Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Zeven miljard euro voor onderzoek en innovatie voor economische groei en meer banen

Brussel, 19 juli 2011 – Commissaris Máire Geoghegan-Quinn heeft vandaag aangekondigd bijna 7 miljard euro uit te zullen trekken om de innovatie door onderzoek te stimuleren. Dit is het grootste financieringspakket op dit gebied van de Europese Commissie ooit in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7). Verwacht wordt dat hiermee op korte termijn ongeveer 174 000 banen worden geschapen en bijna 450 000 banen en 80 miljard BBP aan groei in de komende 15 jaar1. De financiering van onderzoek staat in de EU bovenaan de politieke agenda en is inmiddels de spil gaan vormen van een samenhangende innovatiestrategie, de Innovatie-Unie (IP/10/1288, MEMO/10/473). Europa heeft die strategie nodig als het met grote, dynamische landen als de VS en China wil concurreren.

Onderzoek wordt bevorderd met gerichte subsidies om de grootste maatschappelijke problemen aan te pakken waarmee Europa en de rest van de wereld te maken krijgen. Onder de meer dan 16 000 begunstigden van de financiering bevinden zich onder meer universiteiten, onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven. Speciale aandacht gaat uit naar kleine en middelgrote ondernemingen. Zij ontvangen een pakket van bijna 1 miljard euro. Ook komt er een nieuwe EU-prijs voor innovatie door vrouwen waarvan het werk uit het KP7 of eerdere programma’s is gefinancierd. De meeste “oproepen tot het indienen van voorstellen” (algemene uitnodigingen om subsidieaanvragen in te dienen) worden op 20 juli bekendgemaakt.

“Vandaag laat Europa weer zien hoezeer het zich ervoor wil inzetten om onderzoek en innovatie bovenaan de politieke agenda voor groei en werkgelegenheid te plaatsen. Als iedereen in de EU kan meedingen naar deze subsidies, betekent dat dat de beste onderzoekers en innovatoren in Europa samenkomen om oplossingen te zoeken voor de grootste problemen van deze tijd, zoals energie, voeding, veiligheid, klimaatverandering en vergrijzing. De Commissie stelt voor aanzienlijk meer financiering uit te trekken voor onderzoek en innovatie voor het Horizon 2020-programma na 2013 en met de oproepen die we vandaag aankondigen wil ik de belastingbetalers meteen al laten zien dat het ons ernst is als wij zeggen dat we elke euro zo goed mogelijk willen besteden,” zei commissaris Geoghegan-Quinn.

Meer volgt.

Meer over de subsidies

De oproepen tot het indienen van voorstellen zijn voornamelijk gericht op het integreren van onderzoek en innovatie om de maatschappelijke problemen aan te pakken en om duurzame banen en economische groei te scheppen door Europa een leidinggevende rol te geven voor de belangrijkste technologiemarkten van de toekomst.

Dit wordt bereikt door meer steun dan ooit tevoren te geven voor activiteiten die de kloof tussen onderzoek en de markt moeten helpen overbruggen, door bijvoorbeeld aan te tonen dat nieuwe technologieën commercieel potentieel hebben of kunnen werken op een schaal die groot genoeg is om voor de industrie haalbaar te zijn. Deze marktgebonden aanpak is ook van het grootste belang voor de Europese innovatiepartnerschappen die zijn opgezet in het kader van het actieplan Innovatie-Unie. Elk Europees innovatiepartnerschap, waaronder het proefproject Actief en gezond ouder worden, wordt door KP7-projecten ondersteund.

Al met al wordt 220 miljoen euro van de 656 miljoen euro die in totaal beschikbaar is voor gezondheidsonderzoek en 240 miljoen euro van de 1,3 miljard euro aan financiering voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) toegewezen aan activiteiten die erop gericht zijn de uitdagingen waarmee het ouder worden van de bevolking gepaard gaat, aan te pakken.

De rest van de ICT-financiering gaat naar belangrijke ontwikkelingen op het gebied van netwerk- en diensteninfrastructuur, van nano-/microsystemen, fotonica en robotica, van digitale inhoud en taaltechnologieën en van toepassingen zoals ICT voor gezondheid en ICT voor energie-efficiëntie.

De Europese Onderzoeksraad (ERC) zal ongeveer 1,6 miljard euro toekennen voor de beste jonge en senioronderzoekers die in Europa werken. Om de kloof tussen de resultaten van grensverleggend onderzoek en het op de markt brengen te helpen overbruggen, is een initiatief geïntroduceerd waarmee de toepasbaarheid van concepten op kleine schaal kan worden bewezen. Een ander initiatief is de nieuwe “synergiesubsidie van de ERC” om een paar kleine groepen onderzoekers te ondersteunen die samenwerken aan hetzelfde project.

Ongeveer 900 miljoen euro gaat naar ondersteuning van de mobiliteit van onderzoekers en hun carrière via “Marie Curie-beurzen” voor ongeveer 10 000 hooggekwalificeerde onderzoekers. Hiervan gaat onder meer 20 miljoen euro naar een proefproject om “Europese doctoraten voor het bedrijfsleven” te financieren dat erop gericht is het ondernemerschap en de samenwerking tussen universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven te stimuleren.

De 265 miljoen euro die zijn gereserveerd voor milieuonderzoek zijn bedoeld om grote uitdagingen zoals klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit of efficiënt omgaan met hulpbronnen aan te pakken.

In antwoord op de toenemende vraag naar veiliger en gezonder voedsel en duurzame biologische rijkdommen, zal de Europese Commissie 307 miljoen euro investeren in de opbouw van een sterke bio-economie waarmee de productiemethoden zullen worden verbeterd en nieuwe industrieën en banen zullen worden geschapen.

Het midden en kleinbedrijf (mkb) wordt erkend als essentiële drager van innovatie, en het mkb wordt extra gestimuleerd om deel te nemen. Behalve onlangs vereenvoudigde regels omvat het investeringspakket van bijna 1 miljard euro voor het mkb proefprojecten die binnen het thema Gezondheid vallen en die worden gesteund door de “risicodelende financieringsfaciliteit voor het mkb” van de Europese Investeringsbank.

Voor nanotechnologie is 488 miljoen euro uitgetrokken die met name wordt gericht op gebieden als fabrieken van de toekomst, groene auto’s en energiezuinige gebouwen.

Naar onderzoek en innovatie voor schoner, veiliger en efficiënter vervoer en mobiliteit gaat 313 miljoen euro.

Tot slot reserveert de Commissie 40 miljoen euro voor het initiatief “slimme steden” om efficiëntere manieren te helpen vinden om met energie om te gaan en voor stadsvervoer te zorgen.

Achtergrond

KP7 is het grootste onderzoeksfinancieringsprogramma ter wereld met een begroting van meer dan 53 miljard euro voor de periode 2007-2013. De lidstaten hebben onderzoek en innovatie bovenaan de Europese politieke agenda geplaatst door in februari van dit jaar de Europa-2020-strategie vast te stellen en hun goedkeuring te hechten aan de Innovatie-Unie.

Zie ook MEMO/11/520 en MEMO/11/521

Innovatie-Unie: http://ec.europa.eu/innovation-union

Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_nl.htm

Digitale agenda: http://ec.europa.eu/digital-agenda

Contactpersonen:

Mark English (+32 2 296 24 10)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

1 :

gebaseerd op het NEMESIS-model dat door Prof. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) is ontwikkeld als onderdeel van het Europese onderzoeksproject DEMETER.


Side Bar