Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană – Comunicat de presă

Bulgaria și România: sunt necesare progrese suplimentare în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției

Bruxelles, 20 iulie 2011 - Bulgaria și România trebuie să înregistreze progrese suplimentare în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și lupta împotriva corupției, iar în cazul Bulgariei - și în lupta împotriva criminalității organizate. Rapoartele subliniază în special faptul că sistemul judiciar din ambele țări ar trebui să facă mai multe eforturi în ceea ce privește reforma. Comisia face o serie de recomandări de acțiuni care ar trebui întreprinse în Bulgaria și în România. În vara anului 2012, Comisia va efectua o evaluare globală a progreselor realizate de la aderare de Bulgaria și de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare și va face propuneri corespunzătoare în lumina acestei evaluări. Acestea sunt principalele concluzii ale rapoartelor adoptate astăzi de către Comisie: al cincilea raport anual elaborat în cadrul mecanismului de cooperare și verificare privind Bulgaria, respectiv România.

Raportul privind progresele înregistrate de Bulgaria subliniază voința politică susținută și angajamentul guvernului bulgar de a-și continua strategia de reformă. Bulgaria a continuat procesul de reformă a sistemului judiciar, a consolidat legislația privind conflictul de interese și a început o reformă structurală a poliției și a sistemului de instanțe penale. În același timp, în raport se constată că lupta împotriva corupției la nivel înalt nu a dus la rezultate convingătoare în cursul ultimelor douăsprezece luni și că rezultatele globale înregistrate în lupta împotriva criminalității organizate trebuie îmbunătățite în mod semnificativ. Factorii de decizie din sistemul judiciar trebuie să demonstreze un angajament real față de reforma sistemului judiciar. Raportul concluzionează că trebuie întreprinse urgent îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește răspunderea și practica profesională în cadrul sistemului judiciar și al autorităților cu atribuții de investigații în vederea obținerii de rezultate convingătoare în lupta împotriva corupției și a criminalității organizate.

Raportul privind România subliniază măsurile semnificative întreprinse de România de la ultimul raport anual, din iulie 2010. România a înregistrat progrese în ceea ce privește eficiența justiției, a modificat temeiul juridic al Agenției Naționale de Integritate, a continuat pregătirile pentru punerea în aplicare a celor patru noi coduri, a lansat pregătirile pentru o revizuire a modului de funcționare a sistemului judiciar și a efectuat un studiu de impact al politicii sale anticorupție. În același timp, potrivit raportului, consecvența și înregistrarea de rezultate în mai multe domenii rămân o provocare și trebuie înregistrate în continuare progrese în lupta împotriva corupției. În concluzie, raportul arată că România trebuie să adopte măsuri urgente pentru accelerarea judecării dosarelor de corupție la nivel înalt și pentru evitarea prescrierii acestora din cauza împlinirii termenului de prescripție. Lupta împotriva corupției ar trebui să rămână o prioritate majoră și ar trebui să se bucure de sprijinul Parlamentului; ar trebui adoptate măsuri urgente pentru a se îmbunătăți recuperarea produselor infracțiunii, urmărirea în justiție a cazurilor de spălare de bani, precum și protecția împotriva conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice.

La fel ca în rapoartele anterioare, analiza Comisiei se bazează pe o evaluare a progreselor realizate de autoritățile bulgare și române, precum și pe informațiile prezentate de statele membre, de organizații internaționale, de experți independenți, precum și pe informații din diverse alte surse. Comisia a organizat mai multe delegații în Bulgaria și în România, inclusiv cu sprijinul unor experți din alte state membre. Rapoartele iau în considerare și răspunsurile Bulgariei și ale României la chestionarele detaliate elaborate de către Comisie.

Comisia propune să efectueze o evaluare globală a progreselor realizate în cadrul MCV de la aderare în Bulgaria și România în următorul raport anual de evaluare, din vara anului 2012. În lumina acestei evaluări, Comisia va face propuneri adecvate. Prezentul raport conține o serie de recomandări specifice pentru a ajuta ambele state membre să se pregătească pentru această evaluare globală.

Comisia va continua să sprijine Bulgaria și România în acest demers și va prezenta, în vara anului 2012, următoarea evaluare anuală a progreselor.

Context

La 1 ianuarie 2007, Comisia a instituit un mecanism de cooperare și verificare, pentru a evalua angajamentele asumate de Bulgaria și de România în domeniul reformei sistemului judiciar, al luptei împotriva corupției și – în cazul Bulgariei – al luptei împotriva criminalității organizate. Comisiei i s-a solicitat să prezinte în mod regulat un raport privind progresele înregistrate în aceste domenii. Comisia a prezentat primul său raport la 27 iunie 2007 și de atunci elaborează rapoarte semestriale. Rapoartele Comisiei sunt completate de un document de lucru al serviciilor Comisiei în care se prezintă o analiză detaliată a progreselor înregistrate cu privire la fiecare dintre obiectivele de referință stabilite în cadrul MCV.

Ultimele rapoarte anuale au fost publicate la 20 iulie 2010. Acestea au fost completate de rapoarte intermediare, publicate la 20 februarie 2011.

O prezentare mai detaliată a raportului privind Bulgaria poate fi găsită în MEMO/11/525.

O prezentare mai detaliată a raportului privind Romania poate fi găsită în MEMO/11/528.

O prezentare mai detaliată a mecanismului de cooperare și verificare poate fi găsită în MEMO/07/260.

Rapoartele complete pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_ro.htm

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar