Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/88

Bruxelles, 27 ianuarie 2011

Comisia Europeană lansează o consultare pe tema modernizării pieței europene a achizițiilor publice

Achizițiile publice reprezintă aproximativ 17% din PIB-ul UE. În condițiile în care multe state membre se confruntă cu restricții bugetare și dificultăți economice, politica în domeniul achizițiilor publice trebuie să asigure cea mai eficientă utilizare a fondurilor publice, pentru a sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Pentru aceasta, atât autoritățile publice europene, cât și furnizorii acestora ar avea nevoie de instrumente flexibile și ușor de utilizat care să faciliteze cât mai mult posibil un proces transparent și concurențial de acordare a contractelor. Având în vedere obiectivele menționate, Comisia Europeană a lansat astăzi o consultare. Această dezbatere deschisă cu părțile interesate se va axa pe modernizarea regulilor, instrumentelor și metodelor, astfel încât achizițiile publice să contribuie mai bine la îndeplinirea acestor obiective. Termenul limită pentru trimiterea răspunsurilor referitoare la Cartea verde este 18 aprilie 2011.

Michel Barnier, Comisarul pentru piața internă și servicii, a precizat în legătură cu acest subiect: „Este necesar să clarificăm regulile de achiziție publică, pentru a face lucrurile mai ușoare atât pentru autoritățile publice, cât și pentru companiile care licitează pentru contracte în Europa. În cadrul acestei consultări se vor afla în centrul atenției teme precum accesul companiilor mai mici la piețele de achiziții, reducerea birocrației sau promovarea achizițiilor transfrontaliere la nivel european. De asemenea, vreau să mă asigur că achizițiile publice pot ajuta la crearea de locuri de muncă, la inovare și la protecția mediului.”

Achizițiile publice reprezintă aproximativ 17% din PIB-ul UE. Folosirea acestor 17 procente în cel mai bun mod cu putință este esențială pentru relansarea economiei noastre și pentru crearea de locuri de muncă, cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă de criză. Părțile interesate au solicitat revizuirea sistemului de achiziții publice al UE pentru a-i eficientiza procedurile și a le adapta mai bine la noile provocări, cum ar fi necesitatea unei utilizări mai eficiente a fondurilor publice, precum și luarea în considerare a aspectelor de ordin social și ecologic.

Companiile, în special IMM-urile (care se estimează că reușesc să obțină între 31% și 38% din valoarea contractuală totală aferentă achizițiilor publice), au nevoie să li se îmbunătățească și să li se faciliteze mai mult accesul la contractele publice din întreaga UE, astfel încât să poată profita pe deplin de o piață cu adevărat europeană a achizițiilor. În mod similar, autoritățile contractante au nevoie de proceduri simple și flexibile care să le permită să contribuie în mod eficace la realizarea obiectivelor comune ale strategiei Europa 2020: încurajarea inovării, protejarea mediului, combaterea schimbărilor climatice și a excluziunii sociale. Achizițiile electronice eficientizează procedurile, îmbunătățesc accesul companiilor și asigură o plajă mai largă de opțiuni autorităților contractante – termenul limită pentru consultarea lansată de Comisie cu privire la achizițiile electronice este 31 ianuarie 2011 – v. IP/10/1347.

La ce se referă consultarea publică?

Cartea verde identifică un număr de domenii-cheie în care poate fi realizată o reformă și cere opinia părților interesate cu privire la opțiunile de schimbare legislativă. Sunt abordate, printre altele, următoarele aspecte:

  • Este necesar ca procedurile actuale să fie simplificate, în special pentru autoritățile mici de la nivel local și regional? Cum se poate realiza acest lucru în mod util și fără a pune în pericol garanțiile esențiale de transparență și nediscriminare între ofertanți?

  • Cum putem reduce birocrația cu care se confruntă operatorii economici, în special IMM-urile? Cum se poate facilita licitarea transfrontalieră în Europa?

  • În ce condiții ar trebui exceptate contractele între autorități publice de la aplicarea regulilor UE privind achizițiile publice?

  • Ar trebui ca regulile UE privind achizițiile publice să fie modificate pentru a permite o mai bună luare în considerare a altor obiective strategice precum promovarea inovării sau considerații de ordin social sau ecologic? De exemplu, ar trebui să existe reguli la nivelul UE care să instituie obligația de a cumpăra numai produse ce respectă anumite condiții de mediu sau de a rezerva un anumit procent din buget pentru bunuri și servicii inovatoare? Sunt necesare reguli special concepute pentru achiziționarea de servicii sociale de interes economic general, care să se potrivească mai bine caracteristicilor specifice ale acestor servicii?

  • Avem nevoie de reguli mai stricte sau de protecții mai bune pentru a preveni favoritismul, corupția sau conflictele de interese?

  • Cum se poate garanta existența unei concurențe eficiente pe piețele de achiziții? De exemplu, cum se poate evita apariția unor furnizori dominanți, manipularea procedurilor de cerere de oferte sau împărțirea pieței între anumiți ofertanți?

  • Ce ar trebui făcut pentru a se îmbunătăți accesul întreprinderilor europene la piețele de achiziții publice din țări terțe?

Inițiative conexe și etapele următoare

Pe lângă Cartea verde, Comisia desfășoară în prezent o evaluare ex-post cuprinzătoare pentru a afla gradul de eficiență și de rentabilitate al regulilor europene actuale în domeniul achizițiilor publice.

Rezultatele aceste evaluări și cele ale consultării legate de Cartea verde vor fi discutate în cadrul unei conferințe la nivel înalt pe tema reformei în domeniul achizițiilor publice, planificată a avea loc la 30 iunie 2011 la Bruxelles. Apoi, toate aceste fluxuri de activitate vor fi folosite la elaborarea unor propuneri legislative corespunzătoare.

Informații contextuale

Regulile UE în domeniul achizițiilor publice prevăd proceduri de acordare a contractelor care asigură transparență, acces egal și concurență loială în cadrul pieței europene a achizițiilor pentru contracte publice care depășesc o anumită sumă. Cadrul legislativ actual al UE în domeniul achizițiilor publice, și anume Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE, reprezintă ultima etapă a unei lungi evoluții care a început în 1971. Aceste directive au ca scop principal să asigure faptul că operatorii economici se bucură de libertățile de bază - libera circulație a mărfurilor, a capitalului, a serviciilor și a persoanelor.

Răspunsurile la Cartea verde trebuie trimise la următoarea adresă:

MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu, până la 18 aprilie 2011, cel târziu.

Cartea verde poate fi consultată la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm

Pentru mai multe informații privind politica UE în domeniul achizițiilor publice:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

MEMO/11/48.


Side Bar