Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Konkurrence: Rapport om bilpriser viser, at prisforskellene for nye biler i EU blev mindre i 2010

Bruxelles, den 26 juli 2011 – Europa-Kommissionens seneste rapport om bilpriser viser, at bilpriserne i 2010 faldt med 2,5 % i faste priser i EU som helhed. Forskellene mellem listepriserne for nye biler blev også lidt mindre. Disse langsigtede pristendenser understøtter Kommissionens beslutning fra sidste år om, at det ikke længere er nødvendigt med specifikke konkurrenceregler for salg af nye biler.

"Det er glædeligt, at forbrugerne i EU nyder godt af konkurrencen på markederne for nye biler, og at priserne fortsat falder betydeligt i faste priser. Det forhold, at prisforskellene mellem medlemsstaterne er blevet endnu mindre, er en positiv indikator for grænseoverskridende konkurrence. Jeg glæder mig også over, at priserne for reparationer og vedligeholdelse i hele EU for første gang i 10 år ikke er steget målt i faste priser; det viser, at sektoren har forstået de nye spilleregler", sagde Joaquín Almunia, Kommissionens næstformand med ansvar for konkurrencepolitikken.

For personbiler er prisforskellene mellem medlemsstaterne, beregnet på basis af bilfabrikanternes listepriser, alt i alt blevet mindre. Men i nogle tilfælde er der stadig store forskelle, hvilket betyder, at forbrugerne kan spare mange penge ved at købe bil i en anden medlemsstat. Inden for euroområdet er indikatoren for prisforskelle uændret (se tabel 1).

EU-prisindekset for biler (den nominelle pris, forbrugeren betaler, inkl. rabatter, moms og registreringsafgift) steg kun med 0,3%, mens det samlede forbrugerprisindeks steg med 2,8%, hvilket afspejler et stort reelt prisfald på biler på 2,5%.

I 24 EU-lande faldt bilpriserne i faste priser (se tabel 1). Priserne var stabile i to lande (+ 0,2 % i både Italien og Malta), mens de steg i Portugal (+ 2,6 %). For Portugals vedkommende skal det dog bemærkes, at køberne det foregående år nød godt af et fald i bilpriserne i faste priser, som lå over gennemsnittet (- 6,7 %).

Prisfaldet var særlig markant i Slovakiet (- 17,4 %), Bulgarien (- 13,5 %), Slovenien (- 11,6 %) og Tjekkiet (- 9,0 %). I Polen faldt priserne med 5,6 %. På de store markeder var prisfaldene størst i Det Forenede Kongerige (- 3,7 %), mens de var mere moderate i Tyskland, Spanien og Frankrig (henholdsvis - 1,9 %, - 1,6 % og - 0,9 %).

Faldet i bilpriserne i faste priser i hele EU viderefører den tendens, som har været fremherskende i over 10 år, hvilket viser, at konkurrencen mellem bilfabrikanterne på markedet for nye biler fungerer.

Priserne for reparationer og vedligeholdelse, som i de sidste 10 år var steget mere end det generelle inflationsniveau, steg ikke i 2010.

Rapporten om bilpriser

Rapporten om bilpriser udsendes som et led i Kommissionens overvågning af motorkøretøjssektoren. Den viser listepriserne for 89 af de mest solgte bilmodeller fra 26 mærker i hele EU. Den sætter forbrugerne i stand til at sammenligne bilpriser overalt i Europa og udnytte fordelene ved EU's indre marked.

Et memorandum indeholdende mere indgående analyser af prisudviklingen kan findes på:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Konkurrenceregler i bilsektoren

En ny konkurrenceretlig ramme for bilbranchen trådte i kraft i juni 2010 (se IP/10/619 og MEMO/10/217). Hovedformålet med reformen er at sikre mere og bedre konkurrence på markedet for service, dvs. reparationer og vedligeholdelse, som i løbet af bilens levetid udgør en betydelig del af omkostningerne ved at eje en bil. De nye regler gør det lettere at bekæmpe forskellige former for praksis, såsom manglende frigivelse af tekniske oplysninger til uafhængige værksteder og misbrug af garantier. Bilfabrikanterne kan på den anden side indrette deres salgsnet, som de ønsker det, da erfaringen viser, at der er stærk konkurrence mellem bilmærkerne.

TABEL 1

Prisforskelle for et udvalg af de mest solgte biler

(Prisforskelle udtrykt i % af priserne i euro før afgifter; det dyreste land i euroområdet sammenlignes med det billigste land pr. 1. januar 2011). Kilde: bilfabrikanternes prislister.

Små biler,

segment A og B:

1/1/2011

1/1/2010

1/1/2009

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Mellemklassebiler, segment C:

1/1/2011

1/1/2010

1/1/2009

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Store biler,

segment D, E og F:

1/1/2011

1/1/2010

1/1/2009

VW Passat

31,8 %

28,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

TABEL 2

Udvikling i prisindekset og i bilpriserne i faste priser i forhold til året før, i %

(januar 2011 i forhold til januar 2010)

Bilpriser udtrykt i lokal valuta, inkl. rabatter og afgifter. Kilde: Eurostat.

Lande i
euroområdet

Nominelle bilpriser

Samlet inflation

Bilpriser i faste priser

Østrig

0,9

2,5

-3,4

Belgien

0,7

3,7

-3,0

Cypern

-1,6

3,0

-4,5

Estland

-0.1

5.1

-5.2

Finland

1,2

3,1

-1,9

Frankrig

1,1

2,0

-0,9

Tyskland

0,1

2,0

-1,9

Grækenland

1,1

4,9

-3,8

Irland

-5,5

0,2

-5,7

Italien

2,1

1,9

0,2

Luxembourg

0,9

3,4

-2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Nederlandene

-1,7

2,0

-3,7

Portugal

6,2

3,6

2,6

Slovakiet

-14,2

3,2

-17,4

Slovenien

-9,3

2,3

-11,6

Spanien

1,4

3,0

-1,6

Euroområdet

0,8

2,3

-1,5

Lande uden for euroområdet

Nominelle bilpriser

Samlet inflation

Bilpriser i faste priser

Bulgarien

-9,2

4,3

-13,5

Tjekkiet

-7,1

1,9

-9,0

Danmark

-1,0

2,6

-3,6

Estland

-0,1

5,1

-5,2

Ungarn

-2,5

4,0

-6,5

Letland

-2,6

3,5

-6,1

Litauen

-4,4

2,8

-7,2

Polen

-2,1

3,6

-5,6

Rumænien

4,7

7,0

-2,3

Sverige

0,3

1,4

-1,1

Det Forenede Kongerige

0,3

4,0

-3,7

EU

Nominelle bilpriser

Samlet inflation

Bilpriser i faste priser

0,3

2,8

-2,5

Kontaktpersoner :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar