Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija priporočila dostop do osnovnih in cenovno ugodnih bančnih računov za vse državljane

Bruselj, 18. julij 2011– Kdor se želi polno vključiti v gospodarsko in družabno življenje v sodobni družbi, mora nujno imeti bančni račun, saj uporaba gotovine vse bolj izginja. Brez osnovnega bančnega računa je vsakodnevno življenje v današnjem svetu težje in dražje. Vsa opravila od plačevanja računov, prejemanja dohodkov ali ugodnosti do kupovanja dobrin in storitev postanejo izziv. Kljub temu so nedavne študije pokazale, da okoli 30 milijonov polnoletnih potrošnikov v Evropski uniji nima bančnega računa. Med temi 30 milijoni brez bančnega računa jih po ocenah med 6 in 7 milijoni računa nima zato, ker do njega nimajo dostopa. Ti ljudje trenutno ne morejo koristiti vseh ugodnosti enotnega trga.

Današnje priporočilo Evropske komisije o dostopu do osnovnega plačilnega računa spodbuja finančno in socialno vključevanje potrošnikov po vsej Evropi. Komisija poziva države članice, naj bodo takšni računi potrošnikom dostopni po razumnih cenah, ne glede v kateri državi EU prebivajo in kakšen je njihov finančni položaj. Obenem bo Komisija čez eno leto ocenila razmere in po potrebi predlagala dodatne ukrepe, tudi zakonodajne.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Dostop do osnovnega bančnega računa je ena od prednostnih nalog Akta za enotni trg. S tem se lahko izboljšajo življenja milijonov Evropejcev. Pomembno je, da odpravimo prakse, ki ljudem preprečujejo dostop do tako osnovne in nujne storitve, ter jim na ta način omogočimo, da se polno vključijo v družbo, v kateri živijo, in uživajo ugodnosti enotnega trga".

Ozadje

Glavne točke predloga:

Dostop do primernega plačilnega računa: Priporočilo Evropske komisije državam članicam jasno opredeljuje temeljna načela, ki jih je treba uveljaviti na nacionalni ravni, da se zagotovi dostop do primernih plačilnih storitev. Kot je zapisano v priporočilu, mora vsak potrošnik v Uniji ne glede na svoj finančni položaj imeti pravico, da odpre in uporablja osnovni plačilni račun, tudi v državi članici, kjer nima stalnega prebivališča.

Značilnosti osnovnega plačilnega računa: V priporočilu je opredeljeno, katere plačilne storitve naj vključuje osnovni plačilni račun in katerih ne. Imetnik računa naj bi imel možnost prejemati, polagati, prenašati in dvigati sredstva. Prav tako naj bi imel možnost izvajati neposredne obremenitve in bančna nakazila, ne bo pa smel prekoračiti pozitivnega stanja na računu.

Razumna cena: Pri omogočanju dostopa do osnovnih plačilnih storitev ne gre le za zagotavljanje pravice. Da bi ustvarili ustrezne cenovne pogoje, na podlagi katerih bodo lahko potrošniki dejansko uživali odstop do osnovnih plačilnih računov, priporočilo določa načelo, da mora ponudnik plačilnih storitev v primeru, ko račun ni na voljo brezplačno, postaviti razumne cene. Vsaka država članica bo morala sama opredeliti, kakšne cene so razumne, pri čemer bo morala upoštevati merila, kot so raven nacionalnega dohodka, povprečni stroški plačilnih računov ali skupni stroški zagotavljanja osnovnega plačilnega računa.

Imenovani ponudniki plačilnih storitev: Večina ponudnikov plačilnih storitev, zlasti banke, ponujajo plačilne račune. V priporočilu Komisije ni opredeljeno, točno katera vrsta ponudnikov plačilnih storitev ali kateri ponudniki plačilnih storitev naj potrošnikom omogočijo odstop do te ugodnosti na nacionalni ravni. Vsaka država članica namreč lahko sama odloči, kateri ponudniki naj v okviru svoje pristojnosti omogočijo dostop do plačilnih računov. Države članice tako lahko enega, več ali kar vse ponudnike plačilnih storitev imenujejo za ponudnike osnovnih plačilnih računov.

Komisija naposled spodbuja države članice, naj začnejo s kampanjami za večjo ozaveščenost javnosti o dostopnosti osnovnih plačilnih računov, njihovih cenah, postopkih za uveljavitev pravice dostopa do osnovnih plačilnih računov ter načinih za dostop do pritožbenih postopkov in drugih pravnih sredstev za izvensodno reševanje sporov. Da bi lahko bolje spremljala razmere, Komisija obenem države članice poziva, naj zberejo zanesljive statistične podatke o osnovnih plačnih računih.

Glej tudi MEMO/11/514

Več informacij o dejavnostih EU na tem področju je na voljo na naslovu:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm.

Kontakti :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar