Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Antimonopolinė politika. Automobilių kainų ataskaitoje nurodyta, kad 2010 m. ES naujų automobilių kainų skirtumai sumažėjo

Briuselis, 2011 m. liepos 26 d. Europos Komisijos parengtoje naujausioje automobilių kainų ataskaitoje nurodyta, kad visoje Europos Sąjungoje 2010 m. realiosios automobilių kainos sumažėjo 2,5 proc. Kainoraščiuose nurodytos naujų automobilių kainos taip pat šiek tiek suvienodėjo. Šios ilgalaikės kainų tendencijos rodo, kad Komisija pernai pagrįstai nusprendė, kad nebėra pagrindo taikyti prekybai naujais automobiliais nustatytų specialių konkurencijos taisyklių.

„Džiugu matyti, kad Europos vartotojams naudinga konkurencija naujų automobilių pardavimo rinkose ir kad gerokai mažėja realiosios kainos. Tai, kad kainų skirtumai tarp valstybių narių toliau mažėjo, reiškia, kad tarpvalstybinė konkurencija duoda teigiamų rezultatų. Taip pat džiaugiuosi, kad pirmą kartą per šį dešimtmetį realiosios remonto ir techninės priežiūros paslaugų kainos visoje ES nustojo didėti – tai reiškia, kad sektoriaus dalyviai laikosi naujųjų taisyklių“, – sakė už konkurencijos politiką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia.

Iš gamintojų kainoraščių matyti, kad apskritai keleivinių automobilių kainų skirtumai tarp valstybių narių sumažėjo. Tačiau tam tikrais atvejais liko didelių skirtumų, tad kitose šalyse perkantys vartotojai galėjo nemažai sutaupyti. Euro zonoje kainų skirtumų rodiklis nepasikeitė (žr. 1 lentelę).

ES automobilių kainų indeksas (atitinkantis vartotojų sumokėtas kainas, įskaitant nuolaidas, PVM ir registracijos mokesčius) išaugo tik 0,3 proc., o bendras vartotojų kainų indeksas padidėjo 2,8 proc., vadinasi, realiosios automobilių kainos gerokai sumažėjo net 2,5 proc.

Nustatyta, kad realiosios automobilių kainos sumažėjo iš viso 24 ES šalyse (žr. 1 lentelę). Kainos išliko nepakitusios dviejose šalyse (+0,2 proc. Italijoje ir Maltoje), o Portugalijoje išaugo 2,6 proc. Tačiau pažymėtina, kad prieš metus Portugalijoje realioji automobilių kaina buvo daug mažesnė nei vidutinė (–6,7 proc.).

Realiosios kainos labiausiai sumažėjo Slovakijoje (17,4 proc.), Bulgarijoje (13,5 proc.), Slovėnijoje (11,6 proc.) ir Čekijoje (9 proc.). Lenkijoje kainos sumažėjo 5,6 proc. Iš didelių rinkų realiosios kainos labiausiai sumažėjo Jungtinėje Karalystėje (3,7 proc.), o Vokietijoje, Ispanijoje ir Prancūzijoje pokytis buvo gana nedidelis – kainos sumažėjo atitinkamai 1,9 proc., 1,6 proc. ir 0,9 proc.

Mažesnės realiosios automobilių kainos visoje ES patvirtina jau daugiau kaip dešimtmetį matomą tendenciją, kad naujų automobilių rinkoje automobilių gamintojai priversti konkuruoti.

Realiosios remonto ir techninės priežiūros paslaugų kainos, per pastarąjį dešimtmetį didėjusios daugiau negu bendras infliacijos lygis, 2010 m. nepakilo.

Automobilių kainų ataskaita

Automobilių kainų ataskaitą Komisija rengia vykdydama variklinių transporto priemonių sektoriaus stebėjimo funkciją. Ataskaitoje pateiktas 26 gamintojų 89 perkamiausių automobilių modelių visoje ES kainų sąrašas. Naudodamiesi šia ataskaita, vartotojai gali palyginti automobilių kainas visoje Europoje ir pasinaudoti ES bendrosios rinkos teikiamais privalumais.

Memorandumą, kuriame išsamiau nagrinėjami kainų pokyčiai, galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html.

Automobilių sektoriui taikomos konkurencijos taisyklės

2010 m. birželio mėn. įsigaliojo nauji automobilių sektoriui skirti konkurencijos teisės aktai (žr. IP/10/619 ir MEMO/10/217). Svarbiausias reformos tikslas – užtikrinti didesnę konkurenciją garantinių paslaugų (t. y. remonto ir techninės priežiūros paslaugų, kurios sudaro didelę dalį automobilio eksploatavimo visą jo naudojimo laikotarpį išlaidų) rinkoje. Taikant naująsias taisykles paprasčiau spręsti tokias problemas, kaip atsisakymas atskleisti techninę informaciją nepriklausomiems remontininkams arba garantijose numatytų sąlygų nevykdymas. Automobilių gamintojams suteikiama laisvė savo nuožiūra kurti prekybos tinklus, nes patirtis rodo, kad konkurencija tarp skirtingų prekės ženklų yra itin nuožmi.

1 lentelė

Tam tikrų perkamiausių automobilių kainų skirtumai

(Kainų skirtumai, nurodyti kaip procentinė kainų be mokesčių išraiška, gauta lyginant 2011 m. sausio 1 d. euro zonos šalies, kurioje kaina didžiausia, ir šalies, kurioje kaina mažiausia, duomenis) Šaltinis: gamintojų kainoraščiai

Nedidelių automobilių kategorija,

A ir B klasė

2011/01/10

2010/01/01

2009/01/01

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Vidutinio dydžio automobilių kategorija, C klasė

2011/01/01

2010/01/01

2009/01/01

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Didelių automobilių kategorija,

D, E ir F klasė

2011/01/01

2010/01/01

2009/01/01

VW Passat

31,8 %

28,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

2 lentelė

Metinis kainų indekso ir realiųjų automobilių kainų pokytis procentais

(2011 m. sausio mėn. duomenys, palyginti su 2010 m. sausio mėn. duomenimis)

Automobilių kainos vietos valiuta, įskaitant mokesčius ir atsižvelgiant į nuolaidas. Šaltinis: Eurostatas.

Euro zonos šalys

Nominaliosios automobilių kainos

Bendra infliacija

Realiosios automobilių kainos

Austrija

0,9

2,5

-3,4

Belgija

0,7

3,7

-3,0

Kipras

-1,6

3,0

-4,5

Estija

-0.1

5.1

-5.2

Suomija

1,2

3,1

-1,9

Prancūzija

1,1

2,0

-0,9

Vokietija

0,1

2,0

-1,9

Graikija

1,1

4,9

-3,8

Airija

-5,5

0,2

-5,7

Italija

2,1

1,9

0,2

Liuksemburgas

0,9

3,4

-2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Nyderlandai

-1,7

2,0

-3,7

Portugalija

6,2

3,6

2,6

Slovakija

-14,2

3,2

-17,4

Slovėnija

-9,3

2,3

-11,6

Ispanija

1,4

3,0

-1,6

Euro zona

0,8

2,3

-1,5

Euro zonai nepriklausančios šalys

Nominaliosios automobilių kainos

Bendra infliacija

Realiosios automobilių kainos

Bulgarija

-9,2

4,3

-13,5

Čekija

-7,1

1,9

-9,0

Danija

-1,0

2,6

-3,6

Estija

-0,1

5,1

-5,2

Vengrija

-2,5

4,0

-6,5

Latvija

-2,6

3,5

-6,1

Lietuva

-4,4

2,8

-7,2

Lenkija

-2,1

3,6

-5,6

Rumunija

4,7

7,0

-2,3

Švedija

0,3

1,4

-1,1

Jungtinė Karalystė

0,3

4,0

-3,7

ES

Nominaliosios automobilių kainos

Bendra infliacija

Realiosios automobilių kainos

0,3

2,8

-2,5

Asmenys ryšiams:

Amelia Torres, tel. +32 2 295 46 29

Marisa Gonzalez Iglesias, tel. +32 2 295 19 25


Side Bar