Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Έκθεση για τις τιμές των αυτοκινήτων δείχνει ότι οι αποκλίσεις των τιμών των καινούργιων αυτοκινήτων στην ΕΕ περιορίστηκαν κατά το 2010

Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου2011 – Από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις τιμές των αυτοκινήτων προκύπτει ότι οι τιμές των αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 2,5% σε πραγματικούς όρους το 2010 στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελαφρά σύγκλιση εμφάνισαν επίσης οι τιμές καταλόγου των καινούργιων αυτοκινήτων. Αυτές οι μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών επιβεβαιώνουν την περσινή απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία δεν δικαιολογείται πλέον η ύπαρξη ειδικών κανόνων ανταγωνισμού για την πώληση καινούργιων αυτοκινήτων.

Ο Joaquín Almunia, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Είναι θετική η διαπίστωση ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη ωφελούνται από τον ανταγωνισμό στις αγορές πώλησης νέων αυτοκινήτων και ότι οι τιμές που καλούνται να καταβάλουν εξακολουθούν να μειώνονται σημαντικά σε πραγματικούς όρους. Το γεγονός ότι οι αποκλίσεις των τιμών μεταξύ των κρατών μελών περιορίστηκαν περαιτέρω αποτελεί θετική ένδειξη για την ύπαρξη διασυνοριακού ανταγωνισμού. Είμαι επίσης εξαιρετικά ικανοποιημένος από το γεγονός ότι, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, οι πραγματικές τιμές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στο σύνολο της ΕΕ έπαυσαν να αυξάνονται, πράγμα που φανερώνει ότι ο κλάδος έχει κατανοήσει τους νέους κανόνες του παιγνιδιού».

Συνολικά, οι αποκλίσεις των τιμών των επιβατικών αυτοκινήτων μεταξύ των κρατών μελών, με βάση τους τιμοκαταλόγους των κατασκευαστών, συρρικνώθηκαν. Ωστόσο, οι αποκλίσεις αυτές παραμένουν σημαντικές σε ορισμένες περιπτώσεις, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πολλά χρήματα προβαίνοντας σε διασυνοριακές αγορές. Εντός της ζώνης του ευρώ, ο δείκτης των αποκλίσεων των τιμών παρέμεινε αμετάβλητος (βλ. πίνακα 1).

Ο δείκτης τιμών των αυτοκινήτων στην ΕΕ (ο οποίος αποτυπώνει τις ονομαστικές τιμές τις οποίες πληρώνουν οι καταναλωτές, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων, του ΦΠΑ και των τελών ταξινόμησης) αυξήθηκε κατά μόλις 0,3%, έναντι αυξήσεως 2,8% των τιμών καταναλωτή στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη μείωση των πραγματικών τιμών των αυτοκινήτων κατά 2,5%.

Σε 24 συνολικά χώρες της ΕΕ κατεγράφη μείωση των πραγματικών τιμών των αυτοκινήτων (βλ. πίνακα 1). Σε δύο άλλες χώρες οι τιμές παρέμειναν σταθερές (+0,2% στην Ιταλία και τη Μάλτα), ενώ αυξήθηκαν στην Πορτογαλία (+2,6%). Ωστόσο, στην περίπτωση της Πορτογαλίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη χώρα αυτή είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος μια μεγαλύτερη από τον μέσο όρο μείωση των πραγματικών τιμών των αυτοκινήτων (-6,7%) προς όφελος των αγοραστών.

Η πτώση των πραγματικών τιμών ήταν ιδιαίτερα σημαντική στη Σλοβακία (-17,4%), τη Βουλγαρία (-13,5%), τη Σλοβενία (-11,6%) και την Τσεχική Δημοκρατία (-9,0%). Στην Πολωνία κατεγράφη μείωση κατά 5,6%. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλου μεγέθους αγορές, η μείωση των πραγματικών τιμών ήταν περισσότερο σημαντική στο Ηνωμένο Βασίλειο (‑3,7%), ενώ οι μειώσεις των τιμών ήταν περισσότερο συγκρατημένες στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία (-1,9%, -1,6% και -0,9%, αντιστοίχως).

Μείωση των πραγματικών τιμών των αυτοκινήτων στο σύνολο της ΕΕ παρατηρείται σταθερά εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ κατασκευαστών στην αγορά νέων αυτοκινήτων λειτουργεί ικανοποιητικά.

Οι πραγματικές τιμές για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, οι οποίες κατά την τελευταία δεκαετία είχαν αυξηθεί σε ποσοστό υψηλότερο από το γενικό επίπεδο του πληθωρισμού, δεν σημείωσαν αύξηση το 2010.

Η έκθεση σχετικά με τις τιμές των αυτοκινήτων

Η έκθεση σχετικά με τις τιμές των αυτοκινήτων αποτελεί μέρος της παρακολούθησης του τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων από την Επιτροπή. Στην έκθεση αυτή, παρατίθενται οι τιμές καταλόγου των 89 μοντέλων αυτοκινήτου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, που αντιστοιχούν σε 26 κατασκευαστές, στο σύνολο της ΕΕ. Η έκθεση επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές των αυτοκινήτων πανευρωπαϊκά και να αξιοποιούν τα οφέλη που τους παρέχει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Υπόμνημα με περαιτέρω ανάλυση της εξέλιξης των τιμών διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Νομοθεσία ανταγωνισμού στον τομέα του αυτοκινήτου

Τον Ιούνιο του 2010, τέθηκε σε ισχύ ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό στον τομέα του αυτοκινήτου (βλ. IP/10/619 και MEMO/10/217). Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι να διασφαλισθεί μεγαλύτερος και καλύτερος ανταγωνισμός στις αγορές μετά την πώληση, δηλαδή σε σχέση με τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του κόστους της κατοχής ενός αυτοκινήτου καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του. Οι νέοι κανόνες διευκολύνουν την αντιμετώπιση ορισμένων πρακτικών, όπως είναι η μη παροχή τεχνικών πληροφοριών σε ανεξάρτητα συνεργεία ή η κατάχρηση της εγγύησης. Από την άλλη πλευρά, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων μπορούν να οργανώσουν τα δίκτυα πωλήσεών τους με τον τρόπο που οι ίδιοι θεωρούν καλύτερο, δεδομένου ότι η πείρα του παρελθόντος καταδεικνύει την ύπαρξη απηνούς ενδοσηματικού ανταγωνισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αποκλίσεις των τιμών για ορισμένα μοντέλα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις

(Αποκλίσεις των τιμών ως ποσοστό επί των τιμών σε ευρώ προ φόρων, βάσει σύγκρισης της ακριβότερης με τη φθηνότερη εθνική αγορά στη ζώνη του ευρώ, την 1η Ιανουαρίου 2011). Πηγή: τιμοκατάλογοι κατασκευαστών

Κατηγορίες μικρού κυβισμού

A και B:

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 207

36,9%

39,7%

32,7%

Renault Clio

39,5%

32,3%

44,9%

Fiat Grande Punto/Punto

44,3%

29,2%

30,4%

VW Polo

34,4%

28,1%

26,8%

Ford Fiesta

25,4%

24,3%

17,9%

Κατηγορία μεσαίου κυβισμού C:

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 308

36,1%

36,0%

31,7%

VW Golf

24,4%

27,4%

25,8%

Ford Focus

23,8%

27,9%

28,7%

Renault Mégane

30,3%

26,8%

51,6%

Audi A3

23,4%

18,1%

17,4%

Κατηγορίες μεγάλου κυβισμού

D, E και F:

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

VW Passat

31,8%

28,1%

24,1%

Mercedes C

17,3%

14,2%

12,8%

Audi A4

14,0%

13,1%

17,0%

BMW 320D

8,7%

10,6%

10,3%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ποσοστό ετήσιας μεταβολής του δείκτη τιμών και των πραγματικών τιμών των αυτοκινήτων

(Ιανουάριος 2011 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2010)

Τιμές των αυτοκινήτων σε τοπικό νόμισμα, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων και των φόρων. Πηγή: Eurostat

Χώρες της ζώνης του ευρώ

Ονομαστικές τιμές αυτοκινήτων

Γενικός πληθωρισμός

Πραγματικές τιμές αυτοκινήτων

Αυστρία

0,9

2,5

-3,4

Βέλγιο

0,7

3,7

-3,0

Κύπρος

-1,6

3,0

-4,5

Εσθονία

-0.1

5.1

-5.2

Φινλανδία

1,2

3,1

-1,9

Γαλλία

1,1

2,0

-0,9

Γερμανία

0,1

2,0

-1,9

Ελλάδα

1,1

4,9

-3,8

Ιρλανδία

-5,5

0,2

-5,7

Ιταλία

2,1

1,9

0,2

Λουξεμβούργο

0,9

3,4

-2,5

Μάλτα

3,5

3,3

0,2

Κάτω Χώρες

-1,7

2,0

-3,7

Πορτογαλία

6,2

3,6

2,6

Σλοβακία

-14,2

3,2

-17,4

Σλοβενία

-9,3

2,3

-11,6

Ισπανία

1,4

3,0

-1,6

 Ζώνη του ευρώ

0,8

2,3

-1,5

Χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ

Ονομαστικές τιμές αυτοκινήτων

Γενικός πληθωρι-σμός

Πραγματικές τιμές αυτοκινήτων

Βουλγαρία

-9,2

4,3

-13,5

Τσεχική Δημοκρατία

-7,1

1,9

-9,0

Δανία

-1,0

2,6

-3,6

Εσθονία

-0,1

5,1

-5,2

Ουγγαρία

-2,5

4,0

-6,5

Λετονία

-2,6

3,5

-6,1

Λιθουανία

-4,4

2,8

-7,2

Πολωνία

-2,1

3,6

-5,6

Ρουμανία

4,7

7,0

-2,3

Σουηδία

0,3

1,4

-1,1

Ηνωμένο Βασίλειο

0,3

4,0

-3,7

ΕΕ

Ονομαστικές τιμές αυτοκινήτων

Γενικός πληθωρισμός

Πραγματικές τιμές αυτοκινήτων

0,3

2,8

-2,5

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar