Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Monopolidevastased meetmed: konkurents vähendas uute sõidukite hinnaerinevusi Euroopas 2010. aastal

Brüssel, 26. juuli 2011 – 2010. aastal langesid sõidukite reaalhinnad kogu Euroopa Liidus 2,5%. See selgus Euroopa Komisjoni viimasest sõidukihindade aruandest. Ka hinnakirjades on uute sõidukite hinnad pisut ühtlustunud. Selline pikaajaline hinnasuundumus toetab komisjoni eelmise aasta otsust, mille kohaselt ei ole uute sõidukite müügi suhtes kehtivad konkurentsieeskirjad enam põhjendatud.

„Tore on näha, et tarbijad saavad Euroopas kasu konkurentsist uute sõidukite müügi turgudel ning reaalhindade jätkuvast märgatavast langusest. Asjaolu, et hinnaerinevused liikmesriikide vahel on veelgi vähenenud, on positiivne märk piiriülesest konkurentsist. Mul on ka hea meel näha, et esimest korda viimase kümne aasta jooksul on Euroopas hooldus- ja remonditööde hinnatõus peatunud, mis tähendab, et autotööstus on uusi eeskirju tõsiselt võtnud,” ütles konkurentsipoliitika eest vastutav komisjoni asepresident Joaquín Almunia.

Autotootjate hinnakirjade põhjal saab öelda, et sõiduautode hinnaerinevused liikmesriigiti on üldiselt vähenenud. Mõnel juhul on erinevused siiski suured, mistõttu on tarbijatel palju soodsam osta auto piiriüleselt. Euroalal on hinnaerinevuse näitaja jäänud samaks (vt tabel 1).

ELi sõidukite hinnaindeks, mis kajastab tarbijate tasutud nominaalhindu koos soodustuste, käibemaksu ja registreerimislõivudega, tõusis vaid 0,3% võrreldes tarbijahindade üldise 2,8% hinnatõusuga, mis tähendab sõidukite reaalhindade märkimisväärset langust 2,5% võrra.

Kokku langesid sõidukite reaalhinnad ELi 24 liikmesriigis (vt tabel 1). Hinnad ei muutunud kahes riigis (+0,2% Itaalias ja Maltal), kuid need tõusid Portugalis (+2,6%). Portugali puhul tuleks siiski märkida, et ostjad said keskmisest suuremast sõidukite reaalhindade langusest kasu eelmisel aastal (-6,7%).

Reaalhindade langus oli eriti tähelepanuväärne Slovakkias (-17,4%), Bulgaarias (-13,5%), Sloveenias (-11,6%) ja Tšehhi Vabariigis (-9,0%). Poolas langesid need 5,6%. Suurtel turgudel langesid reaalhinnad kõige rohkem Ühendkuningriigis (-3,7%). Saksamaal, Hispaanias ja Prantsusmaal jäi hinnalangus seevastu tagasihoidlikumaks (vastavalt -1,9%, -1,6% ja -0,9%).

Sõidukite reaalhindade langus on ELi riikides jätkunud üle kümne aasta, mis on märk sellest, et autotootjatevaheline konkurents uute sõidukite turul toimib.

Remondi- ja hooldustööde reaalhinnad, mis tõusid viimase kümne aasta jooksul rohkem kui üldine inflatsioonitase, 2010. aastal ei tõusnud.

Sõidukihindade aruanne

Sõidukihindade aruanne on osa komisjoni tegevusest mootorsõidukisektori jälgimisel. Selles on esitatud 89 enimmüüdud sõidukimudeli hinnakirjad kogu ELis. Esindatud on 26 sõidukimarki. Aruanne võimaldab tarbijatel võrrelda sõidukihindu kogu Euroopas ja kasutada ära ELi ühtse turu eeliseid.

Täiendavat analüüsi hinnamuutuste kohta võib lugeda aadressilt:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Konkurentsieeskirjad autotööstuses

Uus konkurentsiõiguse raamistik mootorsõidukisektoris jõustus 2010. aasta juunis (vt IP/10/619 ja MEMO/10/217). Reformi põhieesmärk on suurendada konkurentsi müügijärgsel turul, kuna remondi- ja hooldustööd moodustavadki märkimisväärse osa sõiduki kasutusajal tekkinud kuludest. Uute eeskirjadega on lihtsam lahendada juhtumeid, kus on keeldutud andmast tehnilist teavet sõltumatutele töökodadele või on kuritarvitatud garantiid. Autotootjad võivad oma äranägemise järgi luua müügivõrgustikke, sest tootemarkide vahel käib tihe konkurents.

TABEL 1

Hinnaerinevused enimmüüdud autode puhul

(Hinnaerinevused on esitatud protsentidena eurohindadest enne maksude mahaarvamist, võrreldes seejuures euroala kõige kallima riigi hindu kõige odavama riigi hindadega seisuga 1. jaanuar 2011.) Allikas: autotootjate hinnakirjad

Väikesed autod

(klassid A ja B)

1/1/2011

1/1/2010

1/1/2009

Peugeot 207

36,9%

39,7%

32,7%

Renault Clio

39,5%

32,3%

44,9%

Fiat Grande Punto/Punto

44,3%

29,2%

30,4%

VW Polo

34,4%

28,1%

26,8%

Ford Fiesta

25,4%

24,3%

17,9%

Keskklassi autod (klass C)

1/1/2011

1/1/2010

1/1/2009

Peugeot 308

36,1%

36,0%

31,7%

VW Golf

24,4%

27,4%

25,8%

Ford Focus

23,8%

27,9%

28,7%

Renault Mégane

30,3%

26,8%

51,6%

Audi A3

23,4%

18,1%

17,4%

Suured autod

(klassid D, E ja F)

1/1/2011

1/1/2010

1/1/2009

VW Passat

31,8%

28,1%

24,1%

Mercedes C

17,3%

14,2%

12,8%

Audi A4

14,0%

13,1%

17,0%

BMW 320D

8,7%

10,6%

10,3%

TABEL 2

Hinnaindeksi ja sõidukite reaalhindade muutus protsentides aasta lõikes

(jaanuar 2011 võrreldes jaanuariga 2010)

Sõidukite hinnad on esitatud kohalikus vääringus koos soodustustega ning sisaldavad makse. Allikas: Eurostat

Euroala
riigid

Sõidukite nominaalhinnad

Koguinflatsioon

Sõidukite reaalhinnad

Austria

0,9

2,5

-3,4

Belgia

0,7

3,7

-3,0

Küpros

-1,6

3,0

-4,5

Eesti

-0.1

5.1

-5.2

Soome

1,2

3,1

-1,9

Prantsusmaa

1,1

2,0

-0,9

Saksamaa

0,1

2,0

-1,9

Kreeka

1,1

4,9

-3,8

Iirimaa

-5,5

0,2

-5,7

Itaalia

2,1

1,9

0,2

Luksemburg

0,9

3,4

-2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Madalmaad

-1,7

2,0

-3,7

Portugal

6,2

3,6

2,6

Slovakkia

-14,2

3,2

-17,4

Sloveenia

-9,3

2,3

-11,6

Hispaania

1,4

3,0

-1,6

Euroala

0,8

2,3

-1,5

Väljaspool euroala asuvad riigid

Sõidukite nominaalhinnad

Koguinflatsioon

Sõidukite reaalhinnad

Bulgaaria

-9,2

4,3

-13,5

Tšehhi Vabariik

-7,1

1,9

-9,0

Taani

-1,0

2,6

-3,6

Eesti

-0,1

5,1

-5,2

Ungari

-2,5

4,0

-6,5

Läti

-2,6

3,5

-6,1

Leedu

-4,4

2,8

-7,2

Poola

-2,1

3,6

-5,6

Rumeenia

4,7

7,0

-2,3

Rootsi

0,3

1,4

-1,1

Ühendkuningriik

0,3

4,0

-3,7

EL

Sõidukite nominaalhinnad

Koguinflatsioon

Sõidukite reaalhinnad

0,3

2,8

-2,5

Kontaktisikud:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar