Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia va pune la dispoziție 244 milioane EUR pentru 183 de noi proiecte în domeniul mediului

Bruxelles,19 iulie – Comisia Europeană a aprobat (astăzi) finanțarea a 183 de noi proiecte desfășurate în cadrul programului LIFE+, fondul pentru mediu al Uniunii Europene. Proiectele implică toate statele membre UE și includ acțiuni în domeniul conservării naturii, al schimbărilor climatice, al tehnologiilor curate, al politicii de mediu și al informării și comunicării privind chestiunile legate de mediu. Proiectele reprezintă, în ansamblu, o investiție totală de circa 530 milioane EUR, din care 244 milioane EUR vor reprezenta contribuția UE.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Programul LIFE+ continuă să acorde sprijin financiar unor proiecte inovatoare, de înaltă calitate, cu un nivel ridicat de valoare adăugată pentru UE. Aceste noi proiecte nu numai că vor contribui semnificativ la conservarea naturii și îmbunătățirea mediului (de exemplu prin combaterea schimbărilor climatice), dar vor ajuta la sensibilizarea opiniei publice din întreaga Europă cu privire la principalele probleme de mediu cu care ne confruntăm, cum ar fi întreruperea raportului de condiționalitate dintre creștere și utilizarea resurselor”.

În urma celei mai recente cereri de propuneri, care s‑a încheiat în septembrie 2010, Comisia a primit 748 de candidaturi. Dintre acestea, 183 au fost selecționate pentru cofinanțare în cadrul celor trei componente ale programului: LIFE+ Natură și biodiversitate, LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu și LIFE+ Informare și comunicare. Dintre aceste proiecte, 55 implică parteneri din mai multe state membre.

Proiectele LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a unor specii și habitate pe cale de dispariție. Dintre cele 203 propuneri primite, Comisia a ales pentru finanțare 64 de proiecte depuse de parteneriate formate din organisme de conservare a naturii, autorități guvernamentale și alte părți interesate. Proiectele urmează să se realizeze în 18 state membre și reprezintă o investiție totală de 223 milioane EUR, din care UE va furniza în jur de 125 milioane EUR. Cele mai multe dintre ele (55) se înscriu în categoria „Natură” și vor contribui la implementarea directivelor „Păsări” și/sau „Habitate” și la dezvoltarea rețelei Natura 2000. Celelalte nouă sunt proiecte din sfera biodiversității, o nouă categorie de proiecte LIFE+ destinată inițiativelor‑pilot care abordează aspecte mai vaste ce țin de biodiversitate. Investiția totală în proiectele „Biodiversitate” se va ridica la 18,3 milioane EUR.

Componenta LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu promovează proiecte‑pilot care contribuie la dezvoltarea de politici, tehnologii, metode și instrumente inovatoare. Din cele 399 propuneri primite, Comisia a ales pentru finanțare 104 proiecte propuse de o gamă largă de organizații din sectorul public și privat. Proiectele selecționate, care se vor desfășura în 18 state membre, reprezintă o investiție totală de 286 milioane EUR, din care aproximativ 109 milioane EUR vor reprezenta contribuțua UE. Cea mai mare parte a acestor fonduri a fost alocată pentru proiecte având ca obiect deșeurile și resursele naturale (în jur de 143 milioane EUR, pentru 51 de proiecte).

Comisia va contribui cu peste 16 milioane EUR la 14 proiecte care abordează în mod direct schimbările climatice, bugetul total fiind de 40 milioane EUR. Acestora li se adaugă 12 proiecte care se concentrează pe alte subiecte, dar care vor avea și un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Proiectele respective sunt evidențiate în anexa la prezentul comunicat de presă.

Apa este un alt domeniu important de interes, cu nouă proiecte selecționate. Celelalte 30 de proiecte vizează teme diverse precum aerul, substanțele chimice, mediul și sănătatea, pădurile, inovarea, zgomotul, protecția solului, abordările strategice și mediul urban.

Proiectele LIFE+ Informare și comunicare pun în evidență problemele de mediu, diseminează informații pe această temă și oferă activități de formare și de sensibilizare a publicului cu privire la prevenirea incendiilor forestiere. Dintre cele 146 propuneri primite, Comisia a selecționat pentru finanțare 15 proiecte propuse de diferite organizații publice și private din domeniul naturii și/sau al mediului care se ocupă de aspecte precum biodiversitatea, schimbările climatice, deșeurile și apa. Proiectele se desfășoară în opt state membre și reprezintă o investiție totală de 20,4 milioane EUR, din care UE va furniza în jur de 10,1 milioane EUR. Comisia ia notă cu satisfacție de creșterea semnificativă a cuantumului fondurilor dedicate proiectelor LIFE+ Informare și comunicare. Șapte dintre cele 15 proiecte au ca obiect diseminarea informațiilor privind natura și biodiversitatea, celelalte opt concentrându‑se pe alte teme legate de mediu.

Context:

LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu și are un buget total de 2,143 miliarde EUR pentru perioada 2007‑2013. Comisia lansează în fiecare an câte o cerere de propuneri pentru proiecte LIFE+.

Pentru informații suplimentare

Pentru un rezumat al tuturor noilor proiecte cu finanțare LIFE+, defalcate pe țări, a se vedea anexa:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Pentru mai multe detalii cu privire la noile proiecte din cadrul componentei „Natură și biodiversitate”, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Pentru mai multe detalii cu privire la noile proiecte din cadrul componentei „Politică și guvernanță în materie de mediu”, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Pentru mai multe detalii cu privire la noile proiecte din cadrul componentei „Informare și comunicare”, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Pentru orice informații cu privire la programul LIFE+, a se vedea:

http://ec.europa.eu/life

De asemenea, se pot contacta autoritățile naționale competente:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar