Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia recomandă ca toți cetățenii să aibă acces la conturi bancare de bază cu costuri abordabile

Bruxelles, 18 iulie 2011 – Accesul la un cont bancar a devenit o precondiție pentru participarea deplină la viața economică și socială a unei societăți moderne, iar utilizarea numerarului este în scădere rapidă. În lumea de astăzi, lipsa accesului la un cont bancar de bază îngreunează viața de zi cu zi și o face mai costisitoare. Totul, de la plata facturilor pentru utilități și încasarea unor venituri sau a unor beneficii, până la cumpărarea de bunuri și servicii, devine o problemă. Cu toate acestea, studii recente arată că circa 30 de milioane de consumatori cu vârstă peste 18 ani din Uniunea Europeană nu au un cont bancar. Dintre acești 30 de milioane de cetățeni rămași în afara sistemului bancar, se estimează că între 6 și 7 milioane se găsesc în această situație din cauză că li s-a refuzat accesul la un cont bancar. Aceste persoane nu pot, în stadiul actual al lucrurilor, să beneficieze pe deplin de piața unică.

Recomandarea de astăzi a Comisiei Europene, privind accesul la un cont de plăți de bază, va promova incluziunea financiară și socială pentru consumatorii din întreaga Europă. Comisia invită statele membre să se asigure că astfel de conturi vor deveni disponibile, cu costuri rezonabile pentru consumatori, indiferent de țara din cadrul UE în care își au reședința și indiferent de situația lor financiară. Peste un an, Comisia va evalua situația și, dacă este cazul, va propune noi măsuri, inclusiv de natură legislativă.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a declarat: „Accesul la un cont bancar de bază este una din prioritățile Actului privind piața unică. Acesta are potențialul de a ameliora viețile a milioane de europeni. Este important să se pună capăt practicilor care exclud cetățenii de la accesul la un serviciu de bază atât de esențial, dându-le astfel posibilitatea de a se integra pe deplin în societatea în care trăiesc și de a se bucura de beneficiile pieței unice.”

Context

Principalele elemente ale propunerii

Accesul la un cont de plăți adecvat: Recomandarea Comisiei către statele membre prezintă în mod clar principiile fundamentale care ar trebui să fie puse în aplicare la nivel național pentru a garanta accesul la servicii de plată adecvate. Se consideră că orice consumator cu reședința în Uniune, indiferent de situația sa financiară, ar trebui să aibă dreptul de a-și deschide și de a utiliza un cont de plăți de bază, inclusiv în alt stat membru decât cel în care își are reședința permanentă.

Caracteristicile unui cont de plăți de bază: Recomandarea precizează ce servicii trebuie sau nu să includă un cont de plăți de bază. Acesta ar trebui să îi permită titularului să primească, să depoziteze, să transfere și să retragă fonduri. Ar trebui să permită, de asemenea, debitările directe și viramentele, dar nu include creditele pe descoperit de cont.

Tarife rezonabile: Asigurarea accesului la servicii de plată de bază ar trebui să însemne mai mult decât simpla acordare a unui drept. În vederea garantării unor tarife corespunzătoare, care să le permită consumatorilor un acces efectiv la conturile de plăți de bază, recomandarea stabilește principiul că, în cazul în care contul nu este gratuit, comisioanele percepute de prestatorul de servicii de plată trebuie să fie rezonabile. Fiecare stat membru trebuie să determine ce înseamnă comision rezonabil, ținând cont de criterii precum nivelul veniturilor din țara respectivă, comisioanele medii pentru conturile de plăți sau costul total al furnizării unui cont de plăți de bază.

Prestatorii desemnați de servicii de plată: Majoritatea prestatorilor de servicii de plată – în general bănci – oferă conturi de plăți. Prezenta recomandare nu precizează categoria de prestatori de servicii de plată sau prestatorii de servicii de plată care ar trebui să pună la dispoziția consumatorilor acest produs la nivel național. Se lasă la latitudinea fiecărui stat membru stabilirea prestatorului/prestatorilor care ar trebui să furnizeze produsul respectiv pe teritoriul său. Astfel, statele membre au libertatea de a desemna unul, mai mulți sau chiar toți prestatorii de servicii de plată drept furnizori de conturi de plăți de bază.

În fine, Comisia încurajează statele membre să lanseze campanii prin care publicul să fie informat de disponibilitatea acestor conturi de plăți de bază, de condițiile tarifare ale acestora, de procedurile care trebuie urmate pentru exercitarea dreptului de a avea acces la acestea și de metodele prin care pot avea acces la un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire. Comisia solicită, de asemenea, statelor membre să realizeze statistici fiabile privitoare la conturile de plăți de bază, în vederea asigurării unei mai bune monitorizări a situației.

A se vedea, de asemenea, MEMO/11/514.

Mai multe informații privind activitățile UE în acest domeniu pot fi obținute la adresa de web următoare:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar