Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda europeană pentru integrare – migranții bine integrați aduc valoare adăugată UE în plan economic și cultural

Bruxelles, 20 iulie 2011 – Astăzi, Comisia a adoptat „Agenda europeană pentru integrarea resortisanților din țările terțe” în vederea consolidării beneficiilor economice, sociale și culturale aduse de către migrație Europei. Agenda pune accentul pe participarea deplină a migranților în toate sectoarele vieții colectivităților și subliniază rolul esențial al autorităților locale.

Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne, a declarat: „ Reușita integrării presupune ca migranților să li se ofere posibilitatea de a participa pe deplin la viața noilor lor comunități. Învățarea limbii din țara gazdă, accesul la locuri de muncă și la educație, precum și deținerea capacității socio-economice de a se întreține reprezintă elementele esențiale ale unei integrări de succes. Până în prezent, integrarea migranților în Europa nu a fost un proces foarte reușit. Trebuie să depunem cu toții mai multe eforturi, atât pentru migranții care vin aici, dar și pentru faptul că migranții bine-integrați reprezintă un puncte forte pentru Europa, prin valoarea adăugată adusă societății, în plan cultural și economic."

Astăzi a fost prezentat și sondajul calitativ Eurobarometru privind integrarea, realizat în această primăvară și care a permis un schimb deschis de opinii între cetățenii UE și migranți, reflectând faptul că aceștia împărtășesc o serie de opinii cu privire la integrare. Există un consens larg în ceea ce privește importanța interacțiunii la locul de muncă, în școli, și privind contribuția migranților la cultura locală. Ambele grupuri chestionate sunt de acord cu privire la elementele care favorizează procesul de integrare: învățarea limbii, găsirea unui loc de muncă și înțelegerea culturii locale. Atât cetățenii UE, cât și migranții care au participat la sondaj, au fost de acord că sunt necesare eforturi mai intense din partea tuturor părților implicate pentru a beneficia de avantajele imigrației. Lipsa competențelor lingvistice și segregarea la care sunt supuși migranții din zonele defavorizate sunt percepute ca principalele obstacole în calea integrării. Aceste aspecte necesită o acțiune coerentă și decisă din partea tuturor actorilor implicați.

Continuare pe pagina următoare

Context

Dacă este bine gestionată, diversitatea generată de migrație poate reprezenta un avantaj competitiv și o sursă de dinamism pentru economiile europene. Dacă UE dorește să atingă obiectivul de creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă la 75 % până în anul 2020, este esențial să se înlăture obstacolele din calea accesului migranților la locuri de muncă, cu atât mai mult cu cât forța de muncă europeană este în scădere, ca urmare a problemelor demografice cu care se confruntă UE. Forța de muncă a Uniunii Europene va scădea cu aproximativ 50 de milioane până în 2060, în comparație cu 2008 - în 2010, existau 3,5 persoane apte de muncă (între 20-64 de ani) pentru fiecare persoană de 65 de ani sau mai mult; în 2060 se preconizează ca acest raport va fi de 1,7/1. De exemplu, în ceea ce privește viitoarea cerere de personal pentru îngrijirea persoanelor în vârstă, Agenda Comisiei privind noi competențe și locuri de muncă, prezentată în 2010, preconizează că, până în 2020, în sectorul sănătății, va exista un deficit de aproximativ 1 milion de profesioniști și de aproximativ 2 milioane, dacă sunt luate în considerare și profesiile adiacente sectorului.

Asigurarea faptului că migranții se bucură de aceleași drepturi și au responsabilități similare cetățenilor UE se află în centrul acestui proces de integrare. Discriminarea și nerecunoașterea educației și a experienței dobândite în afara UE sunt unele dintre obstacolele din cauza cărora migranții sunt expuși riscurilor șomajului, subocupării și exploatării.

Procesul de integrare trebuie să înceapă acolo unde oamenii se întâlnesc în mod cotidian (la locul de muncă, în școli, în zonele publice etc). Măsurile de consolidare a participării democratice ar trebui să includă formarea și îndrumarea, facilitarea accesului migranților la vot în alegerile locale, crearea de organisme consultative locale, regionale și naționale sau încurajarea spiritului antreprenorial, a creativității și inovării.

Competențele lingvistice conduc la oportunități profesionale mai bune, contribuie la crearea de contacte sociale și oferă migranților independență. Acesta este un aspect foarte important pentru femeile migrante care, în caz contrar, pot fi destul de izolate. Agenda europeană pentru integrare subliniază că formarea lingvistică și programele introductive trebuie să fie accesibile din punct de vedere financiar și geografic.

Procesul de integrare necesită o colaborare strânsă între guvernele naționale, care rămân responsabile de definirea politicilor lor de integrare, autoritățile locale sau regionale și actorii nestatali, care pun în aplicare măsurile de integrare pe teren. UE susține aceste măsuri prin intermediul instrumentelor de care dispune, iar viitoarea finanțare a UE ar trebui să se axeze mai mult pe promovarea integrării la nivel local.

Pentru a consolida coordonarea și schimbul de cunoștințe, Comisia elaborează un set de instrumente europene flexibile, constând în module de integrare pentru sprijinirea politicilor și practicilor din statele membre. Acestea se bazează atât pe experiențele pozitive, cât si pe cele cu negative în materie de susținere a integrării, de exemplu organizarea unor cursuri introductive și de limbi străine, asigurarea unui angajament mai puternic din partea societății gazdă și intensificarea participării migranților. Aceste module pot fi adaptate la nevoile statelor membre, regiunilor și orașelor. De asemenea, au fost identificați indicatori comuni europeni în vederea monitorizării rezultatelor politicilor de integrare.

Prezenta comunicare răspunde unei solicitări formulate în cadrul Programului de la Stockholm, care invita Comisia să intensifice coordonarea și să îmbunătățească instrumentele și structurile pentru efectuarea schimbului de cunoștințe în domeniul integrării.

Comunicarea se bazează pe noul temei juridic introdus în Tratatul de la Lisabona, menit să stimuleze și să sprijine acțiunile statelor membre privind promovarea integrării resortisanților țărilor terțe care locuiesc în mod legal pe teritoriul UE, cu excepția armonizării legislației.

Pentru informații suplimentare

MEMO/11/529

MEMO/11/530

Pagina principală de internet a doamnei Cecilia Malmström, comisar pentru afaceri interne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Pagina principală de internet a DG Afaceri Interne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Situl web european privind integrarea:

http://ec.europa.eu/ewsi

Sondajul calitativ Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2011_en.htm

Raport al Rețelei europene de migrație: Acoperirea cererii de forță de muncă prin intermediul migrației

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/immigration/docs/Satisfying_Labour_Demand_Through_Migration_FINAL_20110708.pdf

Persoane de contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar