Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság a hajózásból származó kén-dioxid-kibocsátás 90 %-kal történő csökkentésére tesz javaslatot

Brüsszel, 2011. július 15. – A hajóüzemanyagok kéntartalmának csökkentésére irányuló európai bizottsági javaslatoknak köszönhetően hamarosan javulni fog a levegő minősége. A javaslatok révén a kén-dioxid-kibocsátás várhatóan 90 %-kal, a finomrészecske-kibocsátás pedig 80 %-kal fog csökkenni. A kibocsátáscsökkenés a közegészségügy számára 15 és 34 milliárd EUR közötti hasznot jelent, messze felülmúlva a 2,6–11 milliárd EUR között várható költségeket. Mivel az európai polgárok csaknem fele olyan területeken él, ahol még mindig nem teljesülnek a levegőminőségre vonatkozó uniós célkitűzések, a levegőszennyezés az egyik legjelentősebb olyan környezeti probléma, amellyel az uniós polgároknak szembe kell nézniük.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „A levegőszennyezés nem áll meg a határoknál. A szárazföldi szennyezési forrásokkal a jogszabályok alkotói már jó ideje foglalkoznak, s most eljött az idő, hogy a tengerészeti ágazat is kivegye részét a feladatokból, annál is inkább, mivel az általa a levegőminőségre gyakorolt hatás jóval a tengerparti területeken túl is érzékelhető. E javaslat fontos előrelépés a gyorsan növekvő tengeri szállítási ágazatból származó levegőszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése felé, és segítséget nyújt majd a levegőminőséggel kapcsolatos, az európai polgárok millióit érintő állandó problémák megoldásában. E javaslat azon ütemterv részét képezi, amelynek célja átalakulást elérni ezen a területen, és amely felkészíti az ágazatot a holnap kihívásaira.”

Siim Kallas alelnök hozzátette: „A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által egyhangúlag elfogadott szabályoknak az uniós jogszabályokba való átültetése újabb lépés a vízi közlekedés fenntarthatóságának fokozása felé. Örömömre szolgál, hogy a javaslat számos olyan rövid és hosszú távú kísérő intézkedést is magában foglal, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy az ágazat szembenézzen e kihívással.”

A javasolt jogszabály felülvizsgálja az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmáról szóló irányelvet, és új IMO-szabályokat foglal bele az uniós jogszabályokba, hogy így biztosítsa azok valamennyi uniós tagállam általi megfelelő és összehangolt végrehajtását. A javaslatok értelmében a legsérülékenyebb területeken (a Balti-tenger, az Északi-tenger és a La Manche csatorna területén) használt tüzelő- és üzemanyagok megengedett legmagasabb kéntartalma 2015. január 1-jétől a korábbi 1,5 %-os szinthez képest 0,1 %-ban kerül meghatározásra. 2020. január 1-jére egyéb területeken még számottevőbb, 4,5 %-ról 0,5 %-ra történő csökkenés valósul meg.

A jövőben a hajók az alacsony kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagok alternatívájaként használhatnak azzal egyenértékű technológiákat, alkalmazhatnak például kipufogógáz-tisztító berendezéseket. Az egyéb lényeges javasolt változtatások között szerepelnek az egységesebb jelentéstétel és ellenőrzés, valamint a nemzetközi szabályokkal összhangba hozott mintavételi rendelkezések. A javaslat elemeit 2015-től 2020-ig fokozatosan kell bevezetni. Eközben a Bizottság a fenntartható és versenyképes rövid távú tengeri szállítás támogatása érdekében 2012-ben egy sor közép- és hosszú távú intézkedést fog kidolgozni a „fenntartható vízi közlekedés eszköztára” keretén belül.

Habár az új szabályok kihívást fognak jelenteni az érintett ágazatok számára, az alternatív kibocsátáscsökkentési technológiák alkalmazása jelentősen csökkenti majd a szabályok betartására fordított költségeket, valamint ösztönözni fogja az innovációt és az erőforrás-hatékonyságot.

A javasolt felülvizsgálat célja, hogy még a 2013 előttre ütemezett, szélesebb körű bizottsági levegőpolitikai felülvizsgálatot megelőzően napirendre kerüljenek a levegőminőséggel kapcsolatos állandó problémák. A javaslat az érdekelt felekkel folytatott egyeztetésekre és a tervezett intézkedések költségeiről és előnyeiről, valamint a hajózási ágazatra gyakorolt lehetséges hatásairól szóló különböző tanulmányokra támaszkodik.

Előzmények

A nyersolaj feldolgozása során lepárolt tüzelőanyagok, például benzin és dízelolaj, valamint maradékanyagok, például nehéz-fűtőolaj és bitumen képződnek. A hajók meghajtórendszerében hagyományosan ezeket a nehéz-fűtőolajokat használják. Míg a nehéz-fűtőolajak kéntartalma akár az 5 %-ot is elérheti, a teherautókban, illetve személygépkocsikban használt fűtőolajok kéntartalma nem haladhatja meg a 0,001 %-ot.

A kén-dioxid-kibocsátás savas esőt okoz és finom port képez. E por ártalmas az emberi egészségre, mert légzőszervi, valamint szív- és érrendszeri megbetegedéseket okoz, és általa csaknem két évvel is csökkenhet a várható élettartam az EU-ban.

A levegőszennyező anyagok, például a kén kibocsátása az elmúlt 20 évben visszaszorult. Az EU azonban nem tudta elérni azon célját, hogy a levegő minősége olyan szinten stabilizálódjon, amely nem idéz elő jelentős negatív hatást és kockázatot az emberi egészségre és a környezetre. További lépések nélkül – a jelenlegi tendenciák alapján – a tengeri kibocsátások 2020-ra túlléphetik az uniós szárazföldi tevékenységből eredő kibocsátásokat.

A Bizottság 2013-ra végrehajtja az EU levegőstratégiájának átfogó felülvizsgálatát és sürgős, rövid távú intézkedéseket hoz azon állandó problémák megoldására, amelyekkel a tagállamok a levegőminőséggel, nevezetesen a finomszemcsés anyagokkal (szálló por) és az ózonnal kapcsolatos szabályok betartásakor szembesülnek. Ezen azonnali intézkedések közé tartozik ez a javaslat is, amely a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagokra vonatkozó szabványokat a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által elfogadott legújabb szabályokkal hozza összhangba.

További információk:

A bizottsági javaslat megtalálható az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_directive.htm

További részletek az EU levegőpolitikájáról és annak felülvizsgálatáról az alábbi internetcímeken olvashatók:

http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar