Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Brusel, 26. července 2011 – nejnovější zpráva Evropské komise o cenách automobilů dokládá, že v roce 2010 klesly v celé Evropské unii reálné ceny automobilů o 2,5 %. Došlo také k mírnému sblížení ceníkových cen u nových automobilů. Tyto dlouhodobé trendy vývoje cen dávají za pravdu rozhodnutí Komise z minulého roku, že specifická pravidla hospodářské soutěže v oblasti prodeje nových automobilů už nejsou opodstatněná.

„Jsem rád, že evropští spotřebitelé těží z konkurence na trzích v oblasti prodeje nových automobilů a nepřestávají mít prospěch z neustálého poklesu reálných cen. Skutečnost, že se cenové rozdíly mezi členskými státy ještě více snížily, svědčí o tom, že funguje přeshraniční hospodářská soutěž. Rovněž mne těší zjištění, že poprvé za posledních deset let se po celé EU zastavil růst reálných cen za opravy a údržbu vozidel, což je jasným znamením toho, že toto odvětví pochopilo nová pravidla hry,“ prohlásil Joaquín Almunia, místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže.

Jak vyplývá z ceníkových cen výrobců automobilů, došlo u osobních automobilů k celkovému snížení cenových rozdílů mezi členskými státy. V některých případech však rozdíly jsou stále markantní, což má za následek, že lidé nakupující za hranicemi výrazně ušetří. Uvnitř eurozóny se ukazatel cenových rozdílů nezměnil (viz tabulka 1).

Index cen automobilů v EU (odrážející nominální ceny, které zákazníci zaplatili, včetně slev, DPH a poplatků za registraci) se zvýšil pouze o 0,3 %, ovšem spotřebitelské ceny se celkově zvýšily o 2,8 %, takže reálné ceny automobilů poklesly o pozoruhodných 2,5 %.

Celkem ve 24 zemích EU byl zaznamenán pokles reálných cen automobilů (viz tabulka 1). Ve dvou dalších zemích zůstaly ceny stabilní (+0,2 % v Itálii a na Maltě a v Portugalsku došlo k jejich nárůstu (+2,6 %). V případě Portugalska je však zapotřebí zmínit, že zde lidé těžili z nadprůměrného poklesu reálných cen v roce předešlém (-6,7 %).

Pokles v reálných cenách byl výrazný zejména na Slovensku (-17,4 %), v Bulharsku (-13,5 %), ve Slovinsku (-11,6 %) a v České republice (-9,0 %). V Polsku reálné ceny klesly o 5,6 %. Na velkých trzích se reálné ceny snížily nejvýrazněji ve Spojeném království (-3,7 %), zatímco Německo, Španělsko a Francie zaznamenaly mírnější cenový pokles (-1,9 %, -1,6 % a -0,9 %).

Pokles reálných cen po celé EU je pokračováním trendu, který bylo možno pozorovat po více než deset let, což dokládá, že hospodářská soutěž mezi výrobci automobilů na trhu s novými automobily funguje.

Reálné ceny za opravu a údržbu, jež za poslední dekádu rostly více než obecná míra inflace, v roce 2010 růst nezaznamenaly.

Zpráva o cenách automobilů

Součástí kontrol odvětví motorových vozidel Komisí je zpráva o cenách automobilů, v níž jsou uvedeny ceníkové ceny 89 nejprodávanějších modelů 26 značek z celé EU. Zpráva umožňuje spotřebitelům porovnat ceny automobilů v Evropě a využít možností jednotného trhu EU.

Memorandum s podrobnějším rozborem vývoje cen je dostupné na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Pravidla hospodářské soutěže v automobilovém odvětví

Nový právní rámec pro automobilové odvětví vstoupil v platnost v červnu roku 2010 (viz IP/10/619 a MEMO/10/217). Hlavním cílem reformy je zvýšit konkurenci na trzích poprodejního servisu, tj. oprav a údržby, jež představují významnou část nákladů, které nesou vlastníci automobilu po dobu jeho životnosti. Nová pravidla usnadní řešení problémů s odmítáním poskytovat technické informace nezávislým opravnám nebo se zneužíváním záruk. Na druhé straně mohou výrobci automobilů uspořádat své prodejní sítě podle vlastního uvážení, neboť zkušenost ukazuje, že uvnitř tohoto odvětví existuje ostrá konkurence.

TABULKA 1

Cenové rozdíly u vybraných nejprodávanějších automobilů

(Cenové rozdíly jsou vyjádřeny v % cen v eurech před zdaněním, přičemž se srovnává nejdražší země s nejlevnější zemí na trhu eurozóny k 1. lednu 2011). Zdroj: ceníkové ceny výrobců

Malé automobily:

segmenty A a B

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Střední automobily: segment C

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Velké automobily:

segmenty D, E, F

1/01/2011

1/01/2010

1/01/2009

VW Passat

31,8 %

28,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

TABULKA 2

Meziroční změna cenového indexu a reálných cen automobilů v %

(srovnání ledna roku 2011 s lednem roku 2010)

Ceny automobilů v místních měnách, s přihlédnutím ke slevám a zahrnující daně. Zdroj: Eurostat

Země
eurozóny

Nominální ceny automobilů

Celková inflace

Reálné ceny automobilů

Rakousko

0,9

2,5

-3,4

Belgie

0,7

3,7

-3,0

Kypr

-1,6

3,0

-4,5

Estonsko

-0.1

5.1

-5.2

Finsko

1,2

3,1

-1,9

Francie

1,1

2,0

-0,9

Německo

0,1

2,0

-1,9

Řecko

1,1

4,9

-3,8

Irsko

-5,5

0,2

-5,7

Itálie

2,1

1,9

0,2

Lucembursko

0,9

3,4

-2,5

Malta

3,5

3,3

0,2

Nizozemsko

-1,7

2,0

-3,7

Portugalsko

6,2

3,6

2,6

Slovensko

-14,2

3,2

-17,4

Slovinsko

-9,3

2,3

-11,6

Španělsko

1,4

3,0

-1,6

Eurozóna

0,8

2,3

-1,5

Země, jež nejsou členy eurozóny

Nominální ceny automobilů

Celková inflace

Reálné ceny automobilů

Bulharsko

-9,2

4,3

-13,5

Česká republika

-7,1

1,9

-9,0

Dánsko

-1,0

2,6

-3,6

Estonsko

-0,1

5,1

-5,2

Maďarsko

-2,5

4,0

-6,5

Lotyšsko

-2,6

3,5

-6,1

Litva

-4,4

2,8

-7,2

Polsko

-2,1

3,6

-5,6

Rumunsko

4,7

7,0

-2,3

Švédsko

0,3

1,4

-1,1

Spojené království

0,3

4,0

-3,7

EU

Nominální ceny automobilů

Celková inflace

Reálné ceny automobilů

0,3

2,8

-2,5

Kontaktní osoby:

Amelia Torres (+32 22954629)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar