Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

Környezetvédelem: csökken az elektromos és elektronikus berendezésekből származó veszélyes anyagok jelentette kockázat

Brüsszel, 2011. július 20. – A holnap hatályba lépő új szabályoknak köszönhetően a nehézfémek és egyéb veszélyes vegyi anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználására elrendelt tilalom mostantól a termékek jóval szélesebb körére ki fog terjedni. Az új rendelkezések növelik az elektronikus termékek, köztük a termosztátok, a gyógyászati eszközök és a vezérlőpanelek biztonságosságát, mivel elejét veszik annak, hogy ezen termékekből veszélyes anyagok jussanak a környezetbe. A tagállamoknak 18 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy ezeket a szabályokat saját jogrendjükbe átültessék.

Az új jogszabályok a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazását korlátozó irányelv felülvizsgálata nyomán születtek. Az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, valamint a lángkésleltető polibrómozott bifenilek (PBB) és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) tilalma továbbra is megmarad. A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv hatálya eddig az elektromos és elektronikus berendezések több kategóriájára, köztük a háztartási készülékekre, valamint az informatikai és fogyasztói berendezésekre terjedt ki, de immár minden elektronikus berendezésre, kábelre és pótalkatrészre alkalmazandó lesz. A korlátozások alól kizárólag abban az esetben adható mentesség, ha egy adott anyag helyettesítésére nem áll rendelkezésre kielégítő alternatíva. A tiltott vegyi anyagok jegyzékét rendszeresen felülvizsgálják majd.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „Ha van más alternatíva, nem szabad kitenni sem bolygónkat, sem az emberiséget a veszélyes anyagok kockázatának. Elektromos és elektronikus berendezésekkel napi szinten érintkezünk. Ezek a jogszabályok tovább növelik az esetükben elvárható biztonság szintjét, a fogyasztók biztonságát, az egészség- és a környezetvédelem szintjét, valamint javítják a szabályok érvényre jutását az egyes tagállamokban.”

Az új irányelv főbb elemei a következők:

  • A szabályok fokozatos kiterjesztése az összes elektromos és elektronikus berendezésre, azok kábeleire és pótalkatrészeire annak érdekében, hogy ezek a termékek 2019-re kivétel nélkül megfeleljenek a követelményeknek;

  • A tiltott anyagok jegyzékének felülvizsgálata 2014 júliusáig, majd ezt követően rendszeres időközönként;

  • A tilalom alóli mentesítés egyértelműbb és átláthatóbb szabályozása;

  • A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH-rendelettel való koherencia növelése;

  • A lényegi fogalommeghatározások pontosítása; valamint

  • CE-jelölés annak jelzésére, hogy egy adott termék teljesíti az elektronikus termékekre meghatározott európai normákat és a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvben foglaltaknak is megfelel.

Tekintettel a hatály jelentős mértékű kiterjesztésére, az új irányelv átmeneti időszakot határoz meg az alkalmazásra, amely a szabályok által érintett új termékek esetében legfeljebb 8 év lehet.

A fotovoltaikus panelek mentesülnek az új irányelv alkalmazása alól, ezzel segítve a megújuló energiaforrásokra és az energiahatékonyságra vonatkozó uniós célkitűzések teljesítését.

Az új szabályok kidolgozásakor fontos szempont volt a végrehajtás és a megfelelőség, ez utóbbi nyomon követésében a Bizottságot külön mechanizmus fogja segíteni.

A következő lépések

A Bizottság arra törekszik, hogy a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó „régi” és „új” irányelv között az átmenet zökkenőmentes legyen. Ahhoz, hogy a gyártók számára megkönnyítse a szabályok betartását, még a tagállami átültetésre megszabott határidő lejárta előtt naprakésszé teszi a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvvel kapcsolatos GYFK útmutatót. A Bizottság ezen túlmenően felülvizsgálja a hatálymódosítással érintett rendelkezéseket, és azokat a cikkeket, amelyekre nézve még nem készült hatásvizsgálat, hogy mérlegelje az irányelvbe való belefoglalásukat.

Előzmények

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv (a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó I. irányelv) 2003. február 13-án lépett hatályba. Az irányelv szigorú határértékekhez köti az ólom, a higany, a kadmium, a hat vegyértékű króm, valamint a polibrómozott bifenilek és a polibrómozott difenil-éterek meghatározott típusú elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználását, és a rendelkezések rendszeres felülvizsgálatát is előírja. A jogszabály alkalmazása tiltott vegyi anyagok több ezer tonnájának tényleges és lehetséges kibocsátásától kímélte meg a környezetet. Hatására jelentősen megváltozott a termékek kialakítása az Európai Unióban és világszerte. Az irányelv az Európai Gazdasági Térségen kívül is hasonló jogszabályok mintájául szolgált.

Felülvizsgálata 2008-ban kezdődött meg. A módosításokról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 2010-ben sikerült megállapodásra jutni, és 2011 júniusában elfogadásra került az irányelv. A tagállamoknak 18 hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az irányelvet saját jogrendjükbe átültessék. Addig a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó I. irányelv marad hatályban.

További információk:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:HU:PDF

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar