Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Bruksela, 26 lipca 2011 r. – Ostatnie sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat cen samochodów pokazuje, że w 2010 r. ceny samochodów w całej Unii Europejskiej spadły o 2,5 proc. w ujęciu realnym. Ceny katalogowe nowych samochodów również się nieco wyrównały. Ta długofalowa tendencja cenowa potwierdza zeszłoroczną decyzję Komisji, że szczególne przepisy dotyczące konkurencji w zakresie sprzedaży nowych samochodów nie są już uzasadnione.

„Cieszę się, że konsumenci w Europie odczuwają korzyści z konkurencji na rynkach sprzedaży nowych samochodów i ze znacznego spadku cen w ujęciu realnym. To, że różnice cenowe między poszczególnymi państwami członkowskimi ponownie się zmniejszyły, świadczy o konkurencji w wymiarze transgranicznym. Cieszę się również, że po raz pierwszy w tym dziesięcioleciu realne ceny napraw i przeglądów w UE przestały rosnąć. Jest to znak, że sektor zrozumiał nowe reguły gry”, powiedział Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę konkurencji.

Ogólnie różnice w cenach samochodów osobowych w poszczególnych państwach członkowskich zmniejszyły się, o czym świadczą ceny katalogowe producentów. Jednak w niektórych przypadkach różnice te pozostają znaczne, co umożliwia konsumentom duże oszczędności w przypadku zakupu w innym państwie członkowskim. W strefie euro wskaźnik różnic cenowych nie zmienił się (zob. tabela 1).

Unijny wskaźnik cen samochodów (odzwierciedlający płacone przez konsumentów ceny nominalne z uwzględnieniem rabatów, podatku VAT i opłat rejestracyjnych) wzrósł tylko o 0,3 proc. w porównaniu z 2,8-procentowym wzrostem ogólnych cen konsumpcyjnych, co oznacza realny spadek cen samochodów o 2,5 proc.

Łącznie w 24 państwach UE odnotowano spadek realnych cen samochodów (zob. tabela 1). W dwóch państwach ceny utrzymały się na tym samym poziomie (+0,2 proc. we Włoszech i na Malcie), natomiast w Portugalii wzrosły (+2,6 proc.). W tym ostatnim przypadku należy jednak zauważyć, że kupujący skorzystali z większego niż przeciętny spadku cen realnych (-6,7 proc.) w poprzednim roku.

Spadek cen realnych był szczególnie widoczny na Słowacji (-17,4 proc.), w Bułgarii (-13,5 proc.), w Słowenii (-11,6 proc.) i w Republice Czeskiej (-9,0 proc.). W Polsce ceny spadły o 5,6 proc. Wśród dużych rynków spadek cen realnych był najbardziej zauważalny w Zjednoczonym Królestwie (-3,7 proc.), podczas gdy w Niemczech, w Hiszpanii i we Francji spadki cen były bardziej umiarkowane (odpowiednio: -1,9 proc., -1,6 proc. oraz -0,9 proc.).

Spadek cen realnych samochodów w całej UE to kontynuacja tendencji zauważalnej od ponad dziesięciu lat, co świadczy o istniejącej konkurencji między producentami samochodów na rynku nowych samochodów.

Ceny realne napraw i przeglądów, rosnące w ciągu ostatnich dziesięciu lat powyżej ogólnego poziomu inflacji, w 2010 r. nie uległy zmianie.

Sprawozdanie na temat cen samochodów

Sprawozdanie na temat cen samochodów opracowywane jest w ramach monitorowania sektora pojazdów silnikowych prowadzonego przez Komisję. Obejmuje ono ceny katalogowe 89 najlepiej sprzedających się modeli samochodów, reprezentujących 26 marek z całej UE. Umożliwia ono konsumentom porównanie cen samochodów w Europie i skorzystanie z okazji stwarzanych przez jednolity rynek UE.

Bardziej szczegółowa analiza zmian cen dostępna jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Przepisy dotyczące konkurencji w sektorze samochodowym

Nowe ramowe przepisy dotyczące konkurencji w sektorze samochodowym weszły w życie w czerwcu 2010 r. (zob. IP/10/619 i MEMO/10/217). Głównym celem tej reformy jest zapewnienie większej i lepszej konkurencji na rynku posprzedażnym, tj. na rynku napraw i przeglądów, które stanowią znaczną cześć kosztów posiadania samochodu w całym okresie jego eksploatacji. Nowe przepisy ułatwiają radzenie sobie z takimi praktykami jak nieujawnianie informacji technicznych niezależnym warsztatom lub nadużywanie warunków gwarancji. Producenci samochodów mogą natomiast tworzyć własne sieci sprzedaży w sposób uznany przez nich za najlepszy, ponieważ doświadczenie pokazuje, że istnieje ostra konkurencja między poszczególnymi markami.

TABELA 1

Różnice w cenach wybranych najlepiej sprzedających się samochodów

(Różnice cenowe wyrażone są jako odsetek cen w euro przed opodatkowaniem, poprzez porównanie najdroższego i najtańszego państwa na rynku strefy euro w dniu 1 stycznia 2011 r.) Źródło: katalogowe ceny producentów

Segment A i B

(małe samochody):

1.1.2011 r.

1.1.2010 r.

1.1.2009 r.

Peugeot 207

36,9%

39,7%

32,7%

Renault Clio

39,5%

32,3%

44,9%

Fiat Grande Punto/Punto

44,3%

29,2%

30,4%

VW Polo

34,4%

28,1%

26,8%

Ford Fiesta

25,4%

24,3%

17,9%

Segment C (średnie samochody):

1.1.2011 r.

1.1.2010 r.

1.1.2009 r.

Peugeot 308

36,1%

36,0%

31,7%

VW Golf

24,4%

27,4%

25,8%

Ford Focus

23,8%

27,9%

28,7%

Renault Mégane

30,3%

26,8%

51,6%

Audi A3

23,4%

18,1%

17,4%

Segmenty D, E i F

(duże samochody):

1.1.2011 r.

1.1.2010 r.

1.1.2009 r.

VW Passat

31,8%

28,1%

24,1%

Mercedes C

17,3%

14,2%

12,8%

Audi A4

14,0%

13,1%

17,0%

BMW 320D

8,7%

10,6%

10,3%

TABELA 2

Roczna zmiana wskaźnika cen i realnych cen samochodów (w proc.)

(styczeń 2011 r. w porównaniu ze styczniem 2010 r.)

Ceny samochodów wyrażone w lokalnych walutach, z uwzględnieniem rabatów i podatków. Źródło: Eurostat

Państwa strefy euro

Nominalne ceny samochodów

Nominalny wskaźnik inflacji

Realne ceny samochodów

Austria

0,9

2,5

-3,4

Belgia

0,7

3,7

-3,0

Cypr

-1,6

3,0

-4,5

Estonia

-0.1

5.1

-5.2

Finlandia

1,2

3,1

-1,9

Francja

1,1

2,0

-0,9

Niemcy

0,1

2,0

-1,9

Grecja

1,1

4,9

-3,8

Irlandia

-5,5

0,2

-5,7

Włochy

2,1

1,9

0,2

Luksemburg

0,9

3,4

-2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Niderlandy

-1,7

2,0

-3,7

Portugalia

6,2

3,6

2,6

Słowacja

-14,2

3,2

-17,4

Słowenia

-9,3

2,3

-11,6

Hiszpania

1,4

3,0

-1,6

Strefa euro

0,8

2,3

-1,5

Kraje spoza strefy euro

Nominalne ceny samochodów

Nominalny wskaźnik inflacji

Realne ceny samochodów

Bułgaria

-9,2

4,3

-13,5

Republika Czeska

-7,1

1,9

-9,0

Dania

-1,0

2,6

-3,6

Estonia

-0,1

5,1

-5,2

Węgry

-2,5

4,0

-6,5

Łotwa

-2,6

3,5

-6,1

Litwa

-4,4

2,8

-7,2

Polska

-2,1

3,6

-5,6

Rumunia

4,7

7,0

-2,3

Szwecja

0,3

1,4

-1,1

Zjednoczone Królestwo

0,3

4,0

-3,7

UE

Nominalne ceny samochodów

Nominalny wskaźnik inflacji

Realne ceny samochodów

0,3

2,8

-2,5

Kontakt:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar