Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Bulgária és Románia: Az igazságügy reformja és a korrupció elleni küzdelem terén további előrehaladásra van szükség

Brüsszel, 2011. július 20. – Bulgáriának és Romániának további lépéseket kell tennie az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén, Bulgáriának pedig a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén is. A jelentés különösen azt hangúlyozza, hogy az igazságszolgáltatásban mindkét országban jelentősebb erőfeszítésekre van szükség a reform érdekében. A Bizottság ajánlásokat tesz a Bulgária és Románia által megteendő további intézkedésekre vonatkozóan. 2012 nyarán a Bizottság átfogó értékelést végez a Románia és Bulgária által az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében a csatlakozás óta elért haladásról, és az értékelés alapján megfelelő javaslatokat tesz majd. Ezek a fő következtetései a Bulgáriával, illetve Romániával kialakított együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében a Bizottság által a mai napon elfogadott ötödik éves jelentéseknek.

A Bulgária által elért haladásról szóló jelentés rámutat, hogy a bolgár kormány tartós politikai szándékról és elkötelezettségről tett tanúbizonyságot reformstratégiájának megvalósítása terén. Bulgária folytatta az igazságszolgáltatás reformját, megerősítette az összeférhetetlenségre vonatkozó jogszabályokat, valamint strukturális reformot indított a rendőrségre és a büntetőbíróság rendszerére vonatkozóan. A jelentés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a magas szinten elkövetett korrupció elleni küzdelem az utóbbi 12 hónap során nem mutatott fel meggyőző eredményeket, és a szervezett bűnözés elleni küzdelem általános eredményessége terén jelentős előrelépésre van szükség. Az igazságszolgáltatás vezetése még nem állt ki teljes elkötelezettséggel az igazságügyi reform mellett. A jelentés megállapítja, hogy sürgősen és jelentős mértékben meg kell erősíteni az igazságszolgáltatáson és a nyomozó hatóságokon belül az elszámoltathatóságot és a szakmaiságot, hogy meggyőző eredményeket lehessen megvalósítani a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén.

A Romániáról szóló jelentés kiemeli a Románia által az előző, 2010 júliusában kiadott éves jelentés óta megvalósított jelentős lépéseket. Románia javította az igazságszolgáltatás hatékonyságát, ismételten megerősítette a Nemzeti Feddhetetlenségi Ügynökség jogalapját, folytatta a négy új törvénykönyv végrehajtására irányuló előkészületeket, megkezdte az előkészületeket az igazságszolgáltatás funkcionális felülvizsgálatára, valamint hatásvizsgálatot végzett korrupcióellenes politikájára vonatkozóan. Mindazonáltal a jelentés arra is rámutat, hogy számos területen még nem sikerült kellő következetességet és eredményeket megvalósítani, valamint a korrupció elleni küzdelemben eddig nem történt kellő előrelépés A jelentés következtetése szerint Romániának sürgősen fel kell lépnie annak érdekében, hogy felgyorsítsa a magas szintű korrupciós ügyekben folytatott pereket, és megakadályozza, hogy az elévülési határidők lejárta miatt ezek az ügyek elévüljenek. A korrupció elleni küzdelemnek továbbra is elsődleges fontosságot kell tulajdonítani, a Parlament támogatásával, továbbá sürgős intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy javítsák a bűncselekményekből származó jövedelmek visszaszerzését, a pénzmosás elleni fellépést és a közpénzek kezelése területén az összeférhetetlenséggel szembeni védelmet.

Korábbi jelentéseihez hasonlóan a bizottsági elemzés most is az előrehaladásról a bolgár és román hatóságok által készített értékelésen és a tagállamoktól, nemzetközi szervezetektől, független szakértőktől és számos egyéb forrásból származó információkon alapul. A Bizottság számos küldöttséget indított Bulgáriába és Romániába, amelyekben más tagállamok szakértői is részt vettek. A jelentések figyelembe vették továbbá a Bulgária és Románia által a Bizottság részletes kérdőíveire adott válaszokat is.

A Bizottság 2012 nyarán a következő éves jelentés mellett átfogó értékelést kíván végezni a Bulgáriában és Romániában a csatlakozás óta az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében megvalósult előrehaladásról. Ezen értékelés alapján a Bizottság megfelelő javaslatokat terjeszt majd elő. Az idei jelentés számos konkrét ajánlást tartalmaz, hogy segítse a két érintett tagállamot felkészülni erre az átfogó értékelésre.

A Bizottság támogatni fogja Bulgáriát és Romániát e törekvésben, és 2012 nyarán elkészíti következő éves értékelését.

Előzmények

A Bizottság 2007. január 1-jén együttműködési és ellenőrzési mechanizmust hozott létre azon bolgár és román kötelezettségvállalások teljesítésének értékelésére, amelyeket e két ország az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén tett, illetve amelyeket Bulgária a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozóan tett. A Bizottságot felkérték, hogy rendszeresen tegyen jelentést a fenti területeken elért haladásról. A Bizottság első jelentését 2007. június 27-én tette közzé, és azóta félévenként készít újabb jelentést. A bizottsági jelentéseket szolgálati munkadokumentum egészíti ki, amely az együttműködési és ellenőrzési mechanizmusban meghatározott értékelési kritériumok mindegyikére vonatkozóan ismerteti a Bizottság részletes elemzését.

A legutóbbi éves jelentések 2010. július 20-én jelentek meg. Ezeket a 2011. február 20-án közzétett időközi jelentések egészítették ki.

A Bulgáriáról szóló jelentés részletesebb áttekintése itt érhető el: MEMO/11/525.

A Romániáról szóló jelentés részletesebb áttekintése itt érhető el: MEMO/11/528.

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus részletesebb áttekintése a MEMO/07/260 sz. dokumentumban található.

A jelentések teljes szövege a következő címen olvasható:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_hu.htm.

Kapcsolattartók :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar