Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija izmaksā 25 miljonus eiro Nigēras Republikai

Briselē, 2011. gada 19. jūlijā. Eiropas Komisija ir izmaksājusi 25 miljonus eiro Nigēras Republikai. Šī summa ir pirmais budžeta atbalsta maksājums, kopš šā gada aprīlī darbu sāka jaunais prezidents Mahamadu Issufu (Mahamadou Issoufou) un 20. jūnijā pilnībā tika atsākta ES sadarbība ar Nigēru. Piešķirtais finansējums dos valdībai iespēju pastiprināt nabadzības izskaušanas pasākumus, uzsvaru liekot uz sociālajām jomām (izglītību un veselību).

Attīstības komisārs Andris Piebalgs norādīja: “Ar šo maksājumu tiek taustāmi iezīmēta sadarbības pilnīga atsākšana ar Nigēru. Tas atspoguļo mūsu uzticību jaunajai valdībai un mūsu ciešo apņēmību atbalstīt to nabadzības mazināšanā, atbalsta sniegšanā visgrūtākajā situācijā esošajiem iedzīvotājiem un Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā.”

Šis līdzekļu piešķīrums ir veikts pēc budžeta atbalsta piešķiršanas nosacījumu padziļinātas analīzes, vērtējot makroekonomikas stabilitāti, nabadzības izskaušanas politikas konsekvenci un ilgtspēju un publisko finanšu pārvaldības uzlabojumus. Minētajās trijās jomās konstatēti daudzsološi panākumi, un līdz ar to, atbildot uz Nigēras iestāžu lūgumu, nolemts nekavējoties veikt maksājumu.

Daļai no izmaksātās summas (10 miljoniem eiro) ir izvirzīti īpaši nosacījumi izglītības jomā. Vērtējot atbilstību šiem nosacījumiem, Eiropas Komisija konstatēja, ka valdība ir paveikusi lielu darbu, izstrādājot rīcības plānu izglītības “Kvalitātes iniciatīvas” īstenošanai. Prezidents Mahamadu Issufu ir izvirzījis mērķi visiem iedzīvotājiem līdz 16 gadu sasniegšanai nodrošināt obligātu bezmaksas izglītību. Viņš ir apņēmies nākamo piecu gadu laikā ceturtdaļu no budžeta līdzekļiem atvēlēt skolām, lai ik gadu izbūvētu telpas 2500 jaunām klasēm un apmācītu 2500 jaunus skolotājus.

Konteksts

Eiropas Savienība attīstības sadarbību ar Nigēru apturēja 2009. gadā, kad iepriekšējais prezidents Mamadu Tandža (Mamadou Tandja) centās pretēji Konstitūcijai palikt amatā pēc viņa otrā amata pilnvaru termiņa beigšanās. No 2010. gada Eiropas Komisija ir pakāpeniski atsākusi sadarbību, piešķirot atbalstu pārtikas nodrošinātības pasākumiem, lauku attīstībai un transporta infrastruktūrai, kā arī atbalstot vēlēšanas. Līdz ar jaunā prezidenta Mahamadu Issufu stāšanos amatā 2011. gada aprīlī valsts ir pabeigusi pāreju uz demokrātiju. ES Padome pilnīgu attīstības sadarbības atjaunošanu ar Nigēru apstiprināja 2011. gada 20. jūnijā (skatīt IP/11/760).

10. Eiropas Attīstības fonda (EAF) ietvaros Nigēras Republika laikposmā no 2008. gada līdz 2013. gadam saņems 458 miljonus eiro. Prioritārie sadarbības virzieni šajā laikposmā būs atbalsts lauku attīstībai, pārtikas nodrošinātības uzlabošana, transporta infrastruktūras attīstība un labas pārvaldības veicināšana.

Papildu informācija

Skatīt arī komisāra Piebalga tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm.

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar