Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: Tiukemmat rajoitukset kreosootin ammattikäytölle

Bryssel, 26.7.2011. Kreosoottia on yleisesti käytetty puisten ratapölkkyjen, sähköpylväiden ja aitatolppien kyllästämiseen, vaikka se on myrkyllinen, syöpää aiheuttava kemikaali. Euroopan komissio on nyt tiukentanut sen käyttöä koskevia sääntöjä, ja tiukemmat rajoitukset sen ammattikäytölle tulevat voimaan 1. toukokuuta 2013. Kreosoottia voi saattaa EU:n markkinoille ainoastaan, jos yritykselle on myönnetty siihen lupa. Aineen käyttö yksityiseen kulutukseen on ollut kielletty vuodesta 2003.

Komission uudella päätöksellä muutetaan biosididirektiiviä. Päätös pohjautuu riskien arviointiin, jossa tarkasteltiin kreosootin vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Kreosootti on syöpää aiheuttava aine kaikilla tasoilla. Kun kreosootilla käsitelty puu joutuu suoraan kosketukseen maaperän tai veden kanssa, syntyy merkittäviä ympäristöriskejä.

Ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik katsoo, että tämänpäiväisellä päätöksellä parannetaan ympäristön suojelua kaikkien eduksi. ”Joitakin kreosootin käyttötapoja jatketaan, mutta uusilla rajoituksilla varmistetaan, että turvallisuus asetetaan kaikissa yhteyksissä etusijalle. Teollisuuden olisi nyt aiempaakin tehokkaammin pyrittävä löytämään käyttökelpoisia ja ympäristöä vähemmän vahingoittavia vaihtoehtoja”, Potočnik totesi.

Kreosootti on ammattikäyttöön tarkoitettu puunsuoja-aine, jota on käytetty yli sadan vuoden ajan. Huoli sen myrkyllisyydestä on kuitenkin lisääntynyt. Kreosootti on seos, jossa on satoja eri yhdisteitä, kuten kaksi- ja polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). Ne ovat erittäin haitallisia ympäristölle ja aiheuttavat tuleville sukupolville riskejä, joita ei voida hyväksyä.

Rautatieyhtiöt käyttävät edelleen laajasti kreosootilla kyllästettyjä puisia rajapölkkyjä erityisesti maaseutualueilla ja paikoissa, joille on vaikea päästä. Kreosoottia on käytetty yleisesti myös sähkö- ja puhelinverkkojen pylväissä. Myös maataloudessa ja teollisuudessa käytettävät aitojen tolpat muodostavat suuret markkinat kreosootilla kyllästetylle puulle.

Elinkaarianalyysit osoittavat, että tietyissä tapauksissa käytettävissä ei ole sopivia vaihtoehtoja. Tämän vuoksi jäsenvaltiot voivat sallia kreosootin saattamisen markkinoille selkeästi määriteltyjä käyttötarkoituksia varten, kun käytettävissä ei ole muita ympäristön kannalta vähemmän vahingollisia vaihtoehtoja. Näissä tapauksissa sovelletaan tiukkoja ehtoja, kuten vaatimuksia työntekijöiden suojelemisesta puun kyllästämisen ja muun käsittelyn aikana. Päätöksentekoprosessin osana toteutettu sidosryhmien kuuleminen osoitti, että kreosootin käytöstä tietyissä käyttötarkoituksissa saadaan huomattavia sosioekonomisia hyötyjä.

Jatkotoimet

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava direktiivin mukaiset kansalliset säädökset 30. huhtikuuta 2012 mennessä. Lainsäädäntöä sovelletaan 1. päivästä toukokuuta 2013.

Tausta

Teknisesti uusi säädös on biosididirektiivin muutos, jolla lisätään kreosootti liitteeseen 1. Liitteessä on luettelo tehoaineista, joita voidaan käyttää biosidituotteissa vain, jos EU:n tasolla on sovittu sitä koskevista vaatimuksista. Biosididirektiivillä pyritään yhdenmukaistamaan biosidivalmisteiden ja niiden tehoaineiden markkinat EU:ssa. Perimmäisenä tarkoituksena on varmistaa ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelun korkea taso.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/biocides/creosote.htm

Yhteystiedot :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar