Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Komisija bo zagotovila 244 milijonov EUR za 183 novih okoljskih projektov

Bruselj, 19. julij – Evropska komisija je (danes) odobrila financiranje 183 novih projektov v okviru programa LIFE+, tj. sklada Evropske unije za okolje. V projekte so vključene vse države članice EU, obsegajo pa dejavnosti na področjih ohranjanja narave, podnebnih sprememb, čiste tehnologije in okoljske politike ter informacijske in komunikacijske dejavnosti v zvezi z okoljskimi vprašanji. Predstavljajo skupno naložbo v vrednosti približno 530 milijonov EUR, od katerih bo EU zagotovila 244 milijonov EUR.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Program LIFE+ še naprej zagotavlja finančno podporo visokokakovostnim, inovativnim projektom z visoko dodano vrednostjo za EU. Ti novi projekti bodo poleg znatnega prispevka k ohranjanju narave in izboljšanju okolja, vključno z bojem proti podnebnim spremembam, pripomogli tudi k vseevropskemu ozaveščanju glede okoljskih izzivov, ki smo jim priča, kot je ločevanje rasti od rabe virov.“

Komisija je na najnovejši razpis za zbiranje predlogov, ki se je zaključil septembra 2010, prejela 748 prijav. Med temi jih je bilo 183 izbranih za sofinanciranje v okviru treh sestavnih delov programa: LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, LIFE+ Okoljska politika in upravljanje ter LIFE+ Informacije in komunikacija. Petinpetdeset izmed teh projektov vključuje partnerje iz več kot ene države članice.

Projekti LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost so namenjeni ohranjanju ogroženih vrst in habitatov. Med 203 prejetimi predlogi, ki so bili pripravljeni v partnerstvih okoljskih organizacij, vladnih organov in drugih udeležencev, je Komisija za sofinanciranje izbrala 64 projektov. Projekti so iz 18 držav članic in pomenijo skupno naložbo v vrednosti 223 milijonov EUR, od katerih bo EU zagotovila okrog 125 milijonov EUR. Večina projektov (55) je v zvezi z naravo in prispevajo k izvajanju direktiv o pticah oziroma habitatih ter omrežja Natura 2000. Ostalih devet projektov je s področja biotske raznovrstnosti, kategorije projektov LIFE+ za pilotne programe, ki obravnavajo širša vprašanja biotske raznovrstnosti. Skupni vložek v projekte s področja biotske raznovrstnosti bo znašal 18,3 milijona EUR.

Projekti LIFE+ Okoljska politika in upravljanje so pilotni projekti, ki prispevajo k razvijanju inovativnih zamisli glede politik, tehnologij, metod in instrumentov. Med 399 prejetimi predlogi, ki so jih poslale številne organizacije iz javnega in zasebnega sektorja, jih je Komisija za sofinanciranje izbrala 104. Zmagovalni projekti iz 18 držav članic pomenijo skupno naložbo v vrednosti 286 milijonov EUR, od katerih bo EU zagotovila približno 109 milijonov EUR. Največji del teh finančnih sredstev, približno 143 milijonov EUR, bo namenjen 51 projektom, usmerjenim v odpadke in naravne vire.

Komisija bo prispevala več kot 16 milijonov EUR za 14 projektov s skupnim proračunom 40 milijonov EUR, ki se neposredno ukvarjajo s podnebnimi spremembami. Poleg tega bo na emisije toplogrednih plinov posredno vplivalo še 12 projektov, osredotočenih na druga vprašanja. Ti različni projekti so navedeni v prilogi k temu sporočilu za medije.

Mnogo pozornosti je namenjene tudi vodi. Na tem področju je bilo izbranih devet projektov. Ostalih 30 projektov obravnava različna vprašanja, kot so zrak, kemikalije, okolje in zdravje, gozdovi, inovacije, hrup, zaščita prsti, strateški pristopi in mestno okolje.

Projekti LIFE+ Informacije in komunikacija so namenjeni razširjanju informacij in opozarjanju na pomembnost okoljskih vprašanj ter usposabljanju in osveščanju za preprečevanje gozdnih požarov. Med 146 prejetimi predlogi, ki so jih poslale številne organizacije iz javnega in zasebnega sektorja s področja narave oziroma okolja, je Komisija za sofinanciranje izbrala 15 projektov, ki obravnavajo teme, kot so biotska raznovrstnost, podnebne spremembe, odpadki in voda. Projekti iz osmih držav članic pomenijo skupno naložbo v vrednosti 20,4 milijona EUR, od česar bo EU zagotovila približno 10,1 milijona EUR. Komisija z veseljem ugotavlja, da so se občutno povečali zneski, namenjeni financiranju projektov LIFE+ Informacije in komunikacija. Sedem izmed 15 projektov se ukvarja z ozaveščanjem na področju narave in biotske raznovrstnosti, osem pa se jih osredotoča na druga okoljska vprašanja.

Ozadje:

LIFE+ je evropski finančni instrument za okolje s proračunom v višini 2,143 milijarde EUR za obdobje 2007–2013. Komisija vsako leto objavi en razpis za predloge projektov LIFE+.

Dodatne informacije

Povzetek novih projektov, financiranih v okviru LIFE+, razdeljenih po državah, je v prilogi:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Podrobnejše informacije o posameznih novih projektih LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf.

Podrobnejše informacije o posameznih novih projektih LIFE+ Okoljska politika in upravljanje:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf.

Podrobnejše informacije o posameznih novih projektih LIFE+ Informacije in komunikacija:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf.

Vse informacije o LIFE+ so na voljo na:

http://ec.europa.eu/life.

Lahko se obrnete tudi na ustrezne nacionalne organe:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.

Kontaktni osebi :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar