo nekatere rabe kreozota pomembne družbene in gospodarske koristi.

Naslednji koraki

Države članice morajo najpozneje do 30. aprila 2012 sprejeti in objaviti nacionalne zakone, ki bodo v skladu s to zakonodajo. Zakonodaja se bo začela uporabljati 1. maja 2013.

Ozadje

S tehničnega vidika je današnji ukrep sprememba direktive o biocidnih pripravkih, ki dodaja kreozot v Prilogo 1, tj. na seznam aktivnih snovi z zahtevami, dogovorjenimi na ravni Skupnosti, za uporabo v biocidnih pripravkih. Cilj direktive o biocidnih pripravkih je uskladiti evropski trg biocidnih pripravkov in njihovih aktivnih snovi, da se zagotovi visoka raven zaščite za ljudi, živali in okolje.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar