Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Transportul rutier: noile norme privind tahograful vor aduce companiilor economii de peste 500 de milioane de euro pe an

Bruxelles, 19 iulie 2011 – Comisia Europeană a propus revizuirea legislației privind tahograful pentru a putea beneficia pe deplin de noile tehnologii, precum sistemele de localizare prin satelit. Acest demers va spori gradul de protecție împotriva fraudei și va reduce sarcina administrativă, ceea ce va aduce companiilor economii estimate la 515 milioane de euro pe an. Asigurarea respectării mai stricte a normelor privind timpul de conducere și perioadele de repaus va duce la creșterea gradului de protecție a conducătorilor auto și a siguranței pe șosele, garantând totodată o concurență loială.

Șase milioane de camioane și autobuze din Europa sunt echipate cu tahografe pentru a permite verificarea respectării legislației sociale privind transportul rutier1 de către șoferii profesioniști și întreprinderile de transport. Tahograful digital a devenit obligatoriu pentru vehiculele noi în anul 2006, iar această propunere are ca scop actualizarea cadrului juridic care datează din 1985. Noul regulament va contribui la reducerea cazurilor de fraudă și la diminuarea sarcinii administrative legate de utilizarea tahografului.

Vicepreședintele Kallas a declarat: „Menirea normelor referitoare la timpul de conducere și perioadele de repaus este de a proteja șoferii profesioniști și ceilalți participanți la traficul rutier. Ele asigură de asemenea o concurență loială și condiții bune de muncă pentru șoferi. Tahograful digital este un excelent instrument de control prin care ne putem asigura că aceste obiective sunt îndeplinite. Această propunere este foarte importantă pentru menținerea fiabilității tahografului digital, reprezentând totodată un pas important către introducerea, la bordul autovehiculelor de transport, a unei aparaturi de înregistrare inteligente și integrate care va contribui la creșterea eficienței sistemului de transport al UE.”

Propunerea aduce următoarele elemente noi:

  • Înregistrarea locației prin intermediul sistemului de navigație prin satelit va permite înlocuirea sistemelor de înregistrare manuală cu sisteme automate. Această măsură va permite întreprinderilor de transport și șoferilor acestora să economisească anual 349 milioane de euro, va asigura o monitorizare mai bună și va furniza informații importante pentru organizarea lanțului logistic.

  • Comunicarea la distanță, prin care eficiența controalelor în trafic va fi îmbunătățită, aceste controale putând să se concentreze asupra vehiculelor susceptibile de încălcarea legislației. Șoferii care respectă legislația nu vor mai fi opriți pentru controale atât de frecvent, sarcina administrativă putând fi redusă astfel cu 34,5 milioane de euro pe an.

  • O interfață specifică pentru a permite integrarea în sistemele de transport inteligente, respectându-se totodată legislația aplicabilă privind protecția datelor.

  • Stabilirea unor standarde mai ridicate pentru atelierele care se ocupă de instalarea și calibrarea tahografelor va contribui la reducerea cazurilor de fraudă și manipulare.

  • Fuzionarea permisului de conducere cu cardul conducătorului auto utilizat pentru tahograf. Această măsură va contribui la reducerea sarcinii administrative a conducătorilor auto cu 100 de milioane de euro pe an, reducându-se de asemenea incidența cazurilor de utilizare frauduloasă a cardurilor de tahograf, care, în prezent, pot fi mult prea ușor transmise de la un șofer la altul.

  • Actualizarea continuă a specificațiilor tehnice pentru tahografe pentru a garanta menținerea unui nivel ridicat de securitate și reducerea riscului de fraudă și manipulare.

Propunerea va permite de asemenea statelor membre să acorde anumitor utilizatori, precum meșteșugarii, derogări de la obligația de a utiliza tahograful pentru deplasări pe distanțe uniform stabilite (o reducere a sarcinii administrative de 52,8 milioane de euro pe an), măsură propusă de Grupul la nivel înalt privind sarcina administrativă, constituit din părți interesate independente.

Propunerea a fost înaintată Parlamentului European și Consiliului în vederea adoptării. Ea este însoțită de o comunicare a Comisiei, în care sunt explicate modul în care nivelul de securitate va fi menținut în timp, modul în care Comisia intenționează să utilizeze standardele stabilite de Comitetul European de Standardizare (CEN) pentru anumite componente ale tahografului și modalitățile avute în vedere de către Comisie pentru cooperarea cu țările terțe la nivelul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) 2.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

În special legislația privind timpul de conducere și perioadele de repaus [Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, JO L 102, 11.4.2006, p.1].

2 :

În cadrul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (AETR).


Side Bar