Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija palīdzēs uzņēmumiem piedzīt papildu 600 miljonus eiro pārrobežu parādu

Brisele, 2011. gada 25. jūlijs – Neliels Itālijas uzņēmums piegādā mocarella sieru saldētu picu ražotājam Francijā. Pēc tam, kad Francijas uzņēmums sāk kavēt maksājumus, Itālijas uzņēmums pārtrauc piegādi, tomēr Francijas uzņēmums tam paliek parādā vairākus tūkstošus eiro. Kā Itālijas uzņēmums piedzīs šos parādus? Pašlaik šādām situācijām nav vieglu risinājumu. Krāpnieki var viegli pārvietot naudu no vienas dalībvalsts uz otru, noslēpjot līdzekļus vairākos kontos dažādās valstīs. Pilsoņi arī cieš no gadījumiem, kad tiešsaistē nopirktas preces tā arī netiek piegādātas vai viens no vecākiem, kas šķirti dzīvo ārvalstīs, nemaksā uzturlīdzekļus. Pašlaik jautājums par prasījumu bankai izmaksāt naudu no tās klienta bankas konta viņa kreditoram ir valstu tiesību aktu ziņā. Pašreizējā situācija 27 dalībvalstīs ir juridiski sarežģīta, laikietilpīga un dārga. Apmēram 1 miljonam nelielu uzņēmumu ir grūtības ar pārrobežu parādiem, un parādi līdz pat 600 miljonu eiro gadā tiek norakstīti, jo uzņēmumiem šķiet pārlieku apgrūtinoši uzsākt dārgu un sarežģītu tiesvedību ārvalstīs. Šodien Eiropas Komisija ierosina jaunu Eiropas mēroga apķīlāšanas rīkojumu, lai atvieglotu pārrobežu parādu piedziņu gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem.

"Es vēlos padarīt pārrobežu parādu piedziņu tikpat vienkāršu kā piedziņu vienas valsts ietvaros," pauda ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Uzņēmumi gadā zaudē apmēram 2,6 % no to apgrozījuma sliktu parādu dēļ. Tas ir mūsu vienotā tirgus vājais punkts, ko ir nepieciešams novērst ātri un enerģiski! Uzņēmumiem ir nepieciešams vienkāršs risinājums – kontu apķīlāšanas rīkojums, kas darbojas Eiropas mērogā – tā, lai nauda paliek tur, kur tā atrodas, līdz tiesa ir lēmusi par līdzekļu atmaksu. Šajā ekonomikai sarežģītajā laikā uzņēmumiem ir vajadzīgi ātri risinājumi. Katrs eiro ir svarīgs, jo īpaši nelieliem uzņēmumiem."

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido 99 % no ES uzņēmumiem. Apmēram 1 miljonam šo uzņēmumu ir grūtības ar pārrobežu parādiem. Procedūras parādu piedziņai citu valstu jurisdikcijās ir sarežģītas – tas palielina tādu uzņēmumu izmaksas, kas vēlas tirgoties citās ES dalībvalstīs. Tipiskas problēmas ir atšķirības valsts tiesību aktos, izmaksas, kas saistītas ar vēl viena jurista algošanu un dokumentu tulkošanu. Fiziskas personas saskaras ar līdzīgām grūtībām, kad tās cenšas atgūt naudu no negodprātīga pārdevēja vai uzturlīdzekļu nemaksātāja citā ES dalībvalstī.

Šodien ierosinātā tiesību akta priekšlikuma mērķis ir atvieglot šo pārrobežu prasījumu atgūšanu un sniegt kreditoriem vairāk drošības saistībā ar parādu piedziņu, tādējādi palielinot paļāvību tirgoties ES vienotajā tirgū. Tā ir daļa no Komisijas stratēģijas "tiesiskums izaugsmei", kas cenšas izmantot ES kopīgās tiesiskuma telpas potenciālu tirdzniecībai un izaugsmei.

Pamatinformācija

Regula izveidotu jaunu Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu, kas ļautu kreditoriem apķīlāt parāda summu, kas atrodas parādnieka bankas kontā. Šim rīkojumam var būt būtiska nozīme parādu piedziņas procesā, jo tas atņemtu parādniekiem iespēju izņemt vai nobēdzināt aktīvus laikposmā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu spriedumu lietā pēc būtības. Tas palielinās iespējas sekmīgi piedzīt pārrobežu parādus.

Jaunais Eiropas rīkojums ļaus kreditoriem apķīlāt līdzekļus banku kontos, piemērojot vienādus noteikumus visās ES dalībvalstīs. Ļoti būtisks ir arī apstāklis, ka valstu sistēmas kontu apķīlāšanai netiks grozītas. Komisija vienkārši izveido atsevišķu Eiropas procedūru, ko kreditori var izvēlēties, lai piedzītu parādus citās ES dalībvalstīs. Jaunā procedūra ir pagaidu aizsardzības procedūra. Lai tiešām tiktu pie naudas, kreditoram būs jāiegūst galīgs spriedums lietā saskaņā ar valsts tiesībām vai, izmantojot vienu no vienkāršotajām Eiropas procedūrām, piemēram, Eiropas procedūru maza apmēra prasībām.

Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums būs pieejams kreditoriem kā alternatīva valsts tiesībās pastāvošajiem instrumentiem. Rīkojumam būs aizsargājošs raksturs, kas nozīmē, ka tas bloķēs tikai līdzekļus parādnieka kontā, bet neļaus naudas izmaksu kreditoram. Šo instrumentu piemēros tikai pārrobežu lietās. Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojumu izdos, izmantojot ex parte procedūru. Tas nozīmē, ka rīkojumu izdos, parādniekam par to nezinot, tādējādi nodrošinot "pārsteiguma efektu". Instruments nosaka kopējus noteikumus par jurisdikciju, nosacījumiem un procedūru, kas piemērojama rīkojuma izdošanai; atklāšanas pienākumu saistībā ar bankas kontiem; kārtību, kādā rīkojums būtu jāizpilda valstu tiesām un iestādēm; un tiesību aizsardzības līdzekļus parādniekam, kā arī citus elementus parādnieka aizsardzībai.

Ierosinātā Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma regula tagad tiks nodota pieņemšanai Eiropas Parlamentam un ES Padomei, izmantojot parasto likumdošanas procedūru ar kvalificētu balsu vairākumu.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija – Tieslietu jomas ziņas: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Eiropas Komisija – Civiltiesības: http://ec.europa.eu/justice/civil

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar