Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen vill att alla medborgare ska ha tillgång till bankkonto till en överkomlig avgift

Bryssel, den 18 juli 2011 – Att ha tillgång till ett bankkonto har blivit en förutsättning för att delta fullt ut i det ekonomiska och sociala livet i det moderna samhället, och användningen av kontanter minskar snabbt. I dagens värld är det dagliga livet svårt och dyrt om man inte har tillgång till ett bankkonto. Vanliga saker som att betala räkningar, få lön eller bidrag och köpa varor och tjänster blir en utmaning. Aktuella undersökningar visar dock att det i EU finns ungefär 30 miljoner konsumenter över 18 år som inte har ett bankkonto. Av dessa 30 miljoner "kontolösa" medborgare uppskattas 6–7 miljoner sakna bankkonto eftersom de har blivit nekade tillgång till det. Dessa människor kan för närvarande inte till fullo dra nytta av den inre marknaden.

Dagens rekommendation från kommissionen om tillgång till ett standardbetalkonto kommer att främja finansiell och social inkludering av konsumenter i EU. Kommissionen uppmanar medlemsländer att se till att sådana konton blir tillgängliga till en rimlig avgift för alla konsumenter, oberoende av vilket land personerna bor i eller deras ekonomiska situation. Kommissionen kommer att bedöma läget om ett år och därefter eventuellt föreslå vad annat som behöver göras, inklusive lagstiftningsåtgärder.

Tillgång till ett bankkonto är en av inremarknadsaktens prioriteringar. Den har potential att förenkla livet för miljontals européer” säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden och tjänster. ”Det är viktigt att se till att personer inte längre utestängs från att ha tillgång till en sådan grundläggande och nödvändig tjänst och att det därigenom blir möjligt för dem att till fullo delta i samhället de bor i och dra nytta av den inre marknadens fördelar.”

Bakgrund:

Förslagets huvudpunkter

Tillgång till ett lämpligt betalkonto: Kommissionens rekommendation till medlemsländerna fastställer tydligt de grundläggande principer som borde införas på nationell nivå för att garantera tillgång till lämpliga betaltjänster. Kommissionen anser att alla konsumenter i EU, oberoende av ekonomisk situation, ska ha rätt att öppna och använda ett grundläggande betalkonto, även i medlemsländer de endast bor tillfälligt i.

Egenskaper för ett grundläggande betalkonto: I rekommendationen anges vilka betaltjänster ett grundläggande betalkonto bör och inte bör omfatta. Kontoinnehavaren ska kunna ta emot, sätta in, överföra och ta ut pengar. Man ska också kunna göra direktdebiteringar och kreditöverföringar. Tjänsten omfattar däremot inte kontokrediter.

Rimligt pris: Att säkerställa tillgång till grundläggande betaltjänster borde inte endast handla om att bevilja en rättighet. För att garantera överkomliga prisvillkor som gör det möjligt för konsumenter att även i praktiken använda grundläggande bankkonton rekommenderar kommissionen att om kontot inte är gratis så bör avgiften åtminstone vara rimlig. Varje enskilt medlemsland måste avgöra vilken avgift som är rimlig med tanke på kriterier såsom den nationella inkomstnivån, den genomsnittliga avgiften för betalkonton eller de totala provisionskostnaderna för ett grundläggande betalkonto.

Utsedda betaltjänstleverantörer: De flesta betaltjänstleverantörer – vanligtvis banker – erbjuder betalkonton. I rekommendationen anges inte vilka betaltjänstleverantörer som ska göra tjänsten tillgänglig för konsumenter på nationell nivå. Det är upp till landet att bestämma vem som ska erbjuda tjänsten inom deras jurisdiktion. Medlemsländerna har alltså frihet att utse en, flera eller till och med alla betaltjänstleverantörer till denna uppgift.

Slutligen uppmuntrar kommissionen medlemsländerna till att inleda informationskampanjer om tillgången till sådana grundläggande betalkonton, deras prisvillkor, vilka förfaranden som ska följas för att utnyttja rätten till tillgång till grundläggande bankkonton och metoderna för klagomål och prövning utanför domstol. Kommissionen ber även medlemsländerna att ta fram tillförlitlig statistik om grundläggande betalkonton för att man bättre ska kunna övervaka situationen.

Se även MEMO/11/514

För mer information om EU:s verksamhet på detta område

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes +32 22964450

Catherine Bunyan +32 22996512

Carmel Dunne +32 22998894


Side Bar