Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság mindenki számára elérhető, alapszintű bankszámlát javasol

Brüsszel, 2011. július 18. – A bankszámlához való hozzáférés a gazdasági és társadalmi életben való részvétel előfeltételévé vált, a készpénzhasználat pedig rohamosan visszaszorul. Ha valaki a mai világban nem rendelkezik legalább alapszintű bankszámlával, akkor ez számára körülményesebbé és költségesebbé teszi a mindennapi életet. Így kihívást jelent egy közüzemi számla rendezése, a jövedelmének vagy egyéb juttatásoknak a fogadása, de már az áruk és szolgáltatások megvásárlása is. A közelmúltban készített felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy az Európai Unióban a 18 évesnél idősebb fogyasztók közül mintegy 30 millióan nem rendelkeznek bankszámlával. E 30 millió „bankszámla nélküli” állampolgár közül 6 és 7 millió közöttire tehető azoknak a száma, akiknek azért nincs bankszámlájuk, mert megvonták tőlük a számlanyitás lehetőségét. Ezek az emberek jelenleg nem tudják teljes körűen igénybe venni az egységes piac kínálta előnyöket.

Az Európai Bizottság által az alapszintű fizetési számlához való hozzáférésről ma kiadott ajánlás Európa-szerte elő fogja mozdítani a fogyasztók pénzügyi és társadalmi integrációját. A Bizottság azt kéri a tagállamoktól, biztosítsák, hogy az ilyen célokra szolgáló számlák ésszerű díj ellenében elérhetővé váljanak az állampolgárok számára, függetlenül EU-n belüli tartózkodási helyüktől és anyagi helyzetüktől. A Bizottság egy éven belül fel fogja mérni a helyzetet, és indokolt esetben további, akár jogalkotási intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is fog tenni.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az alapszintű bankszámlához való hozzáférés az egységes piaci intézkedéscsomag egyik prioritása. Segítségével európaiak millióinak életkörülményei javíthatók. Véget kell vetnünk az olyan gyakorlatoknak, amelyek embereket rekesztenek ki egy ilyen alapvető és létfontosságú szolgáltatás igénybevevőinek köréből. Ezáltal biztosítjuk a feltételét annak, hogy ők is teljes mértékben részt vehessenek a társadalmi életben, és élvezhessék az egységes piac előnyeit.”

Háttér

A javaslat fő elemei

Megfelelő fizetési számlához való hozzáférés: A tagállamoknak címzett bizottsági ajánlás világosan meghatározza a megfelelő pénzforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférést garantáló, nemzeti szinten érvényesítendő alapelveket. Az ajánlás értelmében az Unióban tartózkodó bármely fogyasztó számára – pénzügyi körülményeitől függetlenül – biztosítani kell a jogot, hogy alapszintű fizetési számlát nyisson és használjon még abban a tagállamban is, ahol nem rendelkezik állandó lakóhellyel.

Az alapszintű fizetési számla jellemzői: Az ajánlás rögzíti, hogy melyek azok a pénzforgalmi szolgáltatások, amelyeket az alapszintű fizetési számlához biztosítani kell, és melyeket nem. A számlatulajdonos számára lehetővé kell tenni, hogy pénzt fogadjon, betétet helyezzen el, átutalást végezzen és készpénzt vegyen fel. A számlának biztosítania kell a csoportos beszedési megbízások és átutalások teljesítésének lehetőségét is, de folyószámlahitel nem kapcsolódik hozzá.

Ésszerű árazás: Az alapvető pénzforgalmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása nem csupán egy jog megadásáról szól. A fogyasztók számára a hozzáférés lehetőségét ténylegesen biztosító, megfelelő árazási feltételek garantálása érdekében az ajánlás rögzíti azt az elvet, hogy amennyiben a számlát a pénzforgalmi szolgáltató nem ingyenesen biztosítja, a számlához ésszerű díjakat kell szabnia. A tagállamok maguk döntenek arról, hogy mi számít ésszerű díjszabásnak. Ehhez olyan tényezőket vehetnek figyelembe, mint a tagállamra jellemző jövedelmi szintek, a fizetési számlákhoz kapcsolódó átlagos díjak, vagy az alapszintű fizetési számla nyújtásához kapcsolódó teljes költség.

Kijelölt pénzforgalmi szolgáltatók: A pénzforgalmi szolgáltatók – jórészt bankok – általában kínálnak fizetési számlákat. Az ajánlás nem határozza meg tagállami szinten a pénzforgalmi szolgáltatók azon kategóriáit, vagy egyes pénzforgalmi szolgáltatókat, amelyeknek biztosítaniuk kell az alapszintű szolgáltatást a fogyasztók számára. Az egyes tagállamok jogkörébe van utalva annak eldöntése, hogy joghatóságuk alatt mely szolgáltató(k)nak kelljen ilyen szolgáltatást nyújtania. A tagállamok tehát kijelölhetnek egy, több vagy akár az összes pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy alapszintű fizetési számlát kínáljon.

A Bizottság egyúttal olyan kampányok indítására is ösztönzi a tagállamokat, amelyek célja a nyilvánosság körében az alapszintű fizetési számlák hozzáférhetőségével, díjszabásával, az alapszintű fizetési számlákhoz való hozzáférés jogának gyakorlása érdekében követendő eljárásokkal és a peren kívüli panasztételi és jogorvoslati mechanizmus elérési módszereivel kapcsolatos tájékozottság növelése. A helyzet jobb nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a Bizottság az alapszintű fizetési számlákkal kapcsolatos megbízható statisztikák összeállítását is kéri a tagállamoktól.

Lásd még: MEMO/11/514.

Részletesebb tájékoztatás az EU-nak az e területen végzett tevékenységéről:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar