Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kilpailu kavensi uusien autojen hintaeroja EU:ssa vuonna 2010

Bryssel 26. heinäkuuta 2011 – Autojen reaalihinnat laskivat vuonna 2010 koko Euroopan unionissa 2,5 prosenttia. Tämä ilmenee Euroopan komission uusimmasta autojen hintoja koskevasta raportista. Myös uusien autojen listahinnat lähentyivät hieman toisiaan. Nämä pitkän aikavälin hintasuuntaukset viittaavat siihen, että komissio teki viime vuonna onnistuneen päätöksen katsoessaan, että uusien autojen myyntiin ei ole enää perusteltua soveltaa erityisiä kilpailusääntöjä.

Kilpailupolitiikasta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Joaquín Almunian mukaan ”on hienoa, että eurooppalaiset kuluttajat hyötyvät kilpailusta uusien autojen markkinoilla ja pääsevät osallisiksi reaalihintojen huomattavasta laskusta. Jäsenvaltioiden hintojen lähentyminen on positiivinen merkki rajat ylittävästä kilpailusta. Ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen autojen korjaus- ja huoltohinnat EU:ssa lakkasivat kasvamasta. Tämä on osoitus siitä, että alalla on ymmärretty uudet pelisäännöt.

Autonvalmistajien listahinnoista ilmenee, että henkilöautojen hintaerot kaventuivat jäsenvaltioiden välillä. Tietyissä tapauksissa hintaero on kuitenkin edelleen merkittävä, jolloin kuluttaja säästää paljon ostamalla auton toisesta jäsenvaltiosta. Euroalueella hintatasoa kuvaava indikaattori pysyi muuttumattomana (katso taulukko 1).

EU:n autojen hintaindeksi (kuluttajien maksamat nimellishinnat, joissa on huomioitu alennukset, alv ja rekisteröintiverot) nousi vain 0,3 prosenttia. Kun kuluttajahinnat nousivat kokonaisuudessaan 2,8 prosenttia, autojen reaalihinnat laskivat huomattavat 2,5 prosenttia.

Autojen reaalihinnat laskivat yhteensä 24:ssä EU:n jäsenvaltiossa (katso taulukko 1). Hinnat pysyivät vakaina kahdessa jäsenvaltiossa (+0,2 prosenttia Italiassa ja Maltassa) ja nousivat yhdessä jäsenvaltiossa (+2,6 prosenttia Portugalissa). Portugalin osalta on tosin huomattava, että edellisenä vuonna ostajat hyötyivät keskimääräistä suuremmasta autojen reaalihintojen pudotuksesta (–6,7 prosenttia).

Reaalihintojen lasku oli erityisen suurta Slovakiassa (–17,4 prosenttia), Bulgariassa (–13,5 prosenttia), Sloveniassa (–11,6 prosenttia) ja Tšekissä (–9,0 prosenttia). Puolassa reaalihinnat laskivat 5,6 prosenttia. Suurilla markkinoilla reaalihinnat laskivat eniten Isossa-Britanniassa (–3,7 prosenttia), kun taas lasku oli vähäisempää Saksassa (–1,9 prosenttia), Espanjassa (–1,6 prosenttia) ja Ranskassa (–0,9 prosenttia).

Autojen reaalihinnan lasku on jatkunut EU:ssa yli kymmenen vuotta, ja se on merkki siitä, että valmistajien kilpailu uusien autojen markkinoilla toimii.

Korjauksen ja huollon reaalihinnat, jotka ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana yleistä inflaatiotasoa enemmän, eivät nousseet vuonna 2010.

Komission raportti autojen hinnoista

Komissio antaa autojen hintoja koskevan raportin osana moottoriajoneuvoalalla harjoittamaansa valvontaa. Raportissa esitetään 89 myydyimmän automallin listahinnat EU:ssa. Edustettuna on 26 automerkkiä. Raportti auttaa kuluttajia vertailemaan autojen hintoja eri Euroopan maissa ja hyödyntämään sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Autojen hintatietoja analysoidaan tarkemmin muistiossa, joka on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html.

Autoalan kilpailusäännöt

Autoalan kilpailulainsäädännön uudet puitteet tulivat voimaan kesäkuussa 2010 (katso IP/10/619 ja MEMO/10/217). Uudistuksen pääasiallisena tavoitteena on lisätä kilpailun määrää ja laatua myynnin jälkeisten palvelujen markkinoilla. Auton korjaus ja huolto muodostavatkin suuren osan auton elinkaarensa aikana aiheuttamista kustannuksista. Uusien sääntöjen myötä on helpompaa puuttua haitallisiin vaikutuksiin, kuten siihen, että teknisiä tietoja ei toimiteta riippumattomille korjaamoille tai takuita väärinkäytetään. Autonvalmistajat puolestaan voivat järjestää myyntiverkostonsa parhaaksi katsomallaan tavalla, koska merkkien välillä käydään kiivasta kilpailua.

TAULUKKO 1

Hintaerot eräiden myydyimpien automerkkien välillä

(Hintaerot esitetään prosentteina verottomista euromääräisistä hinnoista vertaamalla euroalueen kalleimman maan hintoja halvimman maan hintoihin 1. tammikuuta 2011). Lähde: valmistajien hintaluettelot.

Pienet autot (segmentit A ja B)

1.1.2011

1.1.2010

1.1.2009

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Keskiluokka (segmentti C)

1.1.2011

1.1.2010

1.1.2009

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Suuret autot

(segmentit D, E ja F)

1.1.2011

1.1.2010

1.1.2009

VW Passat

31,8 %

2,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

TAULUKKO 2

Hintaindeksin ja autojen reaalihintojen vuotuiset muutokset (prosenttia)

(tammikuu 2011 verrattuna tammikuuhun 2010)

Autojen hinnat ilmoitetaan paikallisessa valuuttayksikössä alennukset ja verot huomioon ottaen. Lähde: Eurostat.

Euroalueen
valtiot

Autojen nimellishinnat

Kuluttajahinta-inflaatio

Autojen reaalihinnat

Itävalta

0,9

2,5

–3,4

Belgia

0,7

3,7

–3,0

Kypros

–1,6

3,0

–4,5

Viro

–0,1

5,1

–5,2

Suomi

1,2

3,1

–1,9

Ranska

1,1

2,0

–0,9

Saksa

0,1

2,0

–1,9

Kreikka

1,1

4,9

–3,8

Irlanti

–5,5

0,2

–5,7

Italia

2,1

1,9

0,2

Luxemburg

0,9

3,4

–2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Alankomaat

–1,7

2,0

–3,7

Portugali

6,2

3,6

2,6

Slovakia

–14,2

3,2

–17,4

Slovenia

–9,3

2,3

–11,6

Espanja

1,4

3,0

–1,6

Euroalue

0,8

2,3

–1,5

Euroalueen ulkopuoliset maat

Autojen nimellishinnat

Kuluttajahinta-inflaatio

Autojen reaalihinnat

Bulgaria

–9,2

4,3

–13,5

Tšekki

–7,1

1,9

–9,0

Tanska

–1,0

2,6

–3,6

Viro

0,1

5,1

–5,2

Unkari

2,5

4,0

–6,5

Latvia

-2,6

3,5

–6,1

Liettua

4,4

2,8

–7,2

Puola

2,1

3,6

–5,6

Romania

4,7

7,0

–2,3

Ruotsi

0,3

1,4

–1,1

Iso-Britannia

0,3

4,0

–3,7

EU

Autojen nimellishinnat

Kuluttajahinta-inflaatio

Autojen reaalihinnat

0,3

2,8

2,5

Yhteyshenkilöt:

Amelia Torres +32 2 295 46 29

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25


Side Bar