Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon eraldab 183 uuele keskkonnaprojektile 244 miljonit eurot

Brüssel, 19. juuli – Komisjon kiitis (täna) ELi keskkonnafondi LIFE+ programmi alusel heaks 183 uue projekti rahastamise. Projektid hõlmavad kõiki ELi liikmesriike ning need on seotud looduskaitse, kliimamuutuse, keskkonnahoidliku tehnoloogia, keskkonnapoliitika ning keskkonnaküsimusi käsitleva teabe ja teabevahetusega. Kokku investeeritakse projektidesse ligikaudu 530 miljonit eurot, millest EL annab 244 miljonit eurot.

Keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „LIFE+ programmist rahastatakse jätkuvalt kõrge kvaliteediga innovaatilisi projekte, millel on suur lisaväärtust Euroopa Liidule. Need uued projektid pole olulised mitte ainult looduskaitse ja keskkonnaseisundi parandamise, sealhulgas kliimamuutuse vastase võitluse seisukohalt. Nad aitavad ka tõsta kogu Euroopas teadlikkust tähtsaimatest keskkonnaalastest väljakutsetest, nagu näiteks majanduskasvu lahutamine ressursside kasutamisest.”

Viimase, septembris 2010 lõppenud projektikonkursi tulemusel sai komisjon 748 projektiettepanekut. Neist valiti välja 183 projekti, mida kaasrahastatakse programmi kolme eri osa (LIFE+ loodus ja bioloogiline mitmekesisus, LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimistava ning LIFE+ teave ja teabevahetus) kaudu. Nendest 55 projekti on kaasatud partnereid mitmest liikmesriigist.

LIFE+ looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid aitavad parandada ohustatud liikide ja nende elupaikade ja kasvukohtade kaitset. Esitatud 203-st projektiettepanekust otsustas komisjon toetada 64 projekti, mis hõlmasid kaitseorganisatsioonide, valitsusasutuste ja muude osaliste koostööprojekte. Projektidesse on kaasatud 18 liikmesriiki ning neisse investeeritakse kokku 223 miljonit eurot, millest EL annab ligi 125 miljonit eurot. Enamik projekte (55) on seotud looduskaitsega ning toetavad linnudirektiivi ja/või loodusdirektiivi ning Natura 2000 võrgustiku rakendamist. Ülejäänud üheksa projekti on seotud bioloogilise mitmekesisusega, mis kuulub LIFE+ programmi katseprojektide valdkonda. Selle kaudu rahastatavate katseprojektidega soovitakse lahendada bioloogilise mitmekesisusega seotud probleeme laiemalt. Kokku investeeritakse bioloogilise mitmekesisuse projektidesse 18,3 miljonit eurot.

LIFE+ keskkonnapoliitika ja juhtimistava projektid on katseprojektid, mis toetavad uuenduslike tegevuspõhimõtete, tehnoloogiliste lahenduste, meetodite ja vahendite väljatöötamist. Komisjon sai 399 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 104 avaliku ja erasektori organisatsioonide esitatud projekti. Väljavalitud projektid hõlmavad 18 liikmesriiki ning neisse investeeritakse kokku 286 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 109 miljonit eurot. ELi kaasrahastamise lõviosa (ligikaudu 143 miljonit eurot 51 projektile) läheb jäätmeid ja loodusvarasid käsitlevatele projektidele.

Komisjon eraldab enam kui 16 miljonit eurot neljateistkümne vahetult kliimamuutuse küsimustega tegeleva projekti tarbeks (kogueelarvega 40 miljonit eurot). Lisaks sellele avaldavad 12 muudele probleemidele keskenduvat projekti samuti kaudset mõju kasvuhoonegaaside heitkogustele. Need erinevad projektid esitatakse käesoleva pressiteate lisas.

Üheksa väljavalitud projekti puhul mängib vesi olulist rolli. Ülejäänud 30 projekti hõlmavad erinevaid valdkondi, sealhulgas õhk, kemikaalid, keskkond ja tervis, metsad, innovatsioon, müra, pinnakaitse, strateegilised lähtekohad ning linnakeskkond.

LIFE+ teabe ja teabevahetuse projektide eesmärk on teavitada ja tõsta teadlikkust keskkonnaküsimuste valdkonnas. Nende raames nähakse ette koolitusi ja teadlikkuse suurendamist metsapõlengute ärahoidmiseks. Komisjon sai 146 projektiettepanekut, millest otsustati toetada 15 avaliku ja erasektori looduskaitse- ja/või keskkonnaorganisatsioonide esitatud projekti bioloogilise mitmekesisuse, kliimamuutuste, jäätmete ja vee valdkonnas. Projektid hõlmavad 18 liikmesriiki ning neisse investeeritakse kokku 20,4 miljonit eurot, millest EL annab ligikaudu 10,1 miljonit eurot. Komisjonil on hea meel tõdeda, et LIFE+ teabe ja teabevahetuse projektide toetused on märkimisväärselt suurenenud. Viieteistkümnest projektist seitsme eesmärk on tõsta teadlikkust looduse ja bioloogilise mitmekesisuse olulisusest ning ülejäänud kaheksa keskenduvad muudele keskkonnaküsimustele.

Taustteave:

LIFE+ on Euroopa keskkonnakaitse rahastamisvahend, mille kogueelarve aastateks 2007–2013 on 2,143 miljardit eurot. Komisjon kuulutab välja ühe LIFE+ projektikonkursi aastas.

Lisateave

Kokkuvõte kõikidest uutest LIFE+ raames rahastatavatest projektidest riikide kaupa on esitatud lisas:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/press/index.htm#annexes2010

Uued looduse ja bioloogilise mitmekesisuse projektid:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation10.pdf

Uued keskkonnapoliitika ja juhtimistava projektid:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation10.pdf

Uued teabe ja teabevahetuse projektid:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation10.pdf

Kogu teave LIFE+ kohta:

http://ec.europa.eu/life

Võib pöörduda ka asjaomaste asutuste poole liikmesriikides:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar