Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrustlagstiftning – Rapport visar att prisskillnaderna inom EU på nya bilar minskade 2010

Bryssel den 26 juli 2011 – Europeiska kommissionens senaste rapport om bilpriser visar att priserna i EU som helhet sjönk med 2,5 % i reala termer 2010. Variationerna i katalogpriserna för nya bilar minskade också något. Dessa långsiktiga trender ger stöd åt kommissionens beslut från förra året att det inte längre är motiverat med särskilda konkurrensbestämmelser för försäljning av nya bilar.

- Det är mycket positivt att konsumenterna i EU gynnas av konkurrensen på nybilsmarknaden och att priserna i reala termer fortsätter att sjunka. Att skillnaderna i bilpriser mellan olika medlemsländer också minskat ytterligare är ett gott tecken på att konkurrensen över gränserna ger effekt. Jag är också mycket glad för att priserna för reparationer och underhåll nu har slutat att stiga för första gången på ett årtionde. Detta visar att branschen har tagit till sig de nya spelreglerna, sa kommissionens vice ordförande och konkurrenskommissionär Joaquín Almunia.

Sammantaget minskade alltså prisskillnaderna på personbilar medlemsländerna emellan, om man utgår från tillverkarnas prislistor. I vissa enskilda fall återstår det dock stora skillnader, vilket visar att de finns fördelar för konsumenten att handla över gränserna. Inom euroområdet var indikatorn för prisskillnader oförändrad (se tabell 1).

EU:s prisindex för bilar (som uttrycks i de nominella priser som konsumenterna betalar, inklusive rabatter, moms och registreringsavgifter) ökade bara med 0,3 %. Detta kan jämföras med konsumentpriserna i allmänhet som ökade med 2,8 %, vilket innebär att bilpriserna i reala termer minskade med hela 2,5 %.

Hela 24 EU-länder noterade minskningar i de reala bilpriserna (se tabell 1). I två medlemsländer höll sig priserna på en stabil nivå (+ 0,2 % i Italien och Malta), medan de ökade med 2,6 % i Portugal. Det bör dock påpekas att konsumenterna i Portugal gynnades av en särskilt stor realprisnedgång året innan (- 6,7 %).

Fallet i reala priser var särskilt tydligt i Slovakien (- 17,4 %), Bulgarien (- 13,5 %), Slovenien (- 11,6 %) och Tjeckien (- 9,0 %). I Polen minskade priserna med 5,6 %. På de största marknaderna noterades den största minskningen i Storbritannien (‑ 3,7 %), medan priserna minskade mer måttligt i Tyskland (- 1,9 %), Spanien (- 1,6 %) och Frankrike (- 0.9 %).

Realprisfallet på bilar i Europa följer en trend som pågått i mer än tio år, vilket är ett tecken på att konkurrensen mellan tillverkarna på nybilsmarknaden fungerar.

Priserna på reparationer och underhåll hade däremot ökat snabbare än inflationen under det senaste årtiondet, men detta skedde inte 2010.

Rapporten om bilpriser

Kommissionens rapport om bilpriser är ett led i dess bevakning av motorfordonsbranchen. Den innehåller en lista över de 89 mest sålda bilmodellerna i EU, fördelade på 26 olika fabrikat. Genom rapporten kan konsumenterna jämföra bilpriser i olika EU-länder, vilket gör det lättare att utnyttja den inre marknadens fördelar.

Mer detaljerade analyser av prisutvecklingen på bilar finns att läsa på

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Konkurrensregler i bilbranschen

En ny rättslig ram för konkurrensen i bilbranschen trädde i kraft i 2010 (se IP/10/619 och MEMO/10/217). Det viktigaste målet för reformen har varit att få till stånd bredare och effektivare konkurrens på de s.k. eftermarknaderna, dvs. marknaderna för reparationer och underhåll, vilket är en betydande del av kostnaderna för att äga en bil. Genom de nya reglerna blir det lättare att förebygga otillbörliga konkurrensmedel, t.ex. att man vägrar lämna ut tekniska specifikationer till oberoende verkstäder eller använder garantivillkor som snedvrider konkurrensen. Å andra sidan har biltillverkarna frihet att organisera sina återförsäljarnät som de själva önskar, eftersom deras erfarenhet visar att det råder en mycket tuff konkurrens mellan olika märken.

TABELL 1

Prisskillnader för några storsäljande bilmodeller

(Prisskillnaderna uttrycks i procent av de totala priserna i euro före skatt, och jämförelsen gäller det land i euroområdet där priset var högst respektive lägst i januari 2011). Källa: tillverkarnas katalogpriser

Små bilar

(segment A och B)

1.1.2011

1.1.2010

1.1.2009

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Medelstora bilar (segment C)

1.1.2011

1.1.2010

1.1.2009

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Större bilar

(segment D, E och F)

1.1.2011

1.1.2010

1.1.2009

VW Passat

31,8 %

28,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

TABELL 2

Årsvisa förändringar av prisindex och reala bilpriser i procent

(januari 2011 jämfört med januari 2010)

Bilpriserna har noterats i lokal valuta, med hänsyn tagen till rabatter och inklusive skatt. Källa: Eurostat

Euroområdet

Nominella bilpriser

Generell inflation

Reala bilpriser

Österrike

0,9

2,5

- 3,4

Belgien

0,7

3,7

- 3,0

Cypern

- 1,6

3,0

- 4,5

Estland

- 0,1

5.1

- 5.2

Finland

1,2

3,1

- 1,9

Frankrike

1,1

2,0

- 0,9

Tyskland

0,1

2,0

- 1,9

Grekland

1,1

4,9

- 3,8

Irland

- 5,5

0,2

- 5,7

Italien

2,1

1,9

0,2

Luxemburg

0,9

3,4

- 2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Nederländerna

- 1,7

2,0

- 3,7

Portugal

6,2

3,6

2,6

Slovakien

- 14,2

3,2

- 17,4

Slovenien

- 9,3

2,3

- 11,6

Spanien

1,4

3,0

- 1,6

 Euroområdet

0,8

2,3

- 1,5

Länder utanför euroområdet

Nominella bilpriser

Generell inflation

Reala bilpriser

Bulgarien

- 9,2

4,3

- 13,5

Tjeckien

- 7,1

1,9

- 9,0

Danmark

- 1,0

2,6

- 3,6

Estland

- 0,1

5,1

- 5,2

Ungern

- 2,5

4,0

- 6,5

Lettland

- 2,6

3,5

- 6,1

Litauen

- 4,4

2,8

- 7,2

Polen

- 2,1

3,6

- 5,6

Rumänien

4,7

7,0

- 2,3

Sverige

0,3

1,4

- 1,1

Storbritannien

0,3

4,0

- 3,7

EU

Nominella bilpriser

Generell inflation

Reala bilpriser

0,3

2,8

- 2,5

Kontaktpersoner:

Amelia Torres +32 2 295 46 29

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar