Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Mediu: mai puține riscuri generate de substanțele periculoase utilizate în echipamentele electrice și electronice

Bruxelles, 20 iulie 2011 - Interdicția de a utiliza metale grele și alte substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice a fost extinsă recent la o gamă mult mai largă de produse, noile norme urmând să intre în vigoare începând de mâine. Noua legislație va contribui la creșterea siguranței produselor electronice, cum sunt termostatele, aparatura medicală și panourile de comandă, împiedicând totodată eliberarea substanțelor periculoase în mediul înconjurător. Statele membre au la dispoziție 18 luni pentru a transpune noile norme.

Noua legislație constituie o revizuire a Directivei RoHS privind restricționarea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice și menține interdicția cu privire la utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromurați (BPB) și a difenil eterilor polibromurați (DEPB). Directiva RoHS anterioară avea ca obiect mai multe categorii de echipamente electrice și electronice, inclusiv aparate electrocasnice, echipamente informatice și echipamente destinate consumatorilor, însă a fost extinsă recent la toate echipamentele, cablurile și componentele electronice. Se pot acorda în continuare scutiri în cazurile în care nu există nicio alternativă satisfăcătoare. Lista substanțelor interzise va fi reexaminată periodic.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Este inacceptabil ca oamenii sau planeta să fie expuși la substanțe periculoase dacă există alternative. Cu toții intrăm zilnic în contact cu astfel de produse, iar aceste noi norme contribuie la creșterea nivelului de siguranță la care ne putem aștepta, ameliorând siguranța consumatorilor, protecția sănătății și a mediului, precum și aplicarea normelor la nivel național.”

Elementele principale ale noii directive sunt următoarele:

  • o extindere treptată a normelor la toate echipamentele, cablurile și componentele electrice și electronice, în vederea atingerii deplinei conformități până în 2019;

  • reexaminarea listei substanțelor interzise până în iulie 2014 și în mod periodic după această dată;

  • norme mai clare și mai transparente privind acordarea de scutiri de la interdicția de utilizare a substanțelor;

  • o mai mare coerență cu Regulamentul REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice;

  • clarificarea definițiilor importante; și

  • marcajul CE, care denotă conformitatea cu normele europene, prevăzut pentru produsele electronice care respectă și cerințele Directivei RoHS.

În vederea acestei importante extinderi a domeniului de aplicare, noua directivă prevede perioade de tranziție de până la 8 ani pentru noile produse care fac obiectul normelor respective.

Noua directivă nu se aplică panourilor fotovoltaice, pentru ca UE să-și poată atinge obiectivele în materie de energie din surse regenerabile și de eficiență energetică.

Implementarea și conformitatea constituie aspecte importante ale noilor norme, care prevăd un mecanism destinat să faciliteze monitorizarea conformității de către Comisie.

Etapele următoare

Comisia depune eforturi pentru a asigura o tranziție fără dificultăți de la „vechea” Directivă RoHS la cea „nouă” . Pentru ca producătorii să se poată conforma mai ușor noii directive, documentul orientativ privind cele mai frecvente întrebări legate de RoHS va fi actualizat înainte de termenul limită de transpunere a acesteia în statele membre. De asemenea, Comisia va reexamina articolele vizate de modificările domeniului de aplicare introduse de noua directivă față de cea anterioară și care nu au făcut încă obiectul unei evaluări a impactului, în vederea includerii acestora în directivă.

Context

Directiva 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS I) a intrat în vigoare la 13 februarie 2003. Aceasta stabilește valorile limită pentru plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați sau difenil eteri polibromurați în anumite tipuri de echipamente electrice și electronice și trebuie adaptată periodic. Acest act legislativ a împiedicat eliminarea sau eliberarea potențială în mediul înconjurător a mii de tone de substanțe interzise și a determinat schimbări importante în domeniul design-ului de produs din Uniunea Europeană și din întreaga lume, servind totodată ca model pentru legi similare adoptate de state din afara Spațiului Economic European.

Procesul de revizuire a fost lansat în 2008. Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord în 2010, iar directiva a fost adoptată în iunie 2011. Statele membre au la dispoziție 18 luni pentru a o transpune în legislația națională. Până atunci, rămâne în vigoare Directiva RoHS I.

Informații suplimentare:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:RO:PDF

A se vedea, de asemenea:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar