Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija predlaga 90-odstotno zmanjšanje ladijskih emisij žveplovega dioksida

Bruselj, 15. julij 2011 – Zahvaljujoč predlogom Evropske komisije o znižanju vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih lahko pričakujemo boljšo kakovost zraka. Predlogi naj bi zmanjšali emisije žveplovega dioksida do 90 %, emisije drobnih delcev pa do 80 %. Javno zdravstvo bo pridobilo od 15 do 34 milijard evrov, kar močno presega pričakovane stroške, ki se gibljejo med 2,6 in 11 milijardami evrov. Skoraj polovica evropskega prebivalstva živi na območjih, v katerih cilji EU v zvezi s kakovostjo zraka še vedno niso izpolnjeni, zato onesnaževanje zraka predstavlja eno od glavnih zaskrbljenosti, povezanih z okoljem, s katerimi se soočajo državljani.

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Onesnaževanje zraka se ne ustavi na mejah. Pozornost regulativnih organov je že nekaj časa usmerjena na kopno in zdaj je napočil čas, da svoj delež prispeva pomorski sektor, zlasti zato, ker je vplive na kakovost zraka mogoče čutiti daleč izven obalnih območij. Ta predlog je pomemben korak naprej pri zmanjševanju emisij v zrak iz hitro rastočega sektorja pomorskega prevoza. Pomagal bo rešiti nenehne težave s kakovostjo zraka, s katerimi se še vedno sooča na milijone Evropejcev. Predlog je del programa preobrazbe, ki bo pripravil sektor na izzive jutrišnjega dne.“

Podpredsednik Siim Kallas je dodal: „Prenos standardov, ki so bili soglasno sprejeti znotraj Mednarodne pomorske organizacije, v pravo EU bi bil korak naprej v smeri nadaljnjega izboljšanja trajnostnosti vodnega prometa. Zelo me veseli, da predlog vključuje vrsto kratkoročnih in srednjeročnih spremljevalnih ukrepov za pomoč sektorju pri soočanju s tem izzivom.“

Predlagana zakonodaja spreminja direktivo o deležu žvepla v nekaterih tekočih gorivih in v pravo EU vnaša nove standarde IMO, da bi zagotovila njihovo ustrezno in usklajeno izvrševanje v vseh državah članicah. V skladu s predlogi se bo s 1. januarjem 2015 največja dovoljena vsebnost žvepla v pomorskih gorivih, ki se uporabljajo na občutljivih območjih, kot so Baltsko morje, Severno morje in Rokavski preliv, znižala s prejšnje ravni 1,1 % na 0,1 %. Na drugih območjih bo z januarjem 2020 prišlo celo do večjega znižanja, in sicer z ravni 4,5 % na 0,5 %.

Ladje bodo namesto goriv z nizko vsebnostjo žvepla smele uporabljati enakovredne tehnologije, kot so sistemi čiščenja izpušnih plinov. Druge pomembne predlagane spremembe vključujejo več enotnega poročanja in preverjanja ter določbe o vzorčenju v skladu z mednarodnimi standardi. Predlog naj bi se postopoma uvajal med letoma 2015 in 2020. Medtem bo Komisija leta 2012 razvila vrsto srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov v okviru „trajnostnega svežnja za vodni promet“ za spodbujanje trajnostnega in konkurenčnega prevoza po morju na kratkih razdaljah.

Medtem ko bodo nova pravila predstavljala izzive zadevnim sektorjem, bo uporaba nadomestnih tehnologij za zmanjševanje emisij močno znižala stroške za skladnost ter spodbudila inovacije in učinkovito rabo virov.

Predlagana sprememba predstavlja prizadevanje, da se nenehne težave s kakovostjo zraka obravnava, preden Komisija izvede obsežnejši pregled politike o zraku, ki naj bi potekal leta 2013. Predlog temelji na posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi ter različnih študijah o stroških in koristih načrtovanih ukrepov ter njihovem možnem vplivu na ladijsko industrijo.

Ozadje

Surova nafta se predela v destilirana goriva, kot sta bencin in dizelsko gorivo, ter ostanke, kot sta težko kurilno olje in bitumen. Ladje ta težka kurilna olja tradicionalno uporabljajo za pogon. Vsebnost žvepla v težkih kurilnih oljih lahko znaša do 5 %. V primerjavi s tem vsebnost žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v tovornjakih ali osebnih vozilih, ne sme presegati 0,001 %.

Emisije žveplovega dioksida povzročajo kisel dež in ustvarjajo drobni prah. Ta prah je nevaren za zdravje ljudi, saj povzroča dihalne in kardiovaskularne bolezni ter zmanjšuje pričakovano življenjsko dobo v EU za vse do dveh let.

Emisije onesnaževal zraka, kot je žveplo, so se v zadnjih 20 letih zmanjšale, vendar EU še vedno ne dosega svojega cilja, namreč ravni kakovosti zraka, ki ne povzročajo večjih negativnih posledic in tveganj za zdravje ljudi in okolje. Če EU ne sprejme nadaljnjih ukrepov, bi lahko, sodeč po sedanjih trendih, emisije pomorskega prometa do leta 2020 presegle skupno vrednost kopenskih emisij v EU.

Komisija bo do leta 2013 izvedla celovit pregled zračne strategije EU, že zdaj pa izvaja nujne kratkoročne ukrepe, da bi rešila nenehne težave, s katerimi se države članice srečujejo pri izpolnjevanju standardov kakovosti zraka, predvsem za drobni prah, znan kot trdni delci (PM), in ozon. Ta predlog za uskladitev kakovosti ladijskih goriv z zadnjimi standardi, ki jih je določila mednarodna pomorska organizacija, je eden od takšnih takojšnjih ukrepov.

Dodatne informacije:

Predlog Komisije je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Več o politiki EU o zraku in njenem pregledu:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar