Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Cestni promet: z novimi predpisi o tahografih bodo podjetja lahko letno prihranila več kot 500 milijonov EUR

Bruselj, 19. julij 2011 – Evropska komisija je predlagala revizijo zakonodaje o tahografih, da bi v celoti izkoristila nove tehnološke možnosti, kot je satelitski sistem za določanje položaja. To bo otežilo goljufije in zmanjšalo upravno breme, zaradi česar naj bi podjetja prihranila 515 milijonov EUR na leto. Z zagotovitvijo boljše skladnosti s predpisi o času vožnje in času počitka bodo vozniki bolje zavarovani, ceste varnejše, konkurenca pa bolj pravična.

Šest milijonov evropskih tovornjakov in avtobusov je opremljenih s tahografi, s katerimi se nadzoruje, ali poklicni vozniki in prevozna podjetja upoštevajo socialno zakonodajo o cestnem prevozu1. Digitalni tahograf je postal obvezen za nova vozila leta 2006. Ta predlog je namenjen posodobitvi pravnega okvira iz leta 1985. Nova uredba bo pomagala zmanjšati število goljufij in bo zmanjšala upravno breme, povezano z uporabo tahografa.

Podpredsednik Siim Kallas je povedal: „Predpisi o času vožnje in času počitka so namenjeni zaščiti poklicnih voznikov in drugih uporabnikov cest. Prav tako zagotavljajo pravično konkurenco in dobre delovne pogoje za voznike. Digitalni tahograf je odlično nadzorno orodje za zagotovitev uresničevanja teh ciljev. Ta predlog ni le zelo pomemben za ohranjanje zanesljivosti digitalnega tahografa, ampak pomeni tudi precejšen korak k uvedbi inteligentnih naprav, vgrajenih v tovornjake, ki bodo prispevale k izboljšanju učinkovitosti transportnega sistema v EU.“

Predlog uvaja več novosti:

  • Beleženje lokacije s satelitskim sistemom za določanje položaja bo omogočilo menjavo ročnega beleženja z avtomatskim. Cestnoprevozna podjetja in njihovi vozniki bodo na ta način privarčevali 349 milijonov EUR na leto. Omogoča boljši nadzor in zagotavlja pomembne informacije za organizacijo logistične verige.

  • Oddaljeno komuniciranje, ki poveča učinkovitost obcestnih kontrol, ki se lahko usmerijo na tista vozila, za katera je bolj verjetno, da kršijo zakonodajo. Ker bodo vozniki, ki upoštevajo predpise, ustavljeni manj pogosto, je upravno breme mogoče zmanjšati za 34,5 milijona EUR na leto.

  • Poseben vmesnik, da se omogoči vgradnja v inteligentne transportne sisteme, pri čemer se upošteva veljavna zakonodaja o varstvu podatkov.

  • Višji standardi za delavnice, ki so pooblaščene za nameščanje in kalibriranje tahografa, bodo zmanjšali število goljufij in manipulacij.

  • Združevanje vozniškega dovoljenja z voznikovo kartico se lahko uporablja z digitalnim tahografom. To bo zmanjšalo administrativno breme za voznike za 100 milijonov EUR na leto. Zmanjšala se bo tudi goljufiva uporaba voznikovih kartic, ki si jih trenutno vozniki lahko izmenjujejo.

  • Stalno posodabljanje specifikacij tahografa, da se zagotovita vzdrževanje visoke ravni varnosti ter zmanjšanje priložnosti za goljufije in manipulacije.

Predlog bo državam članicam omogočal tudi, da odobrijo odstopanja od obveznosti za uporabo tahografov nekaterim uporabnikom znotraj enakomerno razširjenega radija, kot na primer obrtnikom (zmanjšanje upravnega bremena za 52,8 milijona EUR na leto). To je predlagala Skupina neodvisnih zainteresiranih strani za upravne obremenitve na visoki ravni.

Komisija je predlog predložila Parlamentu in Svetu ter ju pozivala k njegovemu sprejetju. Predlogu je priloženo sporočilo Komisije, v katerem je razloženo, kako se bo sčasoma ohranjala varnost, kako namerava Komisija uporabljati standarde Evropskega odbora za standardizacijo (CEN) za nekatere dele tahografske opreme ter kako namerava Komisija sodelovati s tretjimi državami na ravni Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE)2.

Za več informacij glej

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Kontakti :

Helen Kearns +32 22987638

Dale Kidd +32 22957461

1 :

Zlasti zakonodaja o času vožnje in času počitka (Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom, UL L 102, 11.4.2006, str.1).

2 :

V okviru evropskega sporazuma o delu posadk vozila, ki se ukvarjajo z mednarodnim cestnim transportom (AETR).


Side Bar