Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija želi podjetjem pomagati pri izterjavi dodatnih 600 milijonov evrov čezmejnih dolgov

Bruselj, 25. julija 2011 – Malo italijansko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo sirov, dobavlja mocarelo francoskemu proizvajalcu zamrznjenih pic. Potem ko francosko podjetje zaostane s plačili, italijansko podjetje ustavi dobavo, toda francosko podjetje mu dolguje več tisoč evrov. Kako bo italijansko podjetje izterjalo ta dolg? Danes na to vprašanje ni enostavnega odgovora. Goljufi lahko zlahka prenašajo denar iz ene države članice v drugo in ga imajo varno spravljenega na več računih v različnih državah. Državljani so prizadeti tudi, kadar na spletu kupljeno blago ni nikoli dostavljeno ali kadar starš, ki živi v tujini, ne plačuje preživnine. Ureditev, po kateri se od banke zahteva plačilo denarnega zneska z bančnega računa stranke upniku, je trenutno prepuščena nacionalni zakonodaji. Sedanja situacija v 27 državah članicah je pravno zapletena ter zahteva veliko časa in denarja. Približno en milijon malih podjetij se srečuje s težavami v zvezi s čezmejnimi dolgovi in skoraj 600 milijonov evrov dolgov letno je po nepotrebnem odpisanih, ker je podjetja preveč strah dragih in nejasnih pravd v tujih državah. Evropska komisija danes predlaga nov evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, da bi se državljanom in podjetjem olajšala izterjava čezmejnih dolgov.

„Izterjava čezmejnih dolgov mora postati tako enostavna kot izterjava dolgov znotraj države,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Zaradi neizterljivih dolgov podjetja izgubijo približno 2,6 % prihodka letno. To je slabost našega enotnega trga, ki jo je treba hitro in odločno odpraviti. Podjetja potrebujejo enostavno rešitev – nalog za zamrznitev bančnih računov, ki bo veljal v celi Evropi, – tako da denar ostane, kjer je, dokler sodišče ne odloči o odplačilu sredstev. V gospodarsko težkih časih potrebujejo podjetja hitre odgovore. Vsak evro šteje, zlasti za mala podjetja.“

Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo 99 % podjetij v EU. Približno en milijon teh podjetij se srečuje s težavami v zvezi s čezmejnimi dolgovi. Postopki izterjave dolgov z območja pristojnosti druge države so zapleteni in povečujejo stroške podjetij, ki želijo trgovati preko meja EU. Tipične težave segajo od razlik v nacionalnih zakonodajah do stroškov za dodatnega odvetnika in prevod dokumentov. Posamezniki se s podobnimi težavami srečujejo, kadar želijo dobiti povrnjen denar od goljufivega trgovca ali neplačevalca preživnine iz druge države EU.

Današnja zakonodajna pobuda si prizadeva za olajšanje uveljavljanja takih čezmejnih zahtevkov, za upnike pa pomeni večjo gotovost glede izterjave dolgov in večje zaupanje v trgovanje znotraj enotnega trga EU. Je del programa Komisije o „pravosodju za rast“, ki želi izrabiti potencial skupnega območja pravice za trgovino in rast.

Ozadje

Uredba vzpostavlja nov evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, ki upnikom omogoča zamrznitev dolgovanega zneska na bančnem računu dolžnika. Ta nalog je lahko ključnega pomena v postopku izterjave dolga, saj dolžnikom preprečuje dvig ali preusmeritev sredstev do sprejetja in izvršitve meritorne sodbe. To bo povečalo uspešnost izterjave čezmejnih dolgov.

Novi evropski nalog upnikom dovoljuje zamrznitev sredstev na bančnih računih pod istimi pogoji v vseh državah članicah EU. Pomembno je, da nacionalni sistemi za zamrznitev finančnih sredstev ne bodo spremenjeni. Komisija samo dodaja evropski postopek, ki ga upniki lahko izberejo za izterjavo zahtevkov v tujini, tj. drugih državah EU. Novi postopek je postopek začasnega varstva. Da bi upnik dejansko prišel do denarja, bo moral počakati na pravnomočno sodbo v zadevi v skladu z nacionalnim pravom ali začeti enega od poenostavljenih evropskih postopkov, na primer evropski postopek v sporih majhne vrednosti.

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov bo za upnika alternativa instrumentom iz nacionalne zakonodaje. Imel bo zaščitno funkcijo, saj bo samo blokiral dolžnikov bančni račun, ne bo pa dovoljeval izplačila denarja upniku. Pravni akt se bo uporabljal le v čezmejnih zadevah. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov bo izdan v t. i. postopku ex parte. To pomeni, da bo izdan, ne da bi dolžnik vedel za to, in bo torej imel učinek presenečenja. V pravnem aktu so določena splošna pravila o pristojnosti, pogojih za izdajo naloga in postopku izdaje, nalog za razkritje v zvezi z bančnimi računi, kako ga morajo izvajati nacionalna sodišča in organi, določeni pa so tudi pravna sredstva, ki jih ima dolžnik, in drugi elementi varstva toženca.

Predlog uredbe o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov bo predložen Evropskemu parlamentu in Svetu EU v sprejetje po rednem zakonodajnem postopku in s kvalificirano večino.

Dodatne informacije:

Evropska komisija – Informativno uredništvo generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Evropska komisija – civilno pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Kontakti:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar