Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Grönbok om marknadsföring av europeisk mat

Bryssel den 14 juli 2011 – EU-kommissionen inleder i dag en debatt om framtida marknadsförings- och informationskampanjer för jordbruksprodukter från EU. Kommissionen lägger fram en grönbok, där man diskuterar hur en mer riktad och långtgående strategi för framtiden kan utformas. Med denna strategi vill man informera konsumenter – både i och utanför EU – om kvalitet, traditioner och mervärde hos europeiska jordbruksprodukter och andra livsmedel.

För att skydda konsumenternas hälsa omfattas jordbrukare i Europa av strängare regler om livsmedelssäkerhet, miljövillkor och djurskydd än konkurrenter runtom i världen, säger EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloș, som lägger fram grönboken i Bryssel i dag. Den europeiska jordbruksindustrin behöver en ambitiös och effektiv policy för marknadsföring som betonar sektorns fördelar. Det är också viktigt för jobb och tillväxt att EU:s jordbruks- och livsmedelssektor kan förbättra sin ställning på traditionella och framväxande marknader. Vi måste därför överväga hur vi bäst kan anpassa vår strategi för att nå målet, menar han.

Grönboken innehåller en mängd mångfacetterade frågor, och alla intresserade – konsumenter, producenter, distributörer och myndigheter – uppmanas att lämna kommentarer och förslag senast den 30 september i år. Grundat på denna återkoppling tar kommissionen sedan fram ett utkast till ett meddelande som offentliggörs nästa år. Därefter är det tänkt att meddelandet ska ligga till grund för lagförslag.

Grönboken är indelad i fyra avsnitt: Politikens mervärde för Europa; mål och åtgärder för EU:s inre marknad, även på lokala och regionala marknader; mål och åtgärder för världsmarknaden; mer övergripande frågor om politikens innehåll och förvaltning. I samband med de 16 frågeställningar som tas upp behandlas olika aspekter och förslag som ska stimulera till kommentarer. En fråga som tas upp är till exempel de specifika behoven av information och marknadsföring, både på och utanför EU:s marknad, och vilka prioriteringar som ska gälla. Även frågan om program för flera länder tas upp, och vad som kan göras för att främja program med större genomslag i EU.

Bakgrund

EU:s nuvarande bestämmelser om information och marknadsföring av livsmedel från jordbruket utarbetades på 1980-talet. De har ändrats under åren, bland annat genom ett ökat antal kvalitetsmärkningar. EU:s budget för marknadsföring enligt rådets förordning (EG) nr 3/2008 uppgick till 50,6 miljoner euro 2007, 53,2 miljoner euro 2008, 47,4 miljoner euro 2009 och 47,4 miljoner euro 2010. Inom dagens system är de flesta program inriktade på EU-marknaden (71 % av programmen, 74 % i värde) och cirka 8 % är program för flera länder. Mellan 2006 och 2010 godkändes 190 program, främst treåriga, till ett värde av sammanlagt 259,4 miljoner euro från EU-budgeten 1. (Obs! Programmen måste samfinansieras av deltagande organisationer och medlemsstater). Med de stränga regler som tillämpas avslogs cirka 59 % av ansökningarna under perioden 2006–2010.

Mer information

Om du vill ha mer information eller om du vill delta i samrådet, gå till

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)

1 :

Se http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf: en rapport om tillämpningen av informations- och marknadsföringsåtgärder (från 2006 till mitten av 2010; endast på engelska).


Side Bar