Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija padės įmonėms atgauti dar 600 mln. eurų tarpvalstybinių skolų

Briuselis, 2011 m. liepos 25 d. Nedidelė Italijos sūrio įmonė tiekia mocarelos sūrį šaldytų picų gamintojai Prancūzijoje. Prancūzijos įmonė vėluoja mokėti, todėl Italijos įmonė sūrių nebesiunčia, tačiau jai lieka tūkstančiai eurų neapmokėtų sąskaitų. Kaip Italijos įmonei atgauti skolą? Šiandien atsakymas aiškus. Sukčiai gali lengvai perkelti pinigus iš vienos valstybės narės į kitą ir slėpti lėšas keliose įvairių šalių sąskaitose. Piliečiai nukenčia ir tada, kai internetu užsakytos prekės nepristatomos arba kai atskirai nuo vaiko užsienyje gyvenantis vienas iš tėvų nemoka alimentų vaikui išlaikyti. Šiuo metu tai, ar bankas privalo pervesti pinigus iš kliento sąskaitos į kreditoriaus, sprendžiama pagal nacionalinius įstatymus. Padėtis 27 valstybėse narėse šiuo metu yra teisiškai sudėtinga, todėl gaištamas laikas ir prarandami pinigai. Apie 1 milijoną mažų įmonių patiria problemų dėl tarpvalstybinių skolų ir kasmet be reikalo nurašoma apie 600 mln. EUR skolų, nes įmonėms per sudėtinga kelti brangiai kainuojančius ir sudėtingus ieškinius užsienyje. Siekdama, kad piliečiams ir įmonėms būtų lengviau išieškoti tarpvalstybines skolas, Europos Komisija siūlo naują visoje Europoje galiojantį sąskaitos blokavimo vykdomąjį raštą.

„Siekiu, kad išieškoti skolas užsienyje būtų taip pat paprasta, kaip ir savo šalyje, – teigė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Kasmet dėl blogų skolų įmonės praranda apie 2,6 proc. apyvartos. Šį mūsų bendrosios rinkos trūkumą turime nedelsdami veiksmingai pašalinti. Įmonėms reikia paprasto sprendimo – europinio sąskaitos blokavimo vykdomojo rašto, kad pinigai liktų sąskaitose tol, kol teismas priims sprendimą dėl sumokėtų lėšų grąžinimo. Esant sudėtingai ekonominei padėčiai įmonėms reikia greito atsakymo. Svarbus kiekvienas euras, ypač mažosioms įmonėms.“

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro 99 % visų ES įmonių. Apie milijoną šių įmonių patiria problemų dėl tarpvalstybinių skolų. Skolų išieškojimo procedūros kitos šalies teismuose yra sudėtingos, todėl už ES ribų norinčios prekiauti įmonės patiria didelių išlaidų. Dažniausios problemos – šalių nacionalinės teisės skirtumai, papildomų teisininkų samdymo ir dokumentų vertimo išlaidos. Panašių sunkumų kyla ir pavieniams asmenims, siekiantiems atgauti pinigus iš nesąžiningų prekeivių ar iš vaiko alimentų nemokančių tėvų, gyvenančių užsienyje.

Šiandienos teisine iniciatyva siekiama palengvinti tarpvalstybinių skolų išieškojimo procedūrą ir užtikrinti, kad kreditoriai atgaus skolą, o drauge padidinti pasitikėjimą prekyba ES bendrojoje rinkoje. Ji – viena iš Komisijos programos „Teisingumas augimo labui“ dalių. Šia programa siekiama išnaudoti ES bendros teisingumo erdvės potencialą prekybos ir augimo labui.

Pagrindiniai faktai

Reglamentu būtų įtvirtintas naujas Europos sąskaitos blokavimo vykdomasis raštas, kuriuo remiantis skolininko sąskaitoje būtų įšaldoma kreditoriams įsiskolinta suma. Šis raštas gali būti labai svarbus išieškant skolas, nes skolininkams būtų užkirstas kelias pašalinti ar paskirstyti turtą, kol priimamas ir įvykdomas sprendimas dėl skolos. Taip atsiras daugiau galimybių sėkmingai atgauti tarpvalstybines skolas.

Naudojantis naujuoju Europos vykdomuoju raštu kreditoriams bus galima įšaldyti lėšas banko sąskaitose vienodomis sąlygomis visose ES valstybėse narėse. Svarbu tai, kad lėšų įšaldymo nacionalinės taisyklės nesikeis. Komisija paprasčiausiai rengia papildomą Europos procedūrą, kuria kreditoriai galės naudotis išieškodami skolas kitose ES valstybėse narėse. Naujoji procedūra yra laikinoji apsaugos procedūra. Tam, kad galėtų atgauti pinigus, kreditorius privalės sulaukti galutinio sprendimo dėl bylos pagal šalies įstatymus arba pasinaudoti viena iš supaprastintų Europos procedūrų, pavyzdžiui, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra.

Europos sąskaitos blokavimo vykdomuoju raštu kreditoriai galės naudotis kaip alternatyva nacionalinės teisės priemonėms. Ši priemonė yra tik apsauginė, t. y. ja pasinaudojus bus tik užblokuojama skolininko sąskaita, bet kreditoriui pinigai nemokami. Ši priemonė bus taikoma tik tarpvalstybinėms byloms. Europos sąskaitos blokavimo vykdomasis raštas bus išduodamas pagal ex parte procedūrą. Tai reiškia, kad jis bus išduodamas be skolininko žinios, taip užtikrinant, kad priemonės poveikis būtų netikėtas. Įvedant priemonę nustatomos bendros taisyklės, pagal kurias nustatoma jurisdikcija, rašto išdavimo sąlygos ir procedūros, informacijos, susijusios su banko sąskaitomis, atskleidimo reikalavimas, vykdymo užtikrinimo procedūra, kurią taikys nacionaliniai teismai ir valdžios institucijos, skolininko sprendimo apskundimo ir kitos atsakovo apsaugos priemonės.

Siūlomas reglamentas dėl Europos sąskaitos blokavimo vykdomojo rašto bus perduotas Europos Parlamentui ir ES Tarybai priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą remiantis kvalifikuota balsų dauguma.

Daugiau informacijos

Europos Komisija – Teisingumo naujienų tarnyba

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europos Komisija – civilinė teisena http://ec.europa.eu/justice/civil

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar