Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Антитръстова политика: Доклад за цените на леките автомобили показва намаляване на разликите в цените на новите автомобили през 2010 година в ЕС

Брюксел, 26 юли 2011 г. — Последният доклад на Европейската комисия за цените на леките автомобили показва, че през 2010 г. в Европейския съюз като цяло цените им са спаднали в реално отношение с 2,5 %. Препоръчителните цени на производителите за новите леки автомобили също леко са се доближили. Тези дългосрочни тенденции в цените подкрепят решението на Комисията от миналата година, че съществуването на специфични правила за конкуренция за продажбите на нови леки автомобили, повече не е оправдано.

Хубаво е да видим, че потребителите в Европа се възползват от конкуренцията на пазарите за продажба на нови леки автомобили и че продължават да се ползват от значително намалели в реално отношение цени. Фактът, че разликите в цените между държавите-членки са намалели още повече, е положителен индикатор за трансгранична конкуренция. Също така съм удовлетворен от това, че за пръв път от десет години насам реалните цени в целия ЕС на услугите за ремонт и поддръжка са спрели да се покачват — знак, че секторът е разбрал новите правила на играта“ заяви Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ за политиката по конкуренция.

Като цяло, разликите между държавите-членки в цените на пътническите леки автомобили са намалели, както са посочени в списъците с препоръчителни цени на производителите. Но в някои случаи разликите остават големи, което означава големи икономии за потребители, които извършват покупки зад граница. В еврозоната показателят за ценовата разлика остава непроменен (вж. таблица 1).

Ценовият индекс на ЕС за леки автомобили (отразяващ номиналните цени, платени от потребителите, включително търговски отстъпки, ДДС и такси за регистрация) е нараснал само с 0,3% срещу 2,8 % повишение на общите потребителски цени, което означава забележителен спад в реалните цени на леки автомобили с 2,5 %.

Общо 24 държави от ЕС отбелязват спад в реалните цени на леките автомобили (вж. таблица 1). Цените са били стабилни в други две държави (+ 0,2 % в Италия и Малта), като са се повишили в Португалия (+ 2,6 %). В последния случай обаче трябва да се отбележи, че през предходната година купувачите са се възползвали от спад в реалните цени на леките автомобили (– 6,7 %), който е по-голям от средния.

Спадът в реалните цени беше особено силно изразен в Словакия (– 17,4%), България (– 13,5%), Словения (– 11,6%) и Чешката република (– 9,0%). В Полша те са се повишили с 5,6 %. При големите пазари реалните цени са се понижили най-значително в Обединеното кралство (– 3,7 %), докато в Германия, Испания и Франция намаленията на цените са по-умерени (съответно – 1,9 %, – 1,6 % и – 0,9 %).

Спадът в реалните цени на леките автомобили в ЕС е продължение на тенденция, наблюдавана от повече от десетилетие, което показва че конкуренцията между производителите на леки автомобили на пазара на нови автомобили работи.

Реалните цени за ремонт и поддръжка, които през последното десетилетие се увеличиха с повече отколкото равнищата на общата инфлация, не се повишиха през 2010 г.

Докладът за цените на леките автомобили

Докладът за цените на леките автомобили е част от мониторинга, който Комисията извършва на сектора на моторните превозни средства. В него е направен преглед за целия ЕС на препоръчителните цени на производителите за 89 най-продавани модели леки автомобили, представляващи 26 марки автомобили. Докладът дава възможност на потребителите да сравнят цените на автомобилите в цяла Европа и да се възползват от възможностите на единния пазар на ЕС.

Меморандум с допълнителен анализ на развитието на цените е достъпен на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html

Правила за конкуренция в автомобилния сектор

През юни 2010 г. влезе в сила нова рамка по конкурентно право за сектора на леките автомобили (вж. IP/10/619 и MEMO/10/217). Главната цел на реформата е да се осигури повече и по-добра конкуренция на пазарите за услуги след продажбата, т.е. ремонти и поддръжка, които представляват значителна част от разходите, свързани с притежаването на лек автомобил, за целия му жизнен цикъл. Новите правила правят по-лесно справянето с практики като неосигуряването на техническа информация на независимите сервизи или злоупотребата с гаранции. Производителите на леки автомобили от друга страна могат да организират търговските си мрежи така както считат за най-добре, тъй като конкуренцията между марките е ожесточена.

ТАБЛИЦА 1

Разлики в цените на избрани най-продавани леки автомобили

(Разликите в цените са изразени като % от цените в евро преди облагането между най-скъпата държава и най-евтината държава от пазара в еврозоната на 1 януари 2011 г.). Източник: препоръчителни цени на производителите

Сегменти на малки автомобили

A и B.

1.1.2011 г.

1.1.2010 г.

1.1.2009 г.

Peugeot 207

36,9 %

39,7 %

32,7 %

Renault Clio

39,5 %

32,3 %

44,9 %

Fiat Grande Punto/Punto

44,3 %

29,2 %

30,4 %

VW Polo

34,4 %

28,1 %

26,8 %

Ford Fiesta

25,4 %

24,3 %

17,9 %

Среден сегмент C:

1.1.2011 г.

1.1.2010 г.

1.1.2009 г.

Peugeot 308

36,1 %

36,0 %

31,7 %

VW Golf

24,4 %

27,4 %

25,8 %

Ford Focus

23,8 %

27,9 %

28,7 %

Renault Mégane

30,3 %

26,8 %

51,6 %

Audi A3

23,4 %

18,1 %

17,4 %

Сегменти на големи автомобили

D, E и F:

1.1.2011 г.

1.1.2010 г.

1.1.2009 г.

VW Passat

31,8 %

28,1 %

24,1 %

Mercedes C

17,3 %

14,2 %

12,8 %

Audi A4

14,0 %

13,1 %

17,0 %

BMW 320D

8,7 %

10,6 %

10,3 %

ТАБЛИЦА 2

Годишна промяна на ценовия индекс и на реалните цени на леките автомобили в %

(януари 2011 г., сравнен с януари 2010 г.)

Цените на леките автомобили са изразени в местна валута и отчитат търговските отстъпки и включват облагането с данъци и такси. Източник: Евростат

Държави от
еврозоната

Номинални цени на леките автомобили

Обща инфлация

Реални цени на леките автомобили

Австрия

0,9

2,5

-3,4

Белгия

0,7

3,7

-3,0

Кипър

-1,6

3,0

-4,5

Естония

-0.1

5.1

-5.2

Финландия

1,2

3,1

-1,9

Франция

1,1

2,0

-0,9

Германия

0,1

2,0

-1,9

Гърция

1,1

4,9

-3,8

Ирландия

-5,5

0,2

-5,7

Италия

2,1

1,9

0,2

Люксембург

0,9

3,4

-2,5

Малта

3,5

3,3

0,2

Нидерландия

-1,7

2,0

-3,7

Португалия

6,2

3,6

2,6

Словакия

-14,2

3,2

-17,4

Словения

-9,3

2,3

-11,6

Испания

1,4

3,0

-1,6

Еврозона

0,8

2,3

-1,5

Държави извън еврозоната

Номинални цени на леките автомобили

Обща инфлация

Реални цени на леките автомобили

България

-9,2

4,3

-13,5

Чешката република

-7,1

1,9

-9,0

Дания

-1,0

2,6

-3,6

Естония

-0,1

5,1

-5,2

Унгария

-2,5

4,0

-6,5

Латвия

-2,6

3,5

-6,1

Литва

-4,4

2,8

-7,2

Полша

-2,1

3,6

-5,6

Румъния

4,7

7,0

-2,3

Швеция

0,3

1,4

-1,1

Обединеното кралство

0,3

4,0

-3,7

ЕС

Номинални цени на леките автомобили

Обща инфлация

Реални цени на леките автомобили

0,3

2,8

-2,5

Лица за връзка:

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar