Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейската комисия ще помогне на бизнеса да събере допълнителни трансгранични вземания на стойност 600 млн. EUR

Брюксел, 25 юли 2011 г. — Малко италианско предприятие за производство на сирене доставя моцарела за производител на замразени пици във Франция. След като френското дружество изостава със своите плащания, италианската фирма прекратява доставките, но остава с хиляди евро неплатени сметки. По какъв начин италианското дружество ще събере вземанията си? Днес все още няма лесен отговор на този въпрос. Измамниците могат лесно да прехвърлят пари от една държава-членка в друга, натрупвайки средства в няколко сметки в различни държави. Гражданите също са потърпевши, когато стоки, закупени онлайн, никога не се доставят или когато отсъстващ родител не плати издръжка от чужбина. В момента от националното законодателство зависи да поиска от банката да прехвърли средствата от клиентската сметка на кредитора. Настоящата ситуация в 27-те държави-членки е правно усложнена, скъпа и отнема много време. Около един милион малки предприятия имат проблеми с трансгранични вземания и около 600 млн. EUR годишно под формата на вземания биват отписани, тъй като предприятията считат за твърде обезсърчително да водят скъпи и объркващи съдебни процеси в чужди държави. Днес Европейската комисия предлага да се въведе нова обезпечителна заповед в цяла Европа, за да се улесни събирането на трансгранични вземания както за гражданите, така и за предприятията.

„Искам да направя събирането на трансгранични вземания да бъде толкова лесно, колкото е събирането на вземания в самата държава“, заяви европейският комисар по правосъдието Вивиан Рединг. „Дружествата губят около 2,6 % от оборота си годишно заради лоши дългове. Това е слабост на единния ни пазар, която трябва да отстраним бързо и енергично! Предприятията се нуждаят от просто решение — обезпечителна заповед за банкови сметки, ефективна в цяла Европа — така че парите да остават в същата сметка докато съдът вземе решение относно изплащането на средствата. В тези трудни икономически времена дружествата се нуждаят от бързи отговори. Всяко евро е от значение, особено за малкия бизнес.“

Малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99 % от предприятията в ЕС. Около един милион от тях са изправени пред проблеми със събирането на трансграничните вземания. Процедурите за събиране на вземания от компетентния съд на друга държава са сложни и увеличават разходите за предприятията, които желаят да търгуват в ЕС. Типичните проблеми варират от различия в националното законодателство до разходи за наемане на допълнителен адвокат и превод на документи. Гражданите са изправени пред подобни трудности, когато се стремят да получат парите си обратно от нелоялен търговец или от лице, което не е платило издръжката в друга държава от ЕС.

Днешната законодателна инициатива има за цел да улесни трансграничните искове и да предостави на кредиторите по-голяма сигурност за събирането на техните вземания, като по този начин ще нарасне доверието в търговията на единния пазар на ЕС. Тази инициатива е част от програмата на Комисията „справедливост за растеж“, която се стреми да използва потенциала на общото пространство на правосъдие на ЕС за търговия и растеж.

Контекст

С регламента се създава нова европейска обезпечителна заповед за банкови сметки, която ще позволи на кредиторите да задържат дължимата сума в банковата сметка на длъжника. Тази заповед може да бъде от решаващо значение в производството по събиране на вземания, защото би предотвратила преместването или изхарчването на активите от страна на длъжниците през времето, необходимо за получаването и влизането в сила на съдебното решение по същество. Това ще увеличи шансовете за успешно събиране на трансграничните вземания.

Новата европейска обезпечителна заповед ще позволи на кредиторите да задържат средствата в банковите сметки при едни и същи условия във всички държави-членки на ЕС. От значение е, че няма да има промени в националните системи за задържане на средствата. Комисията просто добавя европейска процедура, която кредиторите могат да използват при събирането на вземания в други държави на ЕС. Новата процедура е междинна процедура за защита. За да получи в действителност парите си, кредиторът трябва да получи окончателно съдебно решение по случая в съответствие с националното законодателство или чрез използване на една от опростените европейски процедури като европейската процедура за искове с малък материален интерес.

Европейската обезпечителна заповед за банкови сметки ще бъде достъпна за кредитора като алтернатива на съществуващите съгласно националното право инструменти. Тази заповед ще има защитен характер, което означава, че тя само ще блокира сметките на длъжниците, но няма да позволи парите да бъдат изплатени на кредитора. Инструментът ще се прилага само при трансгранични случаи. Европейската обезпечителна заповед за банкови сметки ще се издава в процедура, в която ще участва само едната страна (ex parte). Това означава, че тя ще бъде издадена без знанието на длъжника, като по този начин ще има „ефект на изненада“. Инструментът предоставя общи правила, свързани с компетентния съд, условията и процедурата за издаване на заповед; заповед за разкриване на информация, свързана с банковите сметки; как тази заповед да бъде изпълнена от националните съдилища и власти; средства за защита на длъжника и други елементи за защита на ответника.

Предложеният регламент за европейска обезпечителна заповед за банкови сметки ще бъде понастоящем представен на Европейския парламент и Съвета на ЕС за приемане по обикновена законодателна процедура и с квалифицирано мнозинство.

За повече информация

Европейска комисия — новини по въпроси на правосъдието:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Европейска комисия — новини по въпроси на гражданското правосъдие:

http://ec.europa.eu/justice/civil

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Memo/11/540

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar