Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija rekomenduoja suteikti visiems piliečiams galimybę naudotis banko sąskaita

Briuselis, 2011 m. liepos 18 d. Šiais laikais visavertis dalyvavimas šiuolaikinės visuomenės ekonominiame ir socialiniame gyvenime jau sunkiai įsivaizduojamas be naudojimosi banko sąskaita. Grynaisiais pinigais atsiskaitoma vis rečiau ir rečiau. Neturėdamas galimybės naudotis pagrindine banko sąskaita, šiuolaikinis žmogus kasdien patiria daug sunkumų ir papildomų išlaidų. Problemų kyla visur – mokant komunalinius mokesčius, gaunant pajamas ar išmokas, taip pat perkant prekes ir paslaugas. Vis dėlto, naujausių tyrimų duomenimis, apie 30 milijonų vyresnių kaip 18 m. ES vartotojų banko sąskaitos neturi. Apytikriu vertinimu, 6–7 milijonai iš šių 30 milijonų banko sąskaitos neturinčių žmonių jos neturi todėl, kad jų prašymas buvo atmestas. Todėl dabar šie asmenys negali pasinaudoti visais bendrosios rinkos privalumais.

Šiandien pateiktoje rekomendacijoje dėl galimybės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita Europos Komisija skatina didinti visų ES vartotojų finansinę bei socialinę įtrauktį. Komisija ragina valstybes nares užtikrinti, kad tokias sąskaitas už teisingą mokestį galėtų turėti visi vartotojai, nesvarbu, kurioje ES šalyje jie gyvena ir kokia jų finansinė padėtis. Po metų ji vėl įvertins padėtį ir prireikus siūlys kitų priemonių, galbūt ir teisės aktų.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė:Suteikti galimybę naudotis pagrindine banko sąskaita – vienas svarbiausių Bendrosios rinkos aktu nustatytų uždavinių. Tai gali palengvinti milijonų europiečių gyvenimą. Turime uždrausti procedūras, dėl kurių žmonės negali naudotis tokia paprasta ir reikalinga paslauga, ir suteikti jiems galimybę būti visateisiais visuomenės nariais ir naudotis bendrosios rinkos privalumais.“

Pasiūlymo aplinkybės

Svarbiausi pasiūlymo aspektai

Galimybė naudotis tinkama mokėjimo sąskaita. Komisijos rekomendacijoje valstybėms narėms aiškiai išdėstyti pagrindiniai principai, kuriuos įgyvendinus nacionaliniu lygmeniu turėtų būti užtikrinta galimybė naudotis tinkamomis mokėjimo paslaugomis. Rekomendacijoje laikomasi nuostatos, kad bet kuris Europos Sąjungoje gyvenantis vartotojas, nežiūrint jo finansinės padėties, turi teisę atsidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą ir ja naudotis, taip pat valstybėje narėje, kurioje jis nuolat negyvena.

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos elementai. Rekomendacijoje nurodoma, kokios mokėjimo paslaugos turėtų būti įtrauktos į pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų komplektą, o kokios ne. Sąskaitos savininkui turėtų būti suteikta galimybė pinigus gauti, padėti į banką, pervesti ir pasiimti iš banko. Tokioje sąskaitoje turi būti galima atlikti tiesioginio debeto operacijas ir kredito pervedimus, tačiau nesuteikiama galimybė pereikvoti sąskaitos lėšas.

Teisinga kaina. Tam, kad būtų sudaryta galimybė naudotis pagrindinėmis mokėjimo paslaugomis, nepakanka vien suteikti atitinkamą teisę. Kad būtų užtikrintos tinkamos kainodaros sąlygos, leidžiančios vartotojams iš tikrųjų naudotis pagrindinėmis mokėjimo sąskaitomis, rekomendacijoje nustatytas toks principas: jeigu sąskaita nėra atidaroma nemokamai, mokėjimo paslaugų teikėjo imami mokesčiai turėtų būti teisingi. Koks mokestis yra teisingas, kiekviena valstybė narė nustato pati, atsižvelgdama į tokius kriterijus kaip nacionalinis pajamų lygis, vidutinis mokėjimo sąskaitų mokestis ar bendros pagrindinės mokėjimo sąskaitos suteikimo išlaidos.

Įgaliotieji mokėjimo paslaugų teikėjai. Atidaryti mokėjimo sąskaitas siūlo daugelis mokėjimo paslaugų teikėjų, daugiausia bankai. Šioje rekomendacijoje nenurodoma, kokio tipo mokėjimo paslaugų teikėjai ar kuris konkretus mokėjimo paslaugų teikėjas turėtų suteikti vartotojams galimybę naudotis šiuo produktu valstybėse narėse. Kiekvienai valstybei narei paliekama teisė pačiai nuspręsti, kuris paslaugų teikėjas ar teikėjai turėtų siūlyti šį produktą jos teritorijoje. Taigi siūlyti pagrindines mokėjimo sąskaitas valstybės narės gali įgalioti vieną, kelis ar net visus veikiančius mokėjimo paslaugų teikėjus.

Be to, Komisija ragina valstybes nares vykdyti informavimo kampanijas, kad visuomenė daugiau sužinotų apie galimybę turėti tokias pagrindines mokėjimo sąskaitas, apie susijusias kainodaros sąlygas, teisės naudotis pagrindine mokėjimo sąskaita įgyvendinimo procedūras ir būdus pasinaudoti neteisminio apskundimo ir žalos atlyginimo mechanizmu. Norėdama geriau stebėti padėtį, ji taip pat prašo valstybių narių kaupti patikimus statistinius duomenis apie pagrindines mokėjimo sąskaitas.

Taip pat žr. MEMO/11/514.

Daugiau informacijos apie ES veiklą šioje srityje galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2) 296 44 50

Catherine Bunyan (+32 2) 299 65 12

Carmel Dunne (+32 2) 299 88 94


Side Bar