Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – sajtóközlemény

Közúti közlekedés: A menetíró készülékek új szabályozása révén a vállalkozások több mint 500 millió eurót takaríthatnak meg

Brüsszel, 2011. július 19. – Az Európai Bizottság a menetíró készülékek (tachográfok) szabályozásának felülvizsgálatára tett javaslatot az új technológiai lehetőségek – például a műholdas helymeghatározás – teljes kihasználása érdekében. A felülvizsgálat révén nehezebbé válik a csalás és kevesebb lesz az ügyintézés, miáltal évente várhatóan 515 millió euróval csökkennek a vállalkozások kiadásai. A vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok hathatósabb betartatása révén a vezetők fokozottabb védelemben részesülnek, a közutak biztonságosabbak lesznek, és tisztességes verseny biztosítható.

Hatmillió európai tehergépkocsi és busz van menetíró készülékkel felszerelve annak ellenőrzésére, hogy a hivatásos gépjárművezetők és a szállítási vállalkozások betartják-e közúti szállításra irányadó szociális szabályozást1. Az új járművekbe 2006 óta digitális menetíró készüléket kötelező szerelni. Ez a javaslat a még 1985-ben megalkotott jogi keret felülvizsgálatára irányul. Az új szabályozás elő fogja segíteni a csalás visszaszorulását és a menetírókészülék-használattal összefüggő igazgatási teher csökkenését.

Siim Kallas alelnök a következőket mondta: „A vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó szabályok a hivatásos járművezetők és a többi közúthasználó védelmét szolgálják. Ezenkívül tisztességes versenyt és a járművezetőknek jó munkakörülményeket biztosítanak. A digitális menetíró készülék kiváló eszköz e célkitűzések elérésére. Ez a javaslat nemcsak a digitális menetíró készülék megbízhatóságának fenntartása szempontjából nagyon fontos, hanem egyúttal jelentős lépés egy, az uniós közlekedési rendszert hatékonyabbá tevő, intelligens és integrált tehergépjármű-fedélzeti egység bevezetése felé.”

A javaslat több újítást is tartalmaz:

  • A műholdas helymeghatározási rendszerrel történő útnyilvántartás révén az eddig manuálisan vezetett nyilvántartás automatizálható. Ez évente 349 millió euró összegű megtakarítást jelent a közúti szállítási vállalkozások és gépjárművezetőik számára. Ezenkívül jobb nyomon követést tesz lehetővé, és fontos információkkal szolgál a logisztikai lánc megszervezéséhez.

  • Az országúti ellenőrzések hatékonyságát távkommunikációs eszközök növelik, miáltal az ellenőrzések azokra a járművekre összpontosíthatók, amelyeknél leginkább valószínűsíthető a szabálysértés. Mivel így a szabálykövető járművezetőket ritkábban kell megállítani, évente 34,5 millió eurónyi igazgatási kiadás takarítható meg.

  • Az intelligens közlekedési rendszerekbe való integrálódás különleges interfész útján valósul meg, a hatályos adatvédelmi szabályozás betartásával.

  • Szigorodnak a menetíró készülékeket beszerelő és kalibráló műhelyekre vonatkozó előírások, így csökken a csalás és a manipuláció esélye.

  • Egyesítésre kerül a járművezetői engedély és a digitális menetíró készülékhez tartozó járművezetői kártya. Ezzel évente 100 millió euróval csökken a járművezetők igazgatási költsége. Egyúttal visszaszorulnak a járművezetői kártyákkal való visszaélések, jelenleg ugyanis a kártyát a járművezetők túl könnyen adhatják át egymásnak.

  • A menetíró készülékekre vonatkozó műszaki előírások állandó frissítése folyamatosan magas biztonsági szintet biztosít, és kevesebb alkalmat hagy a csalásra és a manipulációra.

Ezenkívül a javaslat értelmében a tagállamok egyes úthasználókat – például a kézműiparosokat – az eddiginél egységesen nagyobb sugarú körön belül mentesíthetnek a tachográfhasználat kötelezettsége alól (ezzel évente 52,8 millió euró összegű igazgatási kiadás takarítható meg). Ezt az intézkedést a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport javasolta.

A javaslat az Európai Parlament és a Tanács elé került elfogadásra. A javaslathoz kapcsolódó közleményben a Bizottság kifejti, hogy az idő előrehaladtával hogyan tartható fenn a biztonság, valamint hogy a Bizottság miként kívánja felhasználni az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által rögzített szabványokat a menetíró készülékhez tartozó bizonyos részelemekben, és miként kíván együttműködni harmadik országokkal az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB) szintjén2.

További tájékoztatást az alábbi honlapon talál:

http://ec.europa.eu/transport/road/social_provisions/tachograph/tachograph_en.htm

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Azon belül különösen a vezetési időre és a pihenőidőkre vonatkozó szabályozást (az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

2 :

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló európai megállapodás (AETR-megállapodás) keretében.


Side Bar