Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisijas ierosinājums: vienkāršu un lētu bankas kontu ikvienam iedzīvotājam!

Briselē, 2011. gada 18. jūlijā. Mūsdienu sabiedrībā bankas konts ir viens no priekšnoteikumiem, lai pilnvērtīgi iesaistītos ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Skaidru naudu lietojam aizvien mazāk. Ja mūsdienās cilvēkam nav bankas konta, tas apgrūtina un sadārdzina dzīvi: ir sarežģīti samaksāt elektrības rēķinu, saņemt algu vai pabalstus, pat iegādāties preces un pakalpojumus. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka Eiropas Savienībā bankas konta nav aptuveni 30 miljoniem patērētāju, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Lēš, ka aptuveni 6-7 miljoniem bankas konta nav tāpēc, ka šiem iedzīvotājiem liegta iespēja tādu atvērt. Pašlaik šie ļaudis nevar pilnā mērā izmantot vienotā tirgus priekšrocības.

Šodien publicētais Eiropas Komisijas ieteikums par tiesībām piekļūt maksājumu pamatkontam sekmēs visu Eiropas patērētāju finansiālo un sociālo iekļautību. Komisija aicina dalībvalstis nodrošināt, lai šādi konti par samērīgu maksu būtu pieejami patērētājiem neatkarīgi no viņu uzturēšanās valsts ES vai finansiālā stāvokļa. Gada laikā Komisija izvērtēs stāvokli un vajadzības gadījumā ierosinās vēl citus, tostarp leģislatīvus, pasākumus.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē teica:Viena no Vienotā tirgus aktā izvirzītajām prioritātēm ir nodrošināt piekļuvi vienkāršam bankas pamatkontam. Tas varētu atvieglot dzīvi miljoniem Eiropas iedzīvotāju. Pastāvošajiem ierobežojumiem ir jādara gals, lai arī tie, kam līdz šim piekļuve šādam elementāram un ļoti vajadzīgam pakalpojumam bija liegta, varētu pilnībā iekļauties sabiedrībā un baudīt vienotā tirgus priekšrocības.

Konteksts

Priekšlikuma galvenie elementi

Piekļuve piemērotam maksājumu kontam. Komisijas ieteikumā dalībvalstīm ir skaidri izklāstīts, kādi pamatprincipi jāiedibina valstu līmenī, lai garantētu piekļuvi piemērotiem maksājumu pakalpojumiem. Ikvienam patērētājam, kas dzīvo Savienībā, lai kāds būtu viņa materiālais stāvoklis, jānodrošina tiesības atvērt un izmantot maksājumu pamatkontu, turklāt pat dalībvalstī, kurā viņš nedzīvo pastāvīgi.

Maksājumu pamatkonta iezīmes. Ieteikumā norādīts, kādām jābūt maksājumu pamatkonta funkcijām. Konta turētājam jābūt iespējai saņemt, noguldīt, pārskaitīt un izņemt naudu. Jābūt tiešā debeta un kredīta pārvedumu iespējai, bet nav jānodrošina overdrafta iespēja.

Samērīga cena. Nodrošināt piekļuvi maksājumu pamatkontam — tas nenozīmē tikai piešķirt šādas tiesības. Arī maksām jābūt tādām, lai patērētāji varētu patiešām atvērt maksājumu pamatkontus. Tāpēc ieteikumā paredzēts princips, ka gadījumā, ja konta atvēršana un uzturēšana nav bez maksas, pakalpojuma sniedzēja iekasētajām maksām jābūt samērīgām. Katra dalībvalsts pati nosaka, kāda ir samērīga maksa, ņemot vērā tādus kritērijus kā ienākumu līmenis valstī, vidējā maksa par maksājumu kontiem vai maksājumu pamatkontu uzturēšanas izmaksas.

Izraudzīti maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Vairums maksājumu pakalpojumu sniedzēju (lielākoties bankas) nodrošina iespēju atvērt maksājumu kontus. Ieteikumā nav norādīts, kādas kategorijas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vai kuriem konkrētiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāpiedāvā šis produkts patērētājiem valsts līmenī. Dalībvalstu ziņā ir izlemt, kuriem pakalpojumu sniedzējiem attiecīgajā jurisdikcijā ir jāpiedāvā šis produkts. Tātad dalībvalstis var izraudzīties vienu, vairākus vai pat visus maksājumu pakalpojumu sniedzējus kā maksājumu pamatkontu nodrošinātājus.

Visbeidzot, Komisija aicina dalībvalstis sākt kampaņas, lai vairotu sabiedrības informētību par šādu pamatkontu pieejamību, to izmaksām, kārtību, kādā īstenojamas tiesības piekļūt maksājumu pamatkontiem, un paņēmieniem, kā piekļūt ārpustiesas sūdzību un strīdu izšķiršanas mehānismam. Komisija arīdzan aicina dalībvalstis apkopot ticamu statistiku par maksājumu pamatkontiem, lai varētu vieglāk sekot līdzi norisēm.

Sk. arī MEMO/11/514.

Vairāk informācijas par ES pasākumiem šajā jomā

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar