Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio auttaa yrityksiä perimään rajat ylittäviä velkoja 600 miljoonan euron arvosta

Bryssel 25. heinäkuuta 2011 – Pieni italialainen juustontuottaja toimittaa mozzarellaa ranskalaiselle pizzanvalmistajalle. Kun ranskalainen yritys ei enää pysty maksamaan laskujaan, italialainen yritys keskeyttää toimitukset, mutta sille jää tuhansien eurojen saatavat. Kuinka velat saa perittyä? Tähän ei ole helppoa ratkaisua. Huijarit voivat helposti liikutella rahoja jäsenvaltiosta toiseen ja piilottaa varoja useille pankkitileille eri jäsenvaltioissa. Myös kansalaiset kärsivät, esimerkiksi jos verkkokaupassa ostetut tuotteet eivät ikinä saavu perille tai ulkomaille muuttanut vanhempi kieltäytyy maksamasta elatusmaksua. Tällä hetkellä kansallinen lainsäädäntö määrää sen, onko pankin suoritettava asiakkaansa tililtä maksu velkojalle. Nykytilanteessa tällaisten velkojen perintä jäsenvaltioissa on monimutkaista, aikaa vievää ja kallista. Noin miljoonalla pienyrityksellä on vaikeuksia valtioiden rajat ylittävien velkojen kanssa, ja velkoja kirjataan vuosittain tappioksi jopa 600 miljoonan euron arvosta, koska yritykset eivät halua nostaa kalliita ja monimutkaisia kanteita muissa maissa. Sen vuoksi Euroopan komissio on tänään ehdottanut uutta Euroopan laajuista turvaamismääräystä, jolla helpotetaan rajat ylittävää velkojen perintää sekä kansalaisten että yritysten osalta.

Haluan, että velkojen perintä toisesta jäsenvaltiosta on yhtä helppoa kuin velkojen perintä omassa maassa”, toteaa oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. Hänen mukaansa yritykset menettävät liikevaihdostaan vuosittain noin 2,6 prosenttia luottotappioiden takia. ”Kyseessä on sisämarkkinoiden puute, joka on korjattava nopeasti ja tehokkaasti”, komissaari Reding ilmoittaa. Redingin mukaan yrityksille on tarjottava yksinkertainen ratkaisu eli kaikkialla EU:ssa voimassa oleva tilin turvaamismääräys, jolla voidaan varmistaa varojen säilyminen tilillä, kunnes tuomioistuin on tehnyt päätöksen varojen maksamisesta. Reding toteaa nopeiden ratkaisujen olevan yrityksille tärkeitä erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin jokainen euro on tärkeä varsinkin pienyrityksille.

EU:n yrityksistä 99 prosenttia on pk-yrityksiä. Noin miljoonalla näistä yrityksistä on ongelmia rajat ylittävien velkojen kanssa. Velkojen perintä toisen valtion oikeudenkäyttöalueella on monimutkaista ja moninkertaistaa jäsenvaltioiden rajat ylittävää kauppaa käyvien yritysten kustannukset. Tyypillisiä ongelmia ovat esimerkiksi kansallisten säännösten eroavuudet sekä ulkomaisen asianajajan palkkaamisesta ja asiakirjojen käännättämisestä aiheutuvat kustannukset. Myös kansalaiset törmäävät samantyyppisiin ongelmiin, kun he yrittävät periä rahojaan epäluotettavalta kauppiaalta tai elatusvelvolliselta toisessa EU-maassa.

Tänään esitetyllä säädösehdotuksella pyritään helpottamaan rajat ylittävien vaateiden perintää ja lisätään velkojien varmuutta velkojen maksusta. Samalla lisätään luottamusta kaupankäyntiin EU:n sisämarkkinoilla. Aloite on osa komission ”kasvua oikeudesta” ‑suunnitelmaa, jonka tavoitteena on hyödyntää EU:n yhteisen oikeusalueen tarjoamia mahdollisuuksia kaupan kehittämiseen ja kasvun lisäämiseen.

Tausta

Asetuksella luodaan uusi eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys, jonka avulla velkojat voivat turvata velan määrän velallisen pankkitilillä. Määräyksellä voi olla suuri merkitys perintämenettelyissä, sillä se estää velallisia siirtämästä tai hävittämästä omaisuuttaan, ennen kuin pääasiassa on annettu tuomio ja se on pantu täytäntöön. Tämä lisää rajat ylittävän perinnän onnistumismahdollisuuksia.

Uuden eurooppalaisen määräyksen avulla velkojat voivat turvata pankkiteillä olevia varoja samoin edellytyksin kaikissa jäsenvaltioissa. Ehdotus ei vaikuta kansallisiin varojen turvaamisjärjestelyihin. Komissio luo uuden eurooppalaisen menettelyn, ja velkojat voivat itse valita, haluavatko he käyttää sitä periäkseen saatavia muissa jäsenvaltioissa. Uusi menettely on väliaikainen turvaamistoimenpide. Jotta velkoja todella saisi rahansa, hänen on pyydettävä asiassa lopullista tuomiota kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai käyttäen jotakin yksinkertaistettua eurooppalaista menettelyä, kuten eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä.

Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys on velkojalle vaihtoehto kansallisen lainsäädännön mukaisille menettelyille. Se on tarkoitettu pelkästään varojen turvaamiseen: sillä suljetaan velallisen tili, mutta sen nojalla ei voida maksaa saatavia velkojalle. Ehdotusta sovelletaan pelkästään jäsenvaltioiden rajat ylittäviin asioihin. Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys annetaan yksipuolisessa menettelyssä. Määräyksestä ei siis ilmoiteta etukäteen velalliselle, jotta tämä ei voi varautua siihen. Ehdotus sisältää yhteiset säännöt toimivaltaa sekä määräyksen antamisen edellytyksiä ja sitä varten sovellettavaa menettelyä varten. Lisäksi ehdotetussa asetuksessa velvoitetaan pankit ilmoittamaan velallisen pankkitileistä, säädetään määräyksen täytäntöönpanosta, joka kuuluu jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja viranomaisten vastuulle, sekä velallisen oikeussuojakeinoista ja muista vastaajan suojaan liittyvistä seikoista.

Eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskeva asetusehdotus siirtyy nyt Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston käsiteltäväksi. Niiden on tarkoitus hyväksyä ehdotus määräenemmistöllä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Lisätietoja

Euroopan komissio – oikeusasioiden uutissivu:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Euroopan komissio – siviilioikeus:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar