Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Zelena knjiga o promociji evropskih specialitet

Bruselj, 14. julij 2011 – Evropska komisija je danes začela razpravo o prihodnosti sistemov promocije kmetijskih proizvodov EU in informiranja o njih. Z objavo zelene knjige o teh vprašanjih Komisija proučuje, kako oblikovati bolj ciljno usmerjeno in ambiciozno strategijo za prihodnost, ki bo potrošnikom – tako v EU kot izven nje – natančneje pojasnila kakovost, tradicije in dodano vrednost evropskih kmetijskih proizvodov in živil.

Med današnjo predstavitvijo zelene knjige v Bruslju je evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloș dejal: Da bi zaščitili zdravje naših potrošnikov, se kmetje v Evropi soočajo s strožjimi pravili glede varnosti živil, okoljskih pogojev in dobrega počutja živali kot njihovi tekmeci drugod po svetu. Evropska kmetijska industrija potrebuje ambiciozno in učinkovito promocijsko politiko, ki poudarja dodano vrednost sektorja. Tudi za delovna mesta in rast v Evropi je pomembno, da lahko kmetijsko-živilski sektor EU izboljša svoj položaj na tradicionalnih in nastajajočih trgih, zato je treba razmisliti, kako z razvojem naših sistemov čim bolje podpreti ta cilj.

Zelena knjiga odpira vrsto večstranskih vprašanji in vabi vse zainteresirane strani – potrošnike, proizvajalce, distributerje in uradne organe – naj do 30. septembra 2011 predložijo svoje pripombe in predloge. Na podlagi teh odzivov bo Komisija naslednje leto oblikovala Sporočilo za objavo, ki naj bi nato privedlo do zakonodajnih predlogov.

Zelena knjiga je razdeljena na štiri poglavja – evropska dodana vrednost te politike; cilji in ukrepi uporabe na notranjem trgu EU, vključno z lokalnimi in regionalnimi trgi; cilji in ukrepi uporabe na svetovnih trgih; in širša vprašanja o vsebini in vodenju politike. Različna vprašanja, ki se pojavljajo, vseh skupaj je 16, vsebujejo različne vidike in predloge, katerih cilj je spodbujanje odzivov. Sprašuje se na primer o posebnih potrebah po informacijah in promociji, tako na trgu EU kot na zunanjem trgu, in o tem, kakšne prednostne naloge bi bilo treba določiti. Zastavlja se tudi vprašanje o programih za več držav in o tem, kaj je mogoče storiti za spodbujanje programov z večjo evropsko razsežnostjo.

Ozadje

Sedanja pravila EU za informiranje in promocijo v kmetijsko-živilski industriji so nastala v 80. letih prejšnjega stoletja. Z leti so bila spremenjena, zlasti s povečanjem števila oznak kakovosti. Proračun EU, porabljen za promocijo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 3/2008, je leta 2007 znašal do 50,6 milijona evrov, leta 2008 47,4 milijona evrov in leta 2010 47,4 milijona evrov. Sedanji sistem predvideva, da bo večina programov, usmerjena v trg EU (71 % programov, 74 % v vrednosti), v okoli 8 % programov pa naj bi sodelovalo več držav. Med letoma 2006 in 2010 je bilo odobrenih 190 programov, predvsem v obliki triletnih shem, v skupni vrednosti 259,4 milijona evrov iz proračuna EU1. (Opomba: te morajo sofinancirati sodelujoče organizacije in ostale države članice). Prav tako je bilo v skladu s strogimi pravili, ki se uporabljajo, v obdobju 2006–2010 zavrnjenih približno 59 % vlog.

Dodatne informacije

Za več podatkov ali sodelovanje pri posvetovanju, obiščite spletno stran:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm

Kontakti :

Roger Waite (+32 22961404)

Johan Reyniers (+32 22956728)

1 :

Glej http://ec.europa.eu/agriculture/prom/com-2010-692_en.pdf : poročilo o uporabi informacijskih in promocijskih ukrepov (med letom 2006 in sredino leta 2010).


Side Bar