Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Környezetvédelem: a kreozot ipari alkalmazásának szigorúbb szabályozása

Brüsszel, 2011. július 26. – Az Európai Bizottság 2013. május 1-jei hatállyal szigorította a vasúti talpfáknál, villanypóznáknál és kerítéseknél alkalmazott vegyi anyag, a kreozot ipari felhasználásaira vonatkozó szabályokat. A rákkeltő hatású kreozot anyagot a továbbiakban csak akkor lehet majd forgalmazni az EU piacán, ha egy vállalat kifejezett engedélyt kap erre. A kreozot fogyasztói felhasználása 2003 óta be van tiltva.

A Bizottság új határozata – egy a kreozotnak az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásairól készített kockázatelemzés alapján – módosítja a biocid termékekről szóló irányelvet. A kreozot bármely mennyiségben karcinogén anyag, és komoly környezeti kockázatok merülnek fel, amikor a kreozottal kezelt fa vízzel vagy talajjal kerül közvetlen kapcsolatba.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: A mai javaslat hozzá fog járulni egy mindenki számára biztonságosabb környezet megteremtéséhez. A kreozot bizonyos felhasználásai továbbra is lehetségesek maradnak, de ezekkel a korlátozásokkal a biztonság minden tekintetben prioritást fog élvezni. Az iparágnak ideje fokozottabb erőfeszítéssel életképes, kevésbé környezetkárosító megoldásokat találnia.”

A kreozot ipari felhasználású, preventív fakezelésre használt anyag, amelyet több mint száz éve alkalmaznak, de egyre erősödtek az aggályok a mérgező hatása miatt. A kreozot több száz vegyület összetett keveréke, többek között bi- és policiklikus aromás szénhidrogéneket tartalmaz, amelyek rendkívül károsak a környezetre nézve, és elfogadhatatlan kockázatot jelentenek a jövő generációi szempontjából.

A kreozottal kezelt talpfákat a vasúttársaságok még most is széles körben alkalmazzák, különösen a vidéki vagy nehezen elérhető területeken. Sok helyen megtalálhatók továbbá az ezzel az anyaggal kezelt, villamos-vagy távközlési felsővezetékeket szállító fapóznák is. A kreozottal kezelt fa számára a mezőgazdasági vagy ipari kerítések is jelentős piacot képeznek.

Az életciklus-elemzések azt mutatják, hogy bizonyos esetekben nincs megfelelő alternatíva. Ennek megfelelően a tagállamok egyértelműen meghatározott célokra engedélyezhetik a kreozot forgalmazását azokban az esetekben, amikor nem áll rendelkezésre kevésbé környezetkárosító alternatíva. Ezekre az esetekre szigorú feltételek vonatkoznak, ideértve a kitettséggel szembeni munkavédelmi intézkedéseket is, amelyeket a fának a kreozottal való kezelése, illetve a kezelt fával való munkavégzés során be kell tartani. A döntéshozatali eljárás részeként az érdekelt felekkel lefolytatott konzultáció azt mutatta, hogy a kreozot bizonyos területeken történő alkalmazása számottevő társadalmi-gazdasági előnnyel jár.

Következő lépések

A tagállamoknak legkésőbb 2012. április 30-ig e jogszabálynak megfelelő nemzeti rendelkezéseket kell elfogadniuk és kihirdetniük. A jogszabályt 2013. május 1-jétől kell alkalmazni.

Háttér

Technikailag a mai intézkedés a biocid termékekről szóló irányelv módosításának felel meg: a módosítással a kreozot bekerül az irányelvnek a közösségi szinten egyeztetett követelményeknek megfelelő biocid termékekben felhasználható hatóanyagok jegyzékét tartalmazó I. mellékletébe. A biocid termékekről szóló irányelv a biocid termékek és hatóanyagaik európai piacának harmonizálására irányul, az emberek, az állatok és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében.

További információ

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar