Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Cele 7 miliarde de euro pentru impulsionarea cercetării și inovării vor genera creștere și locuri de muncă

Bruxelles, 19 iulie 2011 – Comisarul Máire Geoghegan-Quinn a anunțat astăzi acordarea a aproape 7 miliarde de euro, destinate să dea un impuls inovării prin cercetare. Este cel mai mare pachet financiar de acest gen al Comisiei Europene, acordat în temeiul celui de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare (PC7), și se preconizează că va genera în jur de 174 000 de locuri de muncă în viitorul apropiat, precum și circa 450 000 de locuri de muncă și o creștere a PIB-ului de aproape 80 de miliarde de euro în 15 ani1. Finanțarea cercetării de către UE este o prioritate a agendei politice și a fost plasată acum în centrul unei strategii coerente pentru inovare, denumită „O Uniune a inovării” (IP/10/1288, MEMO/10/473), care este necesară dacă Europa dorește să poată concura cu țări mari și dinamice precum SUA și China.

Granturile vor promova cercetarea în vederea abordării celor mai mari provocări sociale cu care se confruntă Europa și lumea în ansamblu. Printre cei peste 16 000 de beneficiari ai fondurilor se vor număra universități, organizații de cercetare și întreprinderi. Se va acorda o atenție specială IMM-urilor, care vor beneficia inclusiv de un pachet de aproape 1 miliard de euro. De asemenea, va exista un nou premiu UE pentru femeile inovatoare a căror activitate a fost finanțată de PC7 sau de programe anterioare. Majoritatea „cererilor de propuneri” (invitații la licitație pentru obținerea de fonduri) vor fi publicate la data de 20 iulie.

„Astăzi, Europa își demonstrează din nou angajamentul de a face din cercetare și inovare o prioritate a agendei politice pentru creștere și locuri de muncă. Concurența la nivelul UE pentru aceste fonduri va reuni cei mai buni cercetători și inovatori din Europa, în vederea abordării celor mai mari probleme ale epocii noastre, precum energia, siguranța aprovizionării cu alimente, schimbările climatice și îmbătrânirea populației. Comisia propune o creștere semnificativă a fondurilor pentru cercetare și inovare alocate după 2013 programului nostru „Orizont 2020” și doresc să demonstrez contribuabililor, odată cu cererile de propuneri pe care le anunțăm astăzi, că suntem hotărâți să valorificăm la maximum fiecare euro investit”, a declarat Comisarul Geoghegan-Quinn.

Continuare pe pagina următoare

Detalii privind granturile

Punctul focal al cererilor de propuneri este combinarea cercetării cu inovarea pentru a aborda provocările sociale și a genera creștere și locuri de muncă durabile, dând Europei un avantaj pe piețele tehnologiilor esențiale ale viitorului.

Aceasta se va realiza prin furnizarea unui sprijin mai mare decât oricând activităților care contribuie la reducerea decalajului dintre cercetare și piață, de exemplu prin demonstrarea faptului că noile tehnologii au potențial comercial sau pot funcționa pe o scară suficient de mare pentru a fi viabile din punct de vedere industrial. Această abordare legată de piață se află, de asemenea, în centrul parteneriatelor europene pentru inovare (PEI), instituite în temeiul planului de acțiune aferent inițiativei „O Uniune a inovării”. Fiecare PEI, inclusiv parteneriatul-pilot privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, va fi sprijinit de proiecte ale PC7.

În total, pentru activitățile care au ca scop abordarea provocării reprezentate de satisfacerea necesităților unei populații îmbătrânite vor fi acordate 220 de milioane de euro din cele 656 de milioane de euro disponibile pentru cercetarea în domeniul sănătății, precum și 240 de milioane de euro din cele 3,1 miliarde de euro care reprezintă finanțare pentru tehnologia informației și comunicațiilor (TIC).

Restul fondurilor pentru TIC se vor duce către proiecte esențiale de dezvoltare în domeniul infrastructurilor de rețea și de servicii, al nano-/microsistemelor, fotonicii și roboticii, al conținutului digital și tehnologiilor lingvistice și pentru aplicații precum TIC pentru sănătate și TIC pentru eficiență energetică.

Consiliul European pentru Cercetare (CEC) va acorda circa 1,6 miliarde de euro celor mai buni cercetători juniori și seniori care activează în Europa. Pentru a contribui la reducerea decalajului între rezultatele cercetării de frontieră și comercializarea acestora, s-a introdus o inițiativă de mică amploare denumită „Proof of Concept” (validarea conceptului). O altă inițiativă este noul grant pentru sinergie al CEC („ERC Synergy Grant”), destinat să sprijine câteva grupuri mici de cercetători care lucrează împreună la același proiect.

Prin intermediul acțiunilor „Marie Curie” se vor furniza, pentru aproximativ 10 000 de cercetători de înaltă calificare, în jur de 900 de milioane de euro ca sprijin pentru mobilitatea și cariera cercetătorilor. Această sumă va include 20 de milioane de euro pentru un proiect-pilot de finanțare a „doctoratelor industriale europene”, pentru a stimula antreprenoriatul și cooperarea între universități, instituții de cercetare și companii.

Cele 265 de milioane de euro rezervate pentru cercetarea în domeniul mediului vor contribui la abordarea unor provocări majore, precum schimbările climatice, declinul biodiversității sau utilizarea eficientă a resurselor.

Ca răspuns la cererea din ce în ce mai mare de alimente mai sănătoase și mai sigure și de resurse biologice durabile, Comisia Europeană va investi peste 307 de milioane de euro în construirea unei bioeconomii puternice care să îmbunătățească metodele de producție, să creeze noi industrii și să ofere locuri de muncă.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), recunoscute ca fiind vitale pentru inovare, beneficiază de stimulente speciale pentru a participa. Pe lângă regulile simplificate, pachetul de investiții de aproape 1 miliard de euro pentru IMM-uri include scheme pilot atât în cadrul temei „Sănătate”, cât și prin mecanismul de finanțare a IMM-urilor cu partajarea riscurilor al Băncii Europene de Investiții.

Finanțarea de 488 de milioane de euro pentru nanotehnologii se va axa pe domenii precum fabricile viitorului, automobilele ecologice și clădirile eficiente din punct de vedere energetic.

Pentru cercetarea și inovarea în domeniul mobilității și al transportului mai curat, mai sigur și mai eficient se vor acorda 313 de milioane de euro.

În fine, Comisia rezervă 40 de milioane de euro pentru inițiativa „Orașe inteligente”, pentru a contribui la găsirea unor modalități mai eficiente de utilizare a energiei și de furnizare a serviciilor de transport urban.

Contextul

PC7 este cel mai mare program de finanțare a cercetării din lume, având un buget de peste 53 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Prin adoptarea strategiei Europa 2020 și, în februarie anul acesta, a inițiativei emblematice „O Uniune a inovării”, statele membre au făcut din cercetare și inovare o prioritate a agendei politice europene și piatra de temelie a planurilor de investiție în locuri de muncă și creștere durabilă.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/520 și MEMO/11/521

Inițiativa „O Uniune a inovării”: http://ec.europa.eu/innovation-union

Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm

Agenda digitală: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Contact:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

Pe baza modelului NEMESIS, care a fost creat de Prof. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) în cadrul proiectului de cercetare european DEMETER.


Side Bar