Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune reducerea cu 90 % a emisiilor de dioxid de sulf generate de transportul maritim

Bruxelles, 15 iulie 2011 – Calitatea aerului se va îmbunătăți, mulțumită propunerilor Comisiei Europene care vizează reducerea conținutului de sulf al combustibililor utilizați în transportul maritim. Rezultatul scontat al propunerilor este diminuarea emisiilor de dioxid de sulf cu până la 90 % și al emisiilor de pulberi în suspensie cu până la 80 %. Beneficiile aduse sănătății publice se vor ridica la 15‑34 miliarde EUR, depășind cu mult costurile estimate, care se situează între 2,6 și 11 miliarde EUR. În condițiile în care aproape jumătate dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetățenii.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Poluarea aerului nu se oprește în dreptul frontierelor. Sursele terestre de poluare s‑au aflat de ceva timp în atenția autorităților de reglementare, însă a venit momentul ca și sectorul maritim să își aducă contribuția în acest sens, cu atât mai mult cu cât impactul pe care îl are acesta asupra calității aerului este resimțit chiar și la mare distanță de zonele de coastă. Prezenta propunere reprezintă un important pas înainte în reducerea emisiilor atmosferice generate de sectorul transportului maritim, sector aflat într‑o creștere rapidă. Aceasta va contribui la soluționarea problemelor persistente legate de calitatea aerului, care continuă să afecteze milioane de europeni. Propunerea face parte dintr‑un program de transformare care va pregăti sectorul pentru provocările viitoare.”

Vicepreședintele Siim Kallas a adăugat: Transpunerea în dreptul UE a standardelor convenite în mod unanim la nivelul OMI ar constitui un pas către îmbunătățirea în continuare a gradului de sustenabilitate a transportului pe apă. Mă bucur foarte mult că propunerea cuprinde o varietate de măsuri de însoțire pe termen scurt și mediu, care să ajute sectorul să facă față acestei provocări.”

Actul legislativ propus revizuiește Directiva privind conținutul de sulf din anumiți combustibili lichizi și încorporează noile standarde OMI în dreptul UE, astfel încât să asigure punerea în aplicare adecvată și armonizată de către toate statele membre UE. Propunerea prevede reducerea, începând cu 1 ianuarie 2015, a conținutului maxim permis de sulf din combustibilii marini utilizați în zone sensibile precum Marea Baltică, Marea Nordului și Canalul Mânecii, de la nivelul precedent de 1,5 % la 0,1 %. În alte zone trebuie să realizeze, până la 1 ianuarie 2020, o reducere și mai importantă, de la 4,5 % la 0,5 %.

Ca alternativă la utilizarea combustibililor cu conținut scăzut de sulf, li se va permite navelor să utilizeze tehnologii echivalente precum instalațiile pentru epurarea gazelor arse. Alte modificări importante propuse se referă la raportarea și verificarea mai uniformizate și la alinierea dispozițiilor privind eșantionarea la standardele internaționale. Propunerea ar trebui să fie introdusă progresiv din 2015 până în 2020. Până atunci Comisia va elabora, în 2012, o serie de măsuri pe termen mediu și lung în cadrul unui „set de instrumente pentru un transport pe apă sustenabil”, care să promoveze transportul sustenabil și competitiv pe distanță scurtă.

Cu toate că noile reguli vor pune probleme sectoarelor implicate, utilizarea tehnologiilor alternative de reducere a emisiilor va diminua semnificativ costurile de punere în conformitate și va stimula inovarea și utilizarea eficientă a resurselor.

Revizuirea propusă reprezintă un efort de a soluționa problemele persistente legate de calitatea aerului, anticipând o revizuire mai vastă a politicii în domeniul aerului, pe care Comisia o va efectua înainte de 2013. Propunerea se sprijină pe consultările cu factorii implicați și pe diverse studii privind costurile și beneficiile măsurilor planificate și potențialul lor impact asupra sectorului transporturilor maritime.

Context

Țițeiul este transformat în combustibili distilați precum benzina și motorina, și reziduuri precum păcura grea și bitumul. În mod tradițional, navele utilizează păcura grea ca mijloc de propulsie. Păcura grea poate avea un conținut de sulf de până la 5 %; în comparație cu aceasta, conținutul de sulf al combustibililor utilizați de camioane sau autoturisme nu trebuie să depășească 0,001 %.

Emisiile de dioxid de sulf pot cauza ploi acide și pot genera pulberi în suspensie. Aceste pulberi sunt periculoase pentru sănătatea umană, cauzând boli respiratorii și cardiovasculare și reducând speranța de viață în UE cu până la doi ani.

Emisiile generate de poluanți atmosferici cum este sulful s‑au diminuat în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, UE este încă destul de departe de atingerea obiectivului său, și anume un grad de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative și nici riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu. În lipsa unor acțiuni suplimentare, conform tendințelor actuale emisiile maritime ar putea depăși până în 2020 totalul emisiilor terestre din UE.

Comisia va efectua o revizuire cuprinzătoare a strategiei UE în domeniul aerului până în 2013 și ia măsuri urgente pe termen scurt pentru a rezolva problemele persistente cu care se confruntă statele membre în ceea ce privește respectarea standardelor din domeniul calității aerului, în special cele referitoare la prafurile fine cunoscute sub denumirea de pulberi în suspensie (particulate matter - PM) și cele referitoare la ozon. Una dintre aceste măsuri imediate este propunerea de aliniere a calității combustibililor marini la cele mai recente standarde agreate de Organizația Maritimă Internațională.

Informații suplimentare:

Propunerea Comisiei poate fi consultată la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

Mai multe detalii privind politica UE în domeniul aerului și revizuirea acesteia puteți găsi la adresele:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar