Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Protimonopolna politika: Poročilo o cenah avtomobilov – razlike med cenami novih avtomobilov v EU leta 2010 manjše

Bruselj, 26. julija 2011 – Najnovejše poročilo Evropske komisije o cenah avtomobilov kaže, da so te v Evropski uniji kot celoti v letu 2010 dejansko padle za 2,5 %. Tudi razlike med cenami novih vozil po cenikih proizvajalcev so se rahlo zmanjšale. Ti dolgoročni cenovni trendi govorijo v prid lanskoletni odločitvi Komisije, da posebna konkurenčna pravila za prodajo novih avtomobilov niso več utemeljena.

„Veseli me, da potrošniki v Evropi uživajo koristi konkurence na prodajnih trgih za nove avtomobile in koristi znatnega realnega znižanja njihovih cen. Dodatno zmanjšanje razlike v cenah med državami članicami je pozitiven pokazatelj čezmejne konkurence. Prav tako z zadovoljstvom ugotavljam, da so cene popravil in vzdrževanja prvič v desetih letih prenehale rasti po vsej EU, kar je znak, da je sektor razumel nova pravila igre“, je povedal Joaquín Almunia, podpredsednik Komisije, pristojen za politiko konkurence.

Če primerjamo cenike proizvajalcev, so se razlike v cenah osebnih vozil med državami članicami na splošno zmanjšale. Vendar te ostajajo v nekaterih primerih velike in kažejo na znatne prihranke potrošnikov, ki so kupovali v tujini. V euroobmočju se kazalnik razlike v cenah ni spreminjal (glej preglednico 1).

Cenovni indeks za avtomobile v EU (ki odraža nominalne cene, ki so jih plačali potrošniki, vključno s popusti, DDV in davki ob registraciji) se je povečal za 0,3%, medtem ko so se cene življenjskih potrebščin na splošno zvišale za 2,8%, kar pomeni znižanje realnih cen avtomobilov za 2,5%.

Skupaj je 24 držav članic EU zabeležilo padec realnih cen avtomobilov (glej preglednico 1). V dveh državah so bile cene stabilne (v Italiji in na Malti so se povečale za 0,2 %), na Portugalskem pa so se povečale, in sicer za 2,6 %. Pri slednji pa je treba upoštevati, da so kupci uživali koristi od nadpovprečnega vpada realnih cen avtomobilov v predhodnem letu (–6,7 %).

Znižanje realnih cen je bilo še posebej izrazito na Slovaškem (–17,4 %), v Bolgariji (–13,5%) in Sloveniji (–11,6 %) ter na Češkem (-9,0%). Na Poljskem so se cene zmanjšale za 5,6 %. Na velikih trgih so se realne cene najbolj znižale v Združenem kraljestvu (–3,7 %), znižanje cen v Nemčiji, Španiji in Franciji pa je bilo bolj zmerno (–1,9 %, –1,6 % in –0,9 %).

Trend upadanja realnih cen avtomobilov se po vsej EU nadaljuje že več kot desetletje. To dokazuje, da konkurenca med proizvajalci avtomobilov na trgu novih avtomobilov deluje.

Realne cene popravil in vzdrževanja, ki so se v zadnjem desetletju povečale več, kot je bila splošna inflacija, se v letu 2010 niso povečale.

Poročilo o cenah avtomobilov

Poročilo o cenah avtomobilov je del spremljanja sektorja motornih vozil, ki ga izvaja Komisija. V njem so navedeni ceniki proizvajalcev za 89 najbolje prodajanih avtomobilskih modelov 26 različnih znamk po vsej EU. Potrošniki lahko s pomočjo poročila primerjajo cene avtomobilov po vsej Evropi in izkoristijo priložnosti enotnega trga EU.

Podrobnejša analiza sprememb cen je na voljo na strani:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Pravila konkurence v avtomobilskem sektorju

Novi okvir konkurenčnega prava za avtomobilski sektor je začel veljati junija 2010 (glej IP/10/619 in MEMO/10/217). Glavni cilj reforme je zagotoviti večjo in boljšo konkurenco na poprodajnih trgih, tj. pri popravilih in vzdrževanju, saj ta predstavljajo bistven del stroškov, ki jih imajo lastniki avtomobilov med življenjsko dobo vozila. Nova pravila omogočajo lažje obravnavanje praks, kot so zavrnitve zagotavljanja tehničnih podatkov neodvisnim serviserjem ali zlorabe garancij. Proizvajalci avtomobilov pa lahko organizirajo svojo prodajno mrežo po lastni presoji, saj izkušnje kažejo, da je znotraj blagovnih znamk huda konkurenca.

PREGLEDNICA 1

Razlike v cenah za izbrane najbolje prodajane avtomobile

(razlike v cenah so izražene kot odstotek cen v eurih pred obdavčenjem, pri čemer se primerjajo najdražje države z najcenejšimi na trgu euroobmočja na dan 1. januarja 2011) Vir: ceniki proizvajalcev

Segment mini in malih avtomobilov

(A in B):

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Segment avtomobilov srednjega razreda (C):

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Segment avtomobilov zgornjega srednjega razreda in višjega razreda

(D, E in F):

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

VW Passat

31,8 %

28,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

PREGLEDNICA 2

Letno spreminjanje indeksa cen in realnih cen avtomobilov v %

(januar 2011 v primerjavi z januarjem 2010)

Cene avtomobilov so izražene v lokalnih valutah, vanje pa so že všteti popusti in davki. Vir: Eurostat

Države euroobmočja

Nominalne cene avtomobilov

Izmerjena inflacija

Realne cene avtomobilov

Avstrija

0,9

2,5

-3,4

Belgija

0,7

3,7

-3,0

Ciper

-1,6

3,0

-4,5

Estonija

-0,1

5,1

-5,2

Finska

1,2

3,1

-1,9

Francija

1,1

2,0

-0,9

Nemčija

0,1

2,0

-1,9

Grčija

1,1

4,9

-3,8

Irska

-5,5

0,2

-5,7

Italija

2,1

1,9

0,2

Luksemburg

0,9

3,4

-2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Nizozemska

-1,7

2,0

-3,7

Portugalska

6,2

3,6

2,6

Slovaška

-14,2

3,2

-17,4

Slovenija

-9,3

2,3

-11,6

Španija

1,4

3,0

-1,6

Euroobmočje

0,8

2,3

-1,5

Države zunaj euroobmočja

Nominalne cene avtomobilov

Izmerjena inflacija

Realne cene avtomobilov

Bolgarija

-9,2

4,3

-13,5

Češka

-7,1

1,9

-9,0

Danska

-1,0

2,6

-3,6

Estonija

-0,1

5,1

-5,2

Madžarska

-2,5

4,0

-6,5

Latvija

-2,6

3,5

-6,1

Litva

-4,4

2,8

-7,2

Poljska

-2,1

3,6

-5,6

Romunija

4,7

7,0

-2,3

Švedska

0,3

1,4

-1,1

Združeno kraljestvo

0,3

4,0

-3,7

EU

Nominalne cene avtomobilov

Izmerjena inflacija

Realne cene avtomobilov

0,3

2,8

-2,5

Kontakti:

Amelia Torres (+32 22954629)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar