Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: Komisia podala návrh na začatie konania proti 20 členským štátom z dôvodu oneskoreného vykonávania predpisov v oblasti telekomunikácií

Brusel 19. júla 2011 – Európska komisia zaslala žiadosti o poskytnutie informácií dvadsiatim členským štátom EÚ, ktoré ešte neoznámili opatrenia na úplné vykonanie nových predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií v rámci vnútroštátneho práva. Konečný termín, ktorý Európsky parlament a Rada ministrov EÚ stanovili na vykonanie nových predpisov, bol 25. máj 2011. Žiadosti o poskytnutie informácií majú podobu formálnej výzvy v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov.

Na základe nových predpisov získavajú podniky a spotrebitelia nové práva, pokiaľ ide o telefóny, mobilné služby a prístup na internet. Zahŕňajú právo zákazníkov zmeniť telekomunikačného operátora v priebehu len jedného dňa, a to bez zmeny telefónneho čísla, právo na lepší prehľad o službách, ktoré sa zákazníkom ponúkajú, a lepšiu ochranu ich osobných údajov online. Novými právomocami Európskej komisie týkajúcimi sa dohľadu a regulačnými právomocami Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) sa vytvorí väčšia istota v oblasti regulácie a telekomunikačným operátorom sa umožní, aby rozširovali svoje pôsobenie na jednotnom celoeurópskom telekomunikačnom trhu (pozri IP/11/622 MEMO/11/319, MEMO/11/320 a MEMO/11/321).

Rýchle a jednotné vykonanie týchto predpisov je prioritou v rámci Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Zatiaľ čo legislatívny proces prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ a väčšina z nich oznámila Komisii niektoré opatrenia na vykonávanie, o úplnom vykonaní nových predpisov informovalo Komisiu len sedem členských štátov (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo a Švédsko).

Ostatných dvadsať členských štátov (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko) má odpovedať na formálnu výzvu do dvoch mesiacov. Ak tak neurobia alebo ak Komisia nebude spokojná s ich odpoveďami, môže príslušným členským štátom zaslať formálnu žiadosť na vykonanie právnych predpisov (v podobe odôvodneného stanoviska v rámci konania EÚ vo veci porušenia právnych predpisov) a ako poslednú inštanciu môže túto záležitosť postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie.

Webová stránka venovaná digitálnej agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri: http://twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Linda Cain (+32 2 2999019)


Side Bar