Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Kelių transportas. Naujos tachografų taisyklės bendrovėms padės sutaupyti per 500 mln. EUR per metus

Briuselis, 2011 m. liepos 19 d. Europos Komisija pasiūlė persvarstyti tachografų teisės aktus, kad būtų išnaudojamos visos naujų technologijų teikiamos galimybės, tokios kaip palydovinis vietos nustatymas. Dėl to sukčiauti bus sudėtingiau ir sumažės administracinė našta – tikimasi, kad bendrovės sutaupys 515 mln. EUR per metus. Užtikrinus geresnį vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpio taisyklių laikymąsi, vairuotojai bus geriau apsaugoti, padidės kelių eismo sauga ir bus užtikrinta sąžininga konkurencija.

Siekiant užtikrinti, kad profesionalūs vairuotojai ir transporto įmonės laikytųsi kelių transporto socialinių teisės aktų1, šešiuose milijonuose Europos sunkvežimių ir autobusų įrengti tachografai. Skaitmeniniai tachografai naujose transporto priemonėse privalomi nuo 2006 m. Šiuo pasiūlymu siekiama atnaujinti nuo 1985 m. galiojančią teisinę sistemą. Naujasis reglamentas padės mažinti sukčiavimą ir administracinę naštą, susijusią su tachografų naudojimu.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių taisyklėmis siekiama apsaugoti profesionalius vairuotojus ir kitus kelių naudotojus. Be to, jomis užtikrinama sąžininga konkurencija ir geros vairuotojų darbo sąlygos. Skaitmeninis tachografas – puiki kontrolės priemonė siekiant užtikrinti, kad šie tikslai būtų pasiekti. Šis pasiūlymas ne tik labai svarbus, kad būtų užtikrintas skaitmeninių tachografų patikimumas; tai reikšmingas žingsnis siekiant sunkvežimiuose diegti pažangius integruotus blokus, kurie padės gerinti ES transporto sistemos efektyvumą.“

Pasiūlyme numatyta keletas naujovių:

  • vietos nustatymas naudojantis palydovinės navigacijos sistema leis rankinį duomenų įrašymą pakeisti automatiniu. Taip kelių transporto įmonėms ir jų vairuotojams bus suteikta galimybė sutaupyti 349 mln. EUR per metus. Be to, bus sudarytos sąlygos užtikrinti geresnę stebėseną ir suteikta svarbios informacijos logistikos grandinės organizavimo reikmėms.

  • nuotolinis ryšys, padidinantis patikrų kelyje veiksmingumą, nes tada atidžiau tikrinti galima tas transporto priemones, kuriose teisės aktų pažeidimo tikimybė didesnė. Kadangi reikalavimų besilaikantys vairuotojai bus stabdomi rečiau, administracinę naštą galima sumažinti 34,5 mln. EUR per metus;

  • speciali sąsaja, kuri leistų užtikrinti integraciją į intelektinę transporto sistemą laikantis taikomų duomenų apsaugos teisės aktų;

  • aukštesni standartai, taikytini dirbtuvėms, kurioms patikėta instaliuoti ir kalibruoti tachografus, leis sumažinti sukčiavimą ir manipuliavimą;

  • vairuotojo pažymėjimo sujungimas su vairuotojo kortele, naudotina su skaitmeniniu tachografu. Tai vairuotojų administracinę naštą leis sumažinti 100 mln. EUR per metus. Be to, dėl to vairuotojo kortelės, kurios dabar pernelyg lengvai perduodamos kitiems vairuotojams, bus rečiau naudojamos apgaulingai;

  • tachografo specifikacijų nuolatinis atnaujinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikyta aukšto lygio apsauga ir kad būtų mažiau sukčiavimo ir manipuliavimo galimybių.

Be to, pasiūlymu valstybėms narėms bus suteikta galimybė išimties tvarka reikalavimo naudoti tachografus netaikyti tam tikrų kategorijų naudotojams, pavyzdžiui, amatininkams (taip administracinė našta būtų sumažinta 52,8 mln. EUR per metus). Tai rekomendavo Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių grupė administracinei naštai mažinti.

Pasiūlymas pateiktas Parlamentui ir Tarybai siūlant jį priimti. Prie pasiūlymo pridedamas Komisijos komunikatas, kuriame paaiškinama, kaip bus užtikrinama apsauga, kaip Komisija ketina tam tikroms tachografų įrangos dalims taikyti Europos standartizacijos komiteto nustatytus standartus ir kaip Komisija ketina bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos lygmeniu2.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Visų pirma teisės aktų, taikomų vairavimo trukmei ir poilsio laikotarpiams (2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento Reglamento (EB) Nr. 561/2006) dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, OL L 102, 2006 4 11, p 1.).

2 :

Pagal Europos susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo.


Side Bar