Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Zöld utat kaptak a bioüzemanyagokra vonatkozó első uniós fenntarthatósági rendszerek

Brüsszel, 2011. július 19. – A bioüzemanyagok jelenthetik a fosszilis üzemanyagok környezetbarát alternatíváját. Gondoskodnunk kell azonban arról, hogy a trópusi esőerdők és a jelentős kötöttszénkészletekkel rendelkező tőzeglápok ne váljanak pálmaolaj- vagy cukornádültetvényekké. Azt is biztosítanunk kell, hogy a fosszilis üzemanyagokhoz képest az EU-ban használt bioüzemanyagok ténylegesen csökkentsék a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét. A bioüzemanyagok fenntarthatóságáról meg kell bizonyosodni a tagállamok által végzett ellenőrzések vagy az Európai Bizottság által elfogadott önkéntes rendszerek segítségével. A Bizottság a mai napon hét ilyen önkéntes rendszert ismert el, amelyek a következők: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA és Greenergy. Az elismerés ténye a 27 uniós tagállamban közvetlenül alkalmazandó.

Günther Oettinger energiaügyi biztos így nyilatkozott: „Gondoskodnunk kell arról, hogy a bioüzemanyagokhoz kapcsolódó termelési és ellátási lánc egésze fenntartható legyen, ezért vezettük be a világon a legszigorúbb fenntarthatósági előírásokat. A mai napon uniós szinten elismert rendszerek az olyan átlátható és megbízható rendszer kitűnő példái, amely biztosítja e szigorú előírások betartását.”

Az állami támogatás megszerzéséhez vagy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó, kötelező erejű nemzeti célkitűzésekbe való beszámításhoz az EU-ban használt bioüzemanyagoknak – legyenek azok akár helyileg előállított, akár importált üzemanyagok – meg kell felelniük a fenntarthatósági kritériumoknak. E kritériumok azt hivatottak megakadályozni, hogy a biológiai sokféleség szempontjából értékes vagy jelentős kötöttszénkészletekkel rendelkező földterületeket a bioüzemanyagok előállítására szolgáló növényi alapanyagok termesztésére állítsák át. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem tekinthetők fenntarthatónak az olyan növényekből előállított bioüzemanyagok, amelyeket korábban egyedi ökoszisztémával rendelkező esőerdőnek vagy természetes gyepterületnek helyt adó földterületen termesztettek. Ezen túlmenően a termelési lánc egészét tekintve az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása a fosszilis üzemanyagokhoz képest legalább 35%-kal kell, hogy alacsonyabb legyen. Ez a küszöbérték idővel növekedni fog.

Háttérinformációk

Az EU azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a közlekedésben a megújuló energiaforrások részaránya 2020-ra elérje legalább a 10%-ot. Amennyiben a cél megvalósítása bioüzemanyagok segítségével történik, a szóban forgó üzemanyagoknak meg kell felelniük meghatározott fenntarthatósági követelményeknek. Ez annyit tesz, hogy bioüzemanyagok nem állíthatók elő olyan területekről származó növényekből, amelyek a biológiai sokféleség szempontjából értéket képviselnek – ilyenek a védett területek vagy a szén-dioxidot jelentős mértékben megkötő területek, például az erdők vagy a tőzeglápok.

A vállalatok választhatnak, hogy a fenti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést nemzeti rendszerek keretében bizonyítják, vagy azáltal, hogy csatlakoznak valamelyik, a Bizottság által elismert önkéntes rendszerhez.

Azt követően, hogy a Bizottság alaposan ellenőrizte valamely rendszernek a fenntarthatósági kritériumokkal való összeegyeztethetőségét, és meggyőződött arról, hogy az adott rendszer megfelel a megújuló energiáról szóló irányelvben1 előírt fenntarthatósági követelményeknek, a Bizottság öt évre elismeri a rendszert. A szóban forgó rendszerek keretében ellenőrzik, hogy a bioüzemanyagokat hol és hogyan állították elő. Ha egy termék esetében teljesülnek az önkéntes rendszer szabályai, a termék a rendszer keretében tanúsítványt kaphat.

A Bizottság által elvégzett aprólékos értékelés, illetve a rendszerek finomhangolása után az alábbi rendszerek részesültek elismerésben:

  • ISCC (német (államilag finanszírozott) rendszer, amely valamennyi bioüzemanyag-típusra kiterjed)

  • Bonsucro EU (a cukornádalapú bioüzemanyagokra vonatkozó kerekasztal-kezdeményezés, amely Brazíliára helyezi a hangsúlyt)

  • RTRS EU RED (a szójaalapú bioüzemanyagokra vonatkozó kerekasztal-kezdeményezés, amely Brazíliára és Argentínára helyezi a hangsúlyt)

  • RSB EU RED (valamennyi bioüzemanyag-típusra kiterjedő kerekasztal-kezdeményezés)

  • 2BSvs (valamennyi bioüzemanyag-típusra kiterjedő francia ipari rendszer)

  • RSBA (az Abengoa társaság ellátási láncát lefedő ipari rendszer)

  • Greenergy (a Greenergy társaság ipari rendszere, amely a Brazíliából származó cukornádból előállított etanolra vonatkozik)

A Bizottság jelenleg más önkéntes rendszerekkel kapcsolatban is egyeztetéseket folytat arról, hogy e rendszerek miként növelhetnék színvonalukat ahhoz, hogy megfeleljenek a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági követelményeknek.

További információ

Az elismert rendszerek részletei és az értékelési jelentések az átláthatósági platformon kerülnek közzétételre a következő internetoldalon:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

A mai napon elismert rendszerekkel kapcsolatos további részletek a MEMO/11/522 jelzetű dokumentumban olvashatók.

Kapcsolattartók:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

2009/28/EK irányelv.


Side Bar