Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia vrea bănci mai puternice și mai responsabile în Europa

Bruxelles, 20 iulie 2011 – Băncile se află în centrul crizei financiare cu care se confruntă economia mondială din 2008. 1 Au fost trase învățăminte în urma acestei crize, iar greșelile din trecut nu trebuie să se repete. De aceea, Comisia Europeană prezintă astăzi propuneri care vizează modificarea comportamentului celor 8000 de bănci care activează în Europa. Propunerea legislativă are ca obiectiv principal întărirea rezilienței sectorului bancar al UE, urmărind totodată ca băncile să finanțeze în continuare activitatea economică și creșterea. Propunerile Comisiei au trei obiective concrete.

1. Băncile vor avea obligația de a deține rezerve de capital mai mari și de calitate superioară, pentru a putea rezista în mod independent în fața șocurilor viitoare. Instituțiile financiare au intrat în ultima criză cu un capital insuficient, atât cantitativ, cât și calitativ, motiv pentru care au avut nevoie de un sprijin fără precedent din partea autorităților naționale. Odată cu prezentarea propunerii, Comisia transpune în Europa standardele internaționale în materie de capital bancar convenite la nivelul G20 (cunoscute în mod curent ca acordul Basel III). Europa va deschide calea în această chestiune, aplicând aceste norme pentru mai mult de 8000 de bănci, care reprezintă 53% din activele mondiale.

2. Comisia intenționează totodată să instituie un nou cadru de guvernanță, conferind supraveghetorilor noi prerogative pentru a monitoriza băncile mai îndeaproape și a aplica sancțiuni atunci când identifică riscuri, de exemplu reducând creditul atunci când există semnele apariției unei bule a creditelor.

3. Reunind întreaga legislație aplicabilă în materie, Comisia propune un cadru de reglementare unic pentru sectorul bancar. În acest fel vor fi îmbunătățite atât transparența, cât și aplicarea legislației.

Comisarul pentru Piața internă, Michel Barnier, a declarat în legătură cu acest subiect: ,,Criza financiară a afectat puternic familiile și societățile europene. Nu putem permite repetarea unei asemenea crize și nu putem accepta ca acțiunile câtorva actori din lumea finanțelor să pună în pericol prosperitatea noastră. De aceea, am prezentat astăzi propuneri care vor ajuta cele peste 8000 de bănci active în Europa să devină mai puternice. Sectorul bancar va trebui să dețină capital mai mult și de mai bună calitate ori de câte ori își asumă riscuri. Acesta este un pas înainte extrem de important către integrarea experienței dobândite în urma crizei și adoptarea unei noi abordări în materie de riscuri. Mă bucură faptul că Europa a preluat încă o dată inițiativa și este prima jurisdicție la nivel mondial care transpune angajamentele din cadrul G20. Numai când toate aceste reguli vor fi instaurate vom putea afirma că am asimilat concluziile trase în urma crizei”.

Context

Propunerea are două părți: o directivă care reglementează accesul la activitățile de acceptare de depozite și un regulament care reglementează desfășurarea activităților instituțiilor de credit și ale societăților de investiții. Cele două instrumente juridice constituie un pachet și trebuie luate în considerare împreună. Propunerea este însoțită de o evaluare a impactului care demonstrează că această reformă va reduce semnificativ probabilitatea unei crize bancare sistemice.

1. Regulamentul prevede cerințele prudențiale detaliate aplicabile instituțiilor de credit și societăților de investiții și acoperă următoarele chestiuni:

 • capitalul: propunerea Comisiei prevede majorarea fondurilor proprii pe care trebuie să le dețină băncile și îmbunătățirea calității acestor fonduri. Ea armonizează totodată deducerile din fondurile proprii pentru determinarea capitalului propriu care este prudent să fie recunoscut în scopuri de reglementare.

 • lichiditatea: pentru a îmbunătăți reziliența pe termen scurt a profilului de risc de lichiditate al instituțiilor financiare, Comisia propune introducerea unui indicator de lichiditate imediată (liquidity coverage ratio, LCR) – ale cărui compoziție și parametri exacți vor fi determinați după o perioadă de observare și revizuire, în 2015.

 • efectul de levier: pentru a limita creșterea excesivă a nivelului de îndatorare în bilanțurile instituțiilor de credit și ale societăților de investiții, Comisia propune totodată introducerea unui efect de levier (leverage ratio) care să facă obiectul supravegherii. Implicațiile introducerii unui efect de levier vor fi monitorizate îndeaproape înainte ca acesta să devină o cerință obligatorie, la 1 ianuarie 2018.

 • riscul de contraparte: în concordanță cu politica Comisiei în materie de instrumente financiare derivate negociate pe piețe nereglementate (IP/10/1125), sunt aduse modificări pentru a încuraja băncile să compenseze aceste instrumente prin contrapărțile centrale.

 • cadrul de reglementare unic: criza financiară a scos în evidență pericolele unor reglementări naționale divergente. O piață unică are nevoie de un cadru de reglementare unic. Regulamentul se aplică direct, fără a mai fi nevoie de transpunerea lui în legislația națională, astfel că este eliminată o sursă de divergențe. El prevede totodată și un set unic de cerințe de capital.

  2. Noua directivă acoperă domeniile actualelor directive privind cerințele de capital în care prevederile UE trebuie transpuse de statele membre în funcție de specificul național, cum sunt cerințele de acces la activitate și de desfășurare a activității băncilor, condițiile în care acestea își pot exercita dreptul de stabilire și de prestare de servicii, definirea autorităților competente și principiile care guvernează supravegherea prudențială.

Noile elemente ale directivei sunt:

 • o mai bună guvernanță: propunerea înăsprește cerințele legate de mecanismele și procedurile de bună guvernanță corporativă și introduce noi dispoziții care vizează creșterea eficienței supravegherii riscurilor de către consiliile de administrație, îmbunătățirea statutului funcției de administrare a riscului și asigurarea unei monitorizări eficiente de către supraveghetori a guvernării riscurilor.

 • sancțiuni: dacă instituțiile încalcă cerințele UE, propunerea conține prevederi pentru ca toți supraveghetorii să poată aplica sancțiuni care să fie cu adevărat descurajatoare, dar și eficiente și proporționale – de exemplu amenzi administrative de până la 10% din cifra de afaceri anuală a unei instituții sau interdicții temporare pentru membrii organismului de conducere al instituției.

 • rezerve de capital: sunt introduse două rezerve de capital, pe lângă cerințele minime de capital: o rezervă pentru conservarea capitalului, identică pentru toate băncile din UE, și o rezervă de capital contraciclică, care urmează să fie stabilită la nivel național.

 • o mai bună supraveghere: Comisia propune consolidarea sistemului de supraveghere prin introducerea cerinței întocmirii anuale a unui program de supraveghere pentru fiecare instituție supravegheată pe baza unei evaluări a riscului și prin utilizarea mai frecventă și mai sistematică a verificărilor de supraveghere la fața locului, a unor standarde mai robuste și a unor evaluări de supraveghere mai aprofundate și mai prospective.

În fine, propunerea caută să reducă în măsura posibilului utilizarea de către instituțiile de credit a ratingurilor de credit externe a) prin introducerea cerinței ca deciziile de investiție ale băncilor să se bazeze nu numai pe ratinguri, ci și pe propria opinie de credit internă și b) prin introducerea cerinței ca băncile cu un număr însemnat de expuneri în cadrul unui anumit portofoliu să elaboreze ratinguri interne pentru portofoliul respectiv, în loc să se bazeze pe ratinguri externe pentru calcularea cerințelor lor de capital.

Propunerea de astăzi înlocuiește directivele anterioare privind cerințele de capital (2006/48/CE și 2006/49/CE) cu un regulament și o directivă și reprezintă încă un pas important către crearea unui sistem financiar european mai solid și mai sigur.

Informații suplimentare:

Pentru a reinstaura stabilitatea sectorului bancar și a menține fluxul de creditare a economiei reale, UE și statele membre au adoptat un set amplu de măsuri fără precedent, al căror preț a fost plătit în ultimă instanță din buzunarele contribuabililor. În acest context, Comisia Europeană a aprobat ajutoare de stat în valoare de 4,1 trilioane EUR destinate instituțiilor financiare, din care peste 2 trilioane EUR au fost efectiv utilizate în 2008 și 2009.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm

MEMO/11/527

Contact :

Olivier Bailly (+32 2 296 81 17)

Chantal Hughes (+32 2 299 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

1 :

Potrivit estimărilor FMI, pierderile suferite de băncile europene între 2007 și 2010 din cauza crizei se ridică la aproape 1 trilion EUR, sau 8% din PIB-ul UE.


Side Bar