Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Zelena luč za prve trajnostne sisteme EU za biogoriva

Bruselj, 19. julija 2011 – Biogoriva so lahko okolju prijazno nadomestilo za fosilna goriva, vendar moramo zagotoviti, da tropskih gozdov in z ogljikom bogatih šotišč ne bomo spremenili v plantaže palmovega olja in sladkornega trsa. Poleg tega moramo zagotoviti, da bomo z biogorivi, ki jih bomo uporabljali v EU, prihranili veliko večje količine toplogrednih plinov kot pri fosilnih gorivih. Da bomo to lahko dosegli, morajo trajnost biogoriv preveriti države članice ali pa je to treba storiti prek prostovoljnih sistemov, ki jih je odobrila Evropska komisija. Komisija je danes priznala sedem takih prostovoljnih sistemov: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA in Greenergy. Ti sistemi veljajo neposredno v 27 držav članicah EU.

Komisar za energijo Günther Oettinger je dejal: „Zagotoviti moramo trajnost celotne proizvodne in dobavne verige biogoriv. Zato smo določili najvišje trajnostne standarde na svetu. Sistemi, priznani na ravni EU, so dober primer preglednega in zanesljivega sistema, ki zagotavlja skladnost s temi visokimi standardi.“

Za državno podporo ali za upoštevanje v obveznih nacionalnih ciljih za obnovljive vire energije morajo biogoriva, ki se uporabljajo v EU, ne glede na to, ali so proizvedena lokalno ali so uvožena, izpolnjevati trajnostna merila. Ta merila naj bi preprečila, da območja z veliko biotsko raznovrstnostjo in veliko ogljika, ki je potreben za proizvodnjo surovin za biogoriva, ne bodo spremenila namembnosti. To pomeni, da biogoriva, proizvedena iz rastlin, pridelanih na območjih, kjer je včasih rasel deževni gozd ali naraven travnik z enkratnim ekosistemom, ne morejo biti trajnostna. Poleg tega morajo biti emisije toplogrednih plinov v celotni proizvodni verigi najmanj 35 % nižje kot pri fosilnih gorivih. Ta odstotek se bo postopoma povečeval.

Ozadje

Cilj EU je, da bodo do leta 2020 v prometnem sektorju najmanj 10 % energije predstavljali obnovljivi viri energije. Če za dosego tega cilja uporabljamo biogoriva, moramo pri tem izpolnjevati trajnostne zahteve. To pomeni, da biogoriv ne moremo proizvajati na območjih z veliko biotsko raznovrstnostjo, npr. na zaščitenih območjih ali območjih z veliko ogljika, npr. gozdovih in šotiščih.

Podjetja, ki proizvajajo biogoriva, lahko skladnost s trajnostnimi zahtevami dokažejo prek nacionalnih sistemov ali enim od prostovoljnih sistemov, ki jih je priznala Komisija.

Če je Komisija na podlagi trajnostnih zahtev skrbno preverila sistem in meni, da ustrezno izpolnjuje trajnostne zahteve iz Direktive o obnovljivih virih energije1, ga prizna za pet let. S sistemom se preveri, kje in kako se biogoriva proizvajajo. Če so pravila prostovoljnega sistema izpolnjena, se za proizvod izda certifikat.

Po natančni oceni Komisije in več izboljšanjih so bili priznani naslednji sistemi:

  • ISCC (nemški (državno financirani) sistem za vse vrste goriva))

  • Bonsucro EU (pobuda okrogle mize za biogoriva iz trsnega sladkorja s poudarkom na Braziliji)

  • Bonsucro EU (pobuda okrogle mize za biogoriva iz soje s poudarkom na Argentini in Braziliji)

  • RSB EU RED (pobuda okrogle mize za vse vrste biogoriv)

  • 2BSvs (sistem francoske industrije za vse vrste biogoriv)

  • RSBA (industrijski sistem za verigo Abengoa za lastno dobavno verigo)

  • Greenergy (industrijski sistem podjetja Greenenergy za etanol iz brazilskega sladkornega trsa)

Komisija z upravljavci drugih prostovoljnih sistemov trenutno razpravlja, kako bi lahko tudi ti izboljšali standarde in tako izpolnili trajnostne zahteve za biogoriva.

Več informacij

Priznani sistemi in poročila o ocenah bodo objavljena na platformi za preglednost:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Več informacij o priznanih sistemih v MEMO/11/522.

Kontaktni osebi:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

1 :

Direktiva 2009/28/ES.


Side Bar