Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

De første af EU's bæredygtighedsordninger for biobrændstoffer får grønt lys

Bruxelles, den 19. juli 2011 – Biobrændstoffer kan være en miljøvenlig erstatning for fossile brændstoffer. Men vi må sikre os, at de tropiske skove og tørvemoser, der er rige på kulstof, ikke bliver omdannet til oliepalme- eller sukkerørsplantager. Vi må også kunne garantere, at biobrændstoffer, der anvendes i EU, giver mærkbare besparelser med hensyn til drivhusgas set i forhold til fossile brændstoffer. I den forbindelse må biobrændstoffernes bæredygtighed kontrolleres af medlemsstaterne eller gennem frivillige ordninger, som er blevet godkendt af Europa-Kommissionen. I dag har Kommissionen godkendt syv sådanne frivillige ordninger: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA og Greenergy. Godkendelsen gælder direkte i de 27 EU-medlemsstater.

Energikommissær Günther Oettinger udtaler: "Vi må sikre os, at hele biobrændstofproduktionen og –leveringskæden er bæredygtig. Derfor har vi sat de højeste bæredygtighedsstandarder i verden. De ordninger, der er blevet godkendt på EU-plan i dag, er et godt eksempel på et gennemsigtigt og pålideligt system, som kan sikre, at disse høje standarder bliver overholdt."

For at biobrændstoffer, der bliver anvendt i EU – hvad enten de er produceret lokalt eller er importeret – kan få statsstøtte eller medregnes ved de obligatoriske mål for vedvarende energi, skal de opfylde kriteriet om bæredygtighed. Målet med disse kriterier er at forebygge, at områder med stor biodiversitet og stort kulstoflager omlægges til produktion af råmateriale til biobrændstoffer. Det betyder i praksis, at biobrændstoffer, der er fremstillet af afgrøder, som er dyrket på områder, som tidligere var regnskov eller naturlige græsarealer med et unikt økosystem, ikke kan betragtes som bæredygtige. Desuden skal drivhusgasemissionerne for hele produktionskæden være mindst 35 % lavere i forhold til fossile brændstoffer. Denne tærskel vil blive højere med tiden.

Baggrund

EU har sat sig som mål at nå op på mindst 10 % vedvarende energi inden for transport i 2020. Når der anvendes biobrændstoffer til at nå dette mål, skal de opfylde en række bæredygtighedskrav. Det betyder, at biobrændstoffer ikke må fremstilles fra arealer med en høj biodiversitetsværdi, for eksempel beskyttede områder, eller fra arealer med et højt kulstofindhold, for eksempel skove eller tørvemoser.

Virksomheder kan vælge, om de vil påvise, at de opfylder disse bæredygtighedskrav gennem nationale systemer eller ved at tilslutte sig en frivillig ordning, som er godkendt af Kommissionen.

Når Kommissionen efter en indgående kontrol af en ordning ud fra bæredygtighedskravene kan konstatere, at ordningen på tilfredsstillende vis dækker bæredygtighedskravene i direktivet om vedvarende energi1, godkendes ordningen for fem år. Ordningen skal verificere, hvor og hvordan biobrændstofferne bliver fremstillet. Hvis reglerne i den frivillige ordning er opfyldt, kan ordningen udstede et certifikat for det pågældende produkt.

Efter en detaljeret vurdering foretaget af Kommissionen og diverse forbedringer blev følgende ordninger godkendt:

  • ISCC (tysk (statsfinansieret) ordning, der dækker alle typer biobrændstoffer).

  • Bonsucro EU (rundbordsinitiativ for sukkerrørsbaserede biobrændstoffer, fokuseret på Brasilien).

  • RTRS EU RED (rundbordsinitiativ for sojabaserede biobrændstoffer, fokuseret på Brasilien).

  • RSB EU RED (rundbordsinitiativ, der dækker alle typer biobrændstoffer).

  • 2BSvs (fransk industriordning, der dækker alle typer biobrændstoffer).

  • RSBA (industriordning for Abengoa, som dækker deres forsyningskæde).

  • Greenergy (industriordning for Greenergy, som dækker ethanol fra sukkerrør fra Brasilien).

Kommissionen er for øjeblikket ved at se på andre frivillige ordninger og på, hvordan disse også kan forbedres med hensyn til deres standarder, så de opfylder bæredygtighedskravene for biobrændstoffer.

Yderligere oplysninger

De godkendte ordninger og vurderingsrapporterne vil blive offentliggjort på gennemsigtighedsplatformen på netstedet:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_schemes_en.htm

Yderligere oplysninger om de ordninger, der er blevet godkendt i dag, kan ses i

MEMO/11/522.

Kontakt :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

1 :

Direktiv 2009/28/EF.


Side Bar